Jste zde

Neopěvovaní hrdinové produktivity, efektivity a bezpečnosti

Továrny budoucnosti jsou často úzce spojovány s módními slovy jako internet věcí (IoT), a průmysl 4.0 a dalšími hnutími v oblasti špičkových technologií. Jak však vysvětluje Cliff Ortmeyer, Global Head of Technical Marketing společnosti Farnell, jsou to často jednoduché, nenáročné produkty a komponenty, které mohou být stejně důležité pro dosažení produktivity, efektivity a bezpečnosti v moderním závodě. 

Když si lidé představí továrnu budoucnosti, často myslí na autonomní dopravní prostředky a další robotické stroje, které efektivně vykonávají úkoly nepřetržitě, bez přerušení nebo s omezenou potřebou odstávek. Je pravda, že nové technologické inovace se v továrnách uplatňují stále častěji a přinášejí s sebou nebývalé zvýšení produktivity a efektivity. Výrobní linka je však tak silná, jak silný je její nejslabší článek. V typickém závodě je nespočet komponentů, které pracují „mimo dohled“, ale přesto plní kritické funkce, zejména pokud jde o bezpečnost. 
Pokud spínač, tlačítko, ovladač nebo kontrolka nefungují správně, může to ohrozit odolnost výrobní linky a potenciálně i životy. Bezpečnost obsluhy pracující v blízkosti těžkých strojů je prvořadá a nesmí být ohrožena. I ty nejmenší součásti musí být spolehlivé a musí bezchybně fungovat.

Malé a střední podniky (MSP) tvoří významnou část celkového počtu podniků na celém světě a jsou považovány za páteř zdravé ekonomiky. Dynamický sektor malých a středních podniků zajišťuje zaměstnanost a vytváří růst na místní úrovni i pro širší ekonomiku. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vytvářejí malé a střední podniky přibližně 70 % pracovních míst a v průměru 50-60 % přidané hodnoty. V rozvíjejících se ekonomikách se malé a střední podniky podílejí až 45 procenty na celkové zaměstnanosti a 33 procenty na HDP. Jejich společný přínos pro regionální a globální ekonomiku zdůrazňuje zásadní potřebu udržet tyto podniky v co nejefektivnějším, nejbezpečnějším a nejproduktivnějším provozu.

Jízda na postpandemické vlně

V současné době se oživení malých a středních podniků po pandemii projevuje v silnějším objemu zakázek a zrychlené expanzi. V důsledku toho rostou investice do automatizace, digitalizace a dalších inovativních technologií. Spíše než soutěží s velkými společnostmi, které mohou využívat větší úspory z rozsahu, vytváří mnoho malých a středních podniků svou hodnotu tím, že se zabývají speciálními nebo úzce specializovanými trhy. Proto jsou jejich výrobní linky často vysoce specializované a šité na míru. Kromě toho si často nemohou dovolit významné kapitálové investice do automatizace celé výrobní linky nebo přepracování výrobních procesů pomocí robotů. Obecně platí, že přechod na digitalizaci probíhá pomaleji a zahrnuje nesourodé systémy a díly od více výrobců, aby se vytvořil jednotný celek. 
I když nové inovativní výrobní metody mohou uvolnit nové úrovně produktivity, je pro provozovatele podniků zásadní, aby správně zvládli základy. V tomto případě se „základy“ týkají méně módních prvků moderní výrobní linky, které plní kritické úkoly. Mezi tyto součásti patří bezpečnostní tlačítka, zásobníky a kontrolky a poplašné systémy, které se nikdy nedostanou na titulní stránky novin - pokud se nepokazí.

Kritické bezpečnostní funkce

Tlačítko nouzového zastavení je jedním z nejzákladnějších prvků používaných v závodě, ale je také jedním z nejdůležitějších. Tato kritická součást může zabránit poškození zařízení, zranění personálu a v extrémních případech může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Toto zařízení musí být stoprocentně spolehlivé. Světoví distributoři elektronických součástek, jako je společnost Farnell, nabízejí řadu stop tlačítek od renomovaných výrobců v různých provedeních a konfiguracích, které vyhovují konkrétním potřebám závodu nebo pracovníků. Tlačítka nouzového zastavení mohou být vybavena funkcí aktivace pomocí klíče nebo bez klíče, funkcí uvolnění tahem nebo otočením a také zařízeními s osvětlenými tlačítky pro lepší viditelnost. 
Společnost Eaton nabízí rozsáhlou řadu tlačítek pro bezpečné vypnutí a nouzové vypnutí, která lze namontovat na přední stranu zařízení nebo přímo na pracoviště závodu. Samokontrolní kontaktní prvky zajišťují provozní bezpečnost i v případě chybné instalace nebo ovládání nadměrnou silou. Tlačítka nouzového vypnutí od společnosti Eaton jsou ideální pro použití v náročných podmínkách díky robustní konstrukci nabízející vysoký stupeň krytí (IP67, IP69K) a širokému rozsahu okolních teplot. Tlačítko nouzového zastavení je v neposlední řadě důležitou součástí, která zajišťuje důkladnou ochranu osob, strojů a systémů.

Signální sloupová světla jsou dalším příkladem zařízení, které jen zřídkakdy upoutá pozornost, a přesto plní zásadní funkci tím, že umožňuje možnost vizuální továrny. Inteligentní využití osvětlení v kombinaci s dobrým návrhem automatizačního systému umožňuje rozhraní člověk-stroj (HMI), které poskytuje vizuálnější přístup k řešení problémů. Sloupová světla často používají signální světla, která přesně zobrazují místo, kde se vyskytl problém. Systémy semaforů nebo kontrolních světel mohou být také použity k tomu, aby poskytly snadno pochopitelné a intuitivní vizuální signály pro pracovníky v továrně a informovaly je o stavu výroby a případných rizicích, zejména v hlučném prostředí. Mezi příklady patří signální věž SL7-100-L-RG-24LED od společnosti Eaton a signální sloupové světlo JT028-RYGBC-CD od společnosti Mallory. Při hledání závad mohou sloupová signální světla ušetřit cenný čas při identifikaci a izolaci potenciálního problému, což zvyšuje bezpečnost zařízení a efektivitu prováděné údržby.

Signální sloupová světla ve spojení se zvukovým poplašným systémem mohou dále zvýšit bezpečnost. Tato zařízení opět nejsou obecně spojována s futuristickými výrobními linkami, ale přesto plní důležitou funkci. Distributoři nabízejí značnou škálu možností, které pomáhají zvýšit bezpečnost těžkých strojů a zajišťují, že v případě nouze lze rychle nasměrovat pomoc tam, kam je třeba. Mezi špičková řešení na trhu pro vnitřní i venkovní použití patří nástěnná zvuková signalizace 57005268 od společnosti Werma Signaltechnik GmBH.

S tím, jak se konstrukce zařízení stává sofistikovanější, přicházejí na trh nová technologická řešení pro bezpečnost, která doplňují osvědčené komponenty, jako jsou alarmy a tlačítka. Například bezpečnostní světelné závory, které vytvářejí virtuální bariéru kolem nebezpečí, fungují v podstatě jako senzory přiblížení a lze je použít jako alternativu k mechanickým zábranám. Využívají světlo k vytvoření virtuální bariéry kolem objektu nebo prostoru. Po spuštění mohou okamžitě a automaticky aktivovat bezpečnostní funkce, jako jsou alarmy nebo vypnutí zařízení, aby se snížilo riziko pro pracovníky provádějící údržbu pohybujících se strojů.

Neopěvovaní hrdinové moderní továrny

Podobně jako kanárek ve zlatém dole, mnoho bezpečnostních komponent v moderním závodě v ideálním případě nikdy nebude muset být uvedeno do činnosti. Když je to však potřeba, musí fungovat. Pro majitele výrobních závodů je velmi důležité, aby si byli jisti, že veškeré vybavení je certifikované, testované a aktualizované. Práce lidí a strojů vedle sebe s sebou nese neodmyslitelná rizika a vyžaduje použití zařízení, která mohou chránit pracovníky před nebezpečnými postupy, urychlit vyhledávání závad a zajistit rychlé a účinné vypnutí v případě nebezpečí. 
Je prokázáno, že zvýšená průmyslová automatizace zvyšuje produktivitu, ale může také přinášet zvýšená rizika. Technologie pomohly moderní továrně k většímu propojení, a tím i ke zvýšení rychlosti a propustnosti. Při úvahách o továrně budoucnosti však nepřehlédněte některé neopěvované hrdiny, kteří jsou zapotřebí k vybudování výrobní linky a zajištění produktivního a bezpečného pracovního prostředí.

Širokou nabídku komponent průmyslové automatizace najdete u distributra Farnell na adrese cz.farnell.com/c/automatizace-rizeni-procesu .

Hodnocení článku: