Jste zde

Navisys - efektivní řízení a kontrola energetických nákladů

Navisys umožňuje sledovat energie v různých prostředích, jako jsou výrobní areály, kancelářské prostory či panelové domy.

V současné době, kdy výkyvy cen energií ovlivňují globální ekonomiku, nabývá sledování energetické spotřeby klíčového významu pro podniky napříč všemi odvětvími. V tomto kontextu se uplatňuje systém Navisys, který poskytuje komplexní dohled nad širokým spektrem komodit, zahrnující elektrickou energii, vodu, plyn a mnoho dalších důležitých veličin, jako jsou stlačený vzduch, teplota, CO2 a další.

Navisys není určen pouze pro výrobní areály; je ideální i pro kancelářské prostory či panelové domy. Jeho modularita umožňuje sledovat energie v různých prostředích, přičemž klíčovým prvkem systému je jeho kontrolér. Tento kontrolér je vybaven integrovaným softwarem, který usnadňuje konfiguraci funkcí a poskytuje uživatelům grafické vizualizační prostředí.

Hlavní výhody systému Navisys

 • Široké spektrum měření: Zpracování dat z několika desítek měřících přístrojů umožňuje komplexní přehled spotřeb energií, vody, plynu, tepla, tlakového vzduchu, elektřiny a dalších.
 • Monitoring stavu sítě: Systém poskytuje uživatelsky přístupné informace o stavu energetické sítě.
 • Záznam a analýza: Záznam teploty, vlhkosti, CO2 a dalších analogových signálů umožňuje uživatelům sledovat a analyzovat podrobnosti o prostředí.
 • Flexibilní výstupní formáty: Výstupní sestavy jsou k dispozici ve formátech XLS, XML a CSV, s možností datového výstupu přes FTP, API, BACnet a SMTP.
 • Rozšiřitelnost: Možnost rozšíření o měřící přístroje třetích stran zajišťuje kompatibilitu systému s různými zařízeními.
 • Historická data: Uchovávání historie zaznamenaných dat po desetiletí umožňuje detailní retrospektivní analýzu.
 • Jazyková lokalizace: Systém je lokalizován do českého a slovenského jazyka, což usnadňuje uživatelskou interakci.

Měřitelné veličiny

Obr.1: Pomocí systému Navisys lze sledovat celou řadu veličin

Vlastnosti systému Navisys

 • Bez dodatečných poplatků: Žádné následné licenční nebo jiné poplatky za správu. Aktualizace softwaru jsou poskytovány zdarma.
 • Vlastnictví hardware, softwaru a dat: Uživatel má plnou kontrolu nad hardwarem, softwarem a daty.
 • Jednoduchý přístup: Všechny informace jsou dostupné uživatelům prostřednictvím standardního webového prohlížeče, bez nutnosti instalace dalšího klientského softwaru nebo mobilní aplikace.
 • Modulární koncept: Umožňuje uživatelům zakoupit pouze potřebné prvky a snadno přidávat další zařízení a funkce.
 • Lokální ukládání dat: Získaná data jsou ukládána u koncového uživatele a nejsou dostupná mimo definované skupiny, zajišťující tak bezpečnost informací.
 • Detekce poruch: Systém umožňuje včasnou detekci možných poruch a napomáhá tak eliminovat výpadky výroby.
 • Zlepšení efektivity: Poskytuje přesné informace o skutečném stavu provozu v objektu, což umožňuje optimalizaci tarifních plánů a smluv s dodavateli energií.
 • Energetický audit dle ISO 50001: Součástí systému jsou kompletní podklady pro energetický audit dle ISO 50001.

Centrální jednotka UWP

Obr.2: Centrální jednotka UWP – základní prvek systému

Přehledy a grafy

Systém Navisys nabízí uživatelsky přívětivé zobrazení informací o spotřebě prostřednictvím řádkových souhrnů, grafů a dlaždicových přehledů. Tyto prvky umožňují uživatelům snadno sledovat a analyzovat aktuální spotřebu, a to jak v krátkodobém, tak i dlouhodobém horizontu. Díky kombinaci těchto funkcí si uživatelé mohou efektivně spravovat své energetické zdroje a minimalizovat náklady.

Obr.3: Systém Navisys nabízí uživatelsky přívětivé zobrazení informací o spotřebě

ENIKA.CZ s.r.o.
Vlkov 33, 509 01 Nová Paka
Tel. +420 493 773 311
E-mail: enika@enika.cz
www.enika.cz

www.mereni-spotreby.cz 

Hodnocení článku: