Jste zde

Nehoří někde? Dohled nad skladováním organických materiálů.

Ve všech hromadách organického materiálu vzniká teplo rozmnožováním mikroorganismů. Termická degradace může vést až k samovznícení a požáru. Vedle namátkové kontroly existují i řešení pro dlouhodobý monitoring skladů.

Skladování organických materiálů má svá přesná pravidla, protože se jedná o velmi nestálou komoditu. Organický materiál je např. seno, sláma, piliny, mulčovací kůra nebo mrva. Kromě velkých měst jsme těmito materiály obklopeni, aniž bychom je nějak výrazně registrovali. To se vždy změní ve chvíli, kdy některý sklad, kupka, stoh, začne doutnat, nebo hořet. Požáry těchto skladů jsou ve většině případů velkou „událostí“ minimálně na lokální úrovni. Většinu požárů má na svědomí samovznícení.

Ve všech hromadách organického materiálu vzniká teplo rozmnožováním mikroorganismů. Ve třech fázích nastává v materiálu tzv. termická degradace, která způsobí doutnání, nebo vznícení materiálu. První dvě fáze (fyziologická a mikrobiologická) se odehrávají v hromadách materiálu dlouhodobě, měsíce, týdny. Jde o postupné ohřívání a vysušování zevnitř. Při poslední fázi (chemická) se již tvoří v uskladněných materiálech plyny (metan, vodík) a zde se doba akce zkracuje na dny, nebo i hodiny. Po této fázi nastává doutnání, kdy je do ovzduší uvolňováno ohromné množství škodlivého, špatně spáleného kouře. Nakonec nastává samovznícení a zničení uskladněného materiálu, popřípadě i samotné budovy skladu.

Nejběžnější kontrola organických materiálů se provádí sondážními tyčemi, nebo termo kamerami. Sondážní tyče dlouho načítají hodnoty teplot a musí se použít ve více bodech. Měření je náročné na čas. Termo kamery jsou rychlé, ale „nedostanou“ se do středu hromady.

Co nabízí Hw server ve spolupráci s HW Group?

Monitorovací autonomní jednotku Ares 12, UPS zálohový zdroj, teplotní čidla, maják, i dohledové aplikace PDMS nebo portál SensDesk.

Řešení:

  1. Než se začne vytvářet hromada organického materiálu, vztyčíme v pomyslném prostředku hromady sloup (ideálně nerezovou trubku).
  2. Trubkou vedeme napájení 230V pro jednotku Ares12 a UPS. Na vrcholu instalujeme diodový maják (zde má světelný alarm smysl, protože je vidět).
  3. Jednotku Ares12, UPS a připojení na síť 230V zabudujeme do voděodolného obalu (Fibox) a umístíme pod maják.
  4. Teplotní čidla svedeme sloupem do různých výšek a necháme je vyčuhovat ven.
  5. Nastavíme jednotku Ares12 – alarmy na jednotlivá čidla, SMS odchozí zprávy, e-maily, výstup na maják.
  6. Provedeme test konektivity.

Takto nastavený systém je naprosto autonomní, pokud dojde k výpadku proudu, máme externí záložní zdroj a pokud by byl výpadek ještě rozsáhlejší, má jednotka Ares12 svůj vlastní nouzový zdroj na cca 12hodin. O všech výpadcích jsou zasílány alarmové zprávy, stejně tak o stavu nabití (UPS i Ares12).

Toto jednoduché řešení monitoringu organických materiálů by mohlo posloužit i jako kladný argument při pojišťování budovy skladu, či zásob a tím snížit úhradu za pojištění.

         

Uvedená řešení nabízí HW server jako distributor výrobců HW group a Sollae. Máte zájem o toto řešení? Kontaktujte našeho specialistu, který se Vám bude rád věnovat - p. Petr Burda (burda@hw.cz ), +420 607 090 474.

Senzorová jednotka ARES 12 http://obchod.hw.cz/eshop/gsm-jednotka-ustredna-hwg-ares-12gs-plain-gsm-teplomer-s-email-a-sms-poplachy/
Teplotní senzor: http://obchod.hw.cz/eshop/teplotni%20cidlo-temp-1wire-3m-ip67-digitalni-cidlo-teploty-s-ochranou-proti-prachu-a-vode/
Dohledový portál SensDesk: http://sensdesk.com/

 

Hodnocení článku: