Jste zde

Moduly COM pro systémy funkční bezpečnosti

Congatec usiluje o rozšíření svých modulárních řešení Computer on module do průmyslových systémů. Nově ve své architecture podporuje standardy funkční bezpečnosti (FuSa).

Vestavěné počítačové platformy jsou zapotřebí v mnoha nových aplikacích, od průmyslových strojů a kolaborativní robotiky až po autonomní vozidla na dílnách, kolejích a silnicích. U všech těchto aplikací také existuje trend konsolidace hardwaru, který umožní provozovat kritické aplikace na funkčně bezpečných vícejádrových vestavěných systémech, aby bylo možné paralelně spravovat více bezpečnostních a nekritických úloh. Vestavěné vícejádrové platformy x86 poskytují pro tyto aplikace dobrý základ, a proto je nyní Congatec kvalifikuje pro certifikaci podle standardů FuSa včetně IEC 61508 a ISO 13849.

Výhody komentuje i CTO Congatec Konrad Garhammer: „Funkční bezpečný hardware je základ pro jakoukoli aplikaci.  Výrobci OEM, kteří využívají Computer-on-Module jako stavební blok připravený pro aplikaci,  včetně příslušných softwarových komponent, jako je bootloader, hypervisor a BSP, který je již certifikován pro funkční bezpečnost, mohou ušetřit spoustu času a peněz. Poté budou muset pouze kvalifikovat nosnou desku specifickou pro zákazníka a související úpravy pro certifikaci. “ 
Na embedded wordlu Congatec připravil demo funkční bezpečnosti, postavené na  modulu COM Express Mini conga-MA7.  Ukázková aplikace běžela na bázi hypervizoru RTS a integrovaného Linuxu v reálném čase s procesorem Intel CPU x6427FE kvalifikovaným pro FuSa včetně podpory Safety Island. Prozatím je FuSa kvalifikace připravena pro moduly s procesory Intel Atom x6000 E a další moduly budou následovat.

Aby byly Computer-on-Module kvalifikovány pro bezpečný provoz, musí být všechny komponenty i celý BSP připraveny na certifikaci FuSa, včetně bezpečnostních příruček a další požadované dokumentace. Také všechny organizační procesy a dokumenty vytvořené během vývoje a testování – jako je FMEDA (režimy poruch, efekty a diagnostická analýza), stejně jako proces ověřování a validace (V&V) – musí být uvedeny do souladu s certifikačními požadavky a auditovány externí posuzovatelé.

https://www.congatec.com/en/technologies/functional-safety 

Hodnocení článku: