Jste zde

Měření kvality vzduchu jednoduše se stanicí Huma-i

Jednoduché zprovoznění, komunikace přes Wi-Fi, data v cloudu výrobce a přístup k nim prostřednictvím účtu a mobilní aplikace. To je typická charakteristika elektroniky v kategorii smart-home. Huma-i do tohoto segmentu přináší měřící stanici kvality vzduchu.

Monitorovací stanice HI-300 slouží pro kontrolu kvality ovzduší ve vnitřních prostorách. Stanice je vybavena senzory pro měření teploty, vlhkosti, CO2, VOC a prachových mikročástic PM1, PM2,5 a PM10. HI-300 zobrazuje na displeji jednotlivé senzory a hodnoty na nich naměřené a má i vlastní indikátor kvality ovzduší AQI, který je nastaven dle požadovaných norem, např. WHO.

Jednotky Huma-i HI 300 je dobré používat v prostorách s vyšší koncentrací osob jako jsou školy, kancelářské budovy, nebo výrobní haly. Díky notifikacím na mobilní zařízení je možné ihned reagovat na zhoršující se stav ovzduší ve sledovaných místnostech. Stejně tak mohou upozornit na špatné klima i sami zaměstnanci/žáci, kteří na displey uvidí výstražné světlo (viz tabulka), nebo přímo naměřenou hodnotu. Vě většině případů bude stačit intenzivně vyvětrat, nebo spustit ventilační soustavu.

CO2 - Oxid uhličitý bezbarvý plyn bez chuti a zápachu. Česká legislativa nijak přesně neupravuje hladinu CO2 ve veřejných prostorách. Mluví se pouze o koncentracích, které jsou už škodlivé a to hlavně v provozech, kde se tento plyn tvoří. Všeobecně je brána hladina 1500 ppm  CO2 v prostoru, jako mezní hranice pro dobrou kvalitu vzduchu. Např. v Dánsku začali tuto hranici posouvat na 1100 ppm a sledovali tento vliv na studentech. V průměru docházelo k 10% zlepšení soustředěnosti žáků a tento stav se odrážel i na výsledcích zkoušení a testů.

VOC - těkavé organické látky, které se vyskytují v provozech kde se manipuluje s rozpouštědly, barvami, lepidly, nebo se zpracovávají plasty a umělé hmoty. Zde jsou pravidla jasná podle zákonů o manipulaci s těmito látkami a nařízením BOZP. Senzory VOC jsou v takových to provozech nutností. Každá těkavá látka má specifický dopad na lidské zdraví, který musí být uveden v bezpečnostním listu. VOC senzory pomohou s eliminací nespecifikovaných následků na zdraví, které vzniká slučováním malých koncentrací z u vedených látek a může vést k bolesti hlavy, zvracení, narušení koncentrace, nebo motoriky.

PM - polétavý prach neboli pevné částice (PM - particulate matter) jsou drobné částice menší než 10 μm schopné volného pohybu v atmosféře. Vliv prachu na lidské zdraví závisí na velikosti částic, jejich tvaru a chemickém složení. PM10 jsou schopny pronikat do dolních cest dýchacích, částice PM2,5 pronikají do průdušinek, částice PM1 do plicních sklípků. V případě nanočástic můžeme hovořit o pronikání až do krevního řečiště. Ani zde legislativa přesně nestanovuje limity pro koncentrace PM v prostoru, obecně je dáno, že čím méně, tím lépe.

Kde používat HUMA-I  HI300

 • Školní třídy, posluchárny, sály
 • Zasedací místnosti, školící prostory, jednací sály
 • Dispečinky, dohledová pracoviště
 • Prostory se špatnou cirkulací vsduch, sklepy, archivy
 • Prostory kde CO2 vzniká, potravinářské výrobny
 • Domácnosti, dětské pokoje, ložnice

Základní vlastnosti

 • Vnitřní použití
 • Barevný displey s rychlými indikátory kvality ovzduší
 • Multifunkční tlačítko na přepínání režimů
 • Senzor teploty: -30° ~ 100℃
 • Senzor vlhkosti: 0 ~ 99 %RH
 • Senzor CO2: 400 ~ 5,000ppm
 • Senzor VOC: 0.000 ~ 9.999ppm
 • Senzor prachových částic PM 1,0 - PM2,5  - PM10: 0 ~ 999㎍/㎥
 • AQI indikátor - analýza kvality ovzduší ze všech senzorů
 • Hodiny
 • Napájení přes USB adaptér
 • Vestavená baterie na cca 60 minut provozu
 • Aplikace pro mobilní systémy IOS a Android
 • Připojení do systémů Alexa a IFTTT

Technické vlastnosti

 • Napájení: AC 100/240V, 50/60HZ, USB-C
 • Rozměry: 136 x 82 x 40mm
 • Provozní teplota: -10° - 60℃
 • Aplikace: Android: Jelly Bean 4.1 nebo vyšší/iOS: 12 nebo vyšší
 • Záložní baterie: Li-polymer @ 650mAh/3.7V

Měřící stanice Huma-i koupíte na obchod.hw.cz 
https://obchod.hw.cz/eshop/detektor-kvality-ovzdusi-huma-i-hi300/ 

Hodnocení článku: