Jste zde

Možnosti řízení cloudových jednotek Sollae SIG

Jednotky Sollae SIG-5601 a SIG-5451 umožňují nejen ovládat své výstupy z PC nebo mobilu prostřednictvím Sollae Cloudu, ale poskytují i funkce přepínání výstupů dle změn stavů vstupů i výstupů libovolné Sollae SIG jednotky napojené na stejný Sollae Cloud účet.

V předchozích článcích "Multifunkční jednotka pro cloudové řízení - Sollae SIG-5601" a "Cloudové měření a řízení s moduly Sollae SG-54xx" jsme si všeobecně představili přes cloud ovládané I/O jednotky Sollae SIG-5xxx. Dnes se blíže podíváme na možnosti řízení jejích spínaných výstupů, tedy přesněji řečeno, co je možné nastavit, ovládat a jak toho prakticky využít.

Jednotky Sollae SIG totiž nemusí fungovat jen jako vzdálené výstupy či jen pro měření / zobrazování stavu vstupů. Umožňují totiž i nastavit jednoduché automatické reakce výstupů nejen na základě změn na různých vstupech, ale i dle nastaveného dne a času a dokonce i na základě reakce (sepnutí či přepnutí) jiného výstupu.

Navíc tyto možnosti lze různě kombinovat i napříč různými jednotkami, takže lze i výstupem jedné jednotky přes internetový Sollae Cloud iniciovat sepnutí / přepnutí výstupu i jiné další jednotky, která tak může být připojená klidně na zcela jiném místě kdekoliv na světě.

Možnosti použití vstupů/výstupů jednotek Sollae SIG

Možnosti nastavení / řízení jednotek Sollae SIG je možné si nejlépe demonstrovat při použití multifunkční I/O jednotky SIG-5601 doplněné o jednotku výstupů SIG-5451. Typ SIG-5601 má pro různé pokusy a testování tu výhodu, že v sobě obsahuje současně jak dvoustavové a analogové vstupy, tak i 4 spínané výstupy. Je tak možné si na ní vyzkoušet všechny možnosti Sollae Cloud nastavení. Nicméně stejné funkce a režimy lze využít i při kombinaci jednotek SIG-5451 a SIG-5441 a SIG-5431.

Když se pokusím to jednoduše shrnout, tak při použití jednotek SIG-5601 a SIG-5451 napojených do Sollae Cloudu je možné využít následující I/O funkce:

 • Funkce pro dvoustavové vstupy umožňují:

  • graficky zobrazovat aktuální stav a změnu stavu každého vstupu jednotky v Sollae Cloudu (v PC či mobilu),
  • zobrazování počtu nasčítaných změn na vstupech - lze nastavit reakci na náběžnou či sestupnou hranu,
  • změnou stavu vstupu nebo počtem nasčítaných změn automaticky aktivovat / přepnout libovolný počet výstupů dané jednotky SIG-5601, nebo i libovolných dalších jednotek Sollae SIG-5601 a SIG-5451 připojených do stejného Sollae cloudového účtu.
 • Funkce pro analogové napěťové/proudové vstupy umožňují:

  • graficky zobrazovat aktuální stav každého vstupu a překročení limitů v Sollae Cloudu (v PC či mobilu),
  • překročením nebo poklesem naměřené hodnoty pod nastavený limit automaticky aktivovat / přepnout libovolný počet výstupů nejen dané jednotky SIG-5601, ale i libovolných dalších různých jednotek Sollae SIG-5601 a SIG-5451 připojených do stejného Sollae cloudového účtu.
 • Funkce pro spínané reléové NC/NO výstupy umožňují:

  • grafické zobrazení stavu výstupů v Sollae Cloudu (v PC či mobilu),
  • ruční přepnutí výstupů kliknutím na grafickou ikonu v Sollae Cloudu (v PC či mobilu),
  • automatické přepnutí výstupu při změně stavu zvolených vstupů a výstupů jednotky SIG-5601, nebo vstupů / výstupů libovolné Sollae SIG jednotky připojené na stejný Sollae cloudový účet,
  • automatické časové přepnutí výstupu v nastavený den a čas (den v týdnu a hodiny/minuty) - lze nastavit libovolný počet okamžiků jednorázových i každý týden se opakujících,
  • automatické přepnutí výstupu na základě dosaženého počtu nasčítaných změn na některém vstupu.

Event & Action aneb nastavení režimů přepínání výstupů

Dá se říct, že právě spínané výstupy modulů Sollae SIG mají nejrozsáhlejší možnosti nastavení. V prvé řadě u každého výstupu lze nastavit jeho základní reakce nezávisle na tom, jakým způsobem je ovládán (ručním povelem či automaticky změnou stavu). Aktivací výstupu lze provést buď sepnutí, vypnutí, přepnutí do opačného stavu nebo vyvolání pulsu sepnutí, tedy jen dočasného sepnutí výstupu na definovanou dobu v sekundách (tedy funkce typu monostabilního klopného obvodu). Navíc je možné u všech těchto možností nastavit zpoždění fyzické reakce výstupu opět v sekundách (funkce Delay).

Dále je pak možné nastavit různé možnosti automatické aktivace výstupů prostřednictví funkcí "Event" a "Action". Zatímco "Event" umožňuje vytvořit zdrojovou podmínku pro aktivací výstupů nejen ze strany vstupů, ale i výstupů, funkce "Action" umožňuje ze strany každého výstupu zjišťovat / kontrolovat, jaké všechny podmínky na daný výstup "působí".

Pro každý výstup lze totiž paralelně nastavit více aktivačních podmínek z různých "zdrojů". Lze současně nastavit několika aktivací od několika vstupů, z kalendáře (den v týdnu/hodina/minuta) i od jiné výstupu. A to nejen v rámci stejné jednotky, například SIG-5601, ale i z jiných jednotek připojených přes Internet na stejný Sollae Cloud účet.

Tedy například na společný účet je zaregistrovaná jednotka SIG-5601 a jednotka výstupů SIG-5451. Pak lze vstupy, výstupu či kalendářem ovládat nejen výstupy jednotky SIG-5601, ale i výstupy jednotky SIG-5451. Při zakoupení více Sollae SIG jednotek tak lze přes Internet vytvářet i docela složité "sítě" vstupů a ovládaných výstupů. Například vstupy jednotky SIG-5601 mohou být ve skladu v jednom městě napojeny na výstup detektoru kouře a požárů, teploty nebo zaplavení a v případě detekce kritické situace aktivovat nejen svůj lokální výstup (např. pro sirénu), ale aktivovat současně i výstupy vzdálené jednotky SIG-5451 připojené přes Internet a Sollae Cloud například v kanceláři v jiném městě. Ta tak také může svými výstupy hlásit / signalizovat poplach.

Příklad řízení výstupů dle analogového vstupu

V následujícím příkladu je nastavení jednotky Sollae SIG-5601 takové, že při překročení nebo poklesu teploty na analogovém vstupu Ai1 pod nebo přes nastavené limity se aktivuje pulsní sepnutí výstup Do2 opět jednotky SIG-5601 na dobu 10 sekund (nastavení "Event" pro Ai1 = nastavení "Action" pro Do2 na SIG-5601).

Sepnutí výstupu Do2 však současně aktivuje přepnutí výstupu Do1 jednotky SIG-5451, která je společně se SIG-5601 připojena na stejný Sollae Cloud účet (nastavení "Event" pro Do2 na SIG-5601 = nastavení "Action" Do0 na SIG-5451).

Následně náběžná hrana přepnutí výstupu Do0 jednotky SIG-5451 aktivuje i vedlejšího přepnutí výstupu Do1, který se však přepíná se spožděním 5 sekund (nastavení "Event" pro Do0 na SIG-5451 = nastavení "Action" Do1 na SIG-5451).

Závěr

S použitím mnoha jednotek Sollae SIG vzájemně přes Internet připojených do společného Sollae Cloud účtu lze vytvořit prakticky vzdáleností neomezené základní měření, detekci, regulaci či signalizaci. Vůbec prakticky zde nezáleží, jestli jsou jednotlivé jednotky v jednom domě, v jednom městě, v jedné zemi či umístěny kdekoliv na planetě. Stačí pouze zajistit jejich lokální napájení el. energií, napojení na internet a přihlásit je do Sollae Cloud účtu.

Jednotky a produkty Sollae si můžete zakoupit přímo v HWshopu - viz odkaz: https://obchod.hw.cz/eshop/produkty/hledat/?search=Sollae.

Odkazy:

Hodnocení článku: