Jste zde

Nová verze softwarového řešení Mervis pro řídicí jednotky Unipi

Update na verzi Mervis 2.4.2 přináší plnou podporu kontrolérů Unipi Patron LTE, včetně odesílání a příjmu SMS, novou záložku “Watch” pro sledování předem zvolených proměnných a řadu dalších novinek.

Mervis je kompletní softwarové řešení zdarma poskytované ke všem PLC Unipi. Jedná se o profesionální platformu vhodnou pro širokou škálu nasazení, od monitorování objektů až po průmyslovou automatizaci. Jádrem systému je vývojové prostředí Mervis IDE určené pro tvorbu, ladění a správu řídicích programů pro PLC Unipi. Jeho součástmi jsou i editor vizualizace webového HMI a cloudového rozhraní Mervis SCADA. Vedle IDE máte k dispozici rovněž i balíček online služeb Mervis Cloud - Mervis DB, Mervis Proxy a Mervis SCADA. A dnes Vám přinášíme novou verzi: Mervis 2.4.2.

Jaké novinky v Mervis 2.4.2 naleznete?

  • Plná podpora kontrolérů Unipi Patron LTE: nová verze Mervis IDE 2.4.2 umožňuje využít plný potenciál řídicích jednotek Unipi Patron LTE. Například odesílání a příjem SMS, nebo povolení/zakázání, či změna hesla k SSH připojení přímo z Mervis IDE.
  • Záložka “Watch” pro sledování proměnných při ladění: v Mervis IDE najdete pro praxi užitečnou novinku, záložku "Watch". Ta má stejné rozhraní jako dobře známý Prohlížeč proměnných, jen již neobsahuje všechny proměnné a funkční bloky, ale pouze ty, které si předem zvolíte.
  • Změna cílového úložiště historických dat: v Mervis OS z důvodu ochrany systémového úložiště (eMMC/SD) je od Mervis OS 2.4.1.20 umístění historických dat přesunuto ze systémového úložiště do paměti RAM. Lokální historie se tedy nyní chová pouze jako vyrovnávací paměť pro Mervis DB.

Více informací o Mervis 2.4.2

Hodnocení článku: