Jste zde

TEST – Indukční snímač OMRON E2E-X2Y2

Vyzkoušel jsem dvouvodičový indukční snímač velikosti M12 určený pro napájení střídavým napětím 24 – 240 V ze sortimentu společnosti OMRON.

V rámci nákupu dílu pro servis strojů se mi v mém zaměstnání dostal do ruky indukční snímač OMRON s označením E2E-X2Y2.

Tento typ je proti všem indukčákům již uvedeným na serveru automatizace.hw.cz zajímavý tím, že je jen dvouvodičový a přitom má velmi široké napájecí / spínací napětí 24 – 240 V AC, tedy střídavým napětím. Dá se tedy napájet buď přímo z 24 V trafa (tj. bez usměrnění) nebo i přímo ze zásuvky, jak jsem to provedl já při odzkoušení jeho funkce. Hlavně mě zajímalo, jaký proud senzor odebírá v detekčním i nedetekčním režimu, tedy jaké napětí bude v obou těchto stavech na snímacím odporu (zátěži), který se musí do okruhu mezi zdroj a snímač připojit. Všechny dvouvodičové snímače se totiž logicky z podstaty své funkce vyznačují tím, že v žádném ze stavů nebude na zátěži nebude ani napájecí ani nulové napětí, ale vždy něco mezi, protože samozřejmě elektronika snímače musí být v obou případech neustále něčím napájena a tedy spotřebovává nějaký proud.

Základní popis indukčního snímače

Indukčák OMRON E2E-X2Y2 je umístěn klasicky ve válcovém nerezovém pouzdru s plastovým snímacím čelem, ostatně jako většina indukčních snímačů OMRON. Konkrétně tento typ je ve stíněném provedení určen k zapuštěné montáži a tedy závit je bezezbytku po celé délce pouzdra. Zde má průměr M12 a délka části pouzdra z poniklované mosazi je 38 mm. Celková délka je ještě o něco větší (cca 45 mm) díky plastovému „nástavci“ vytvářejícímu nejen odolné zavedení kabelu do snímače, které výborně chrání proti možnému vytržení či poškození kabelu nebo zanesení nečistot do vnitřku snímače, ale i obsahuje červenou signální LED indikující aktuální stav. Ve stavu bez přítomnosti kovového předmětu, dle výrobce 0 až 2 mm od čela snímače, LED trvale svítí a výstup je sepnutý (teče jím větší proud daný odporem připojené zátěže), ve stavu detekce, tedy při přítomnosti kovu v udaném rozsahu, LED zhasne a výstup je rozepnutý (snímačem teče jen malý napájecí proud snímače).

Výstup snímače je tvořený spínacím polovodičovým prvkem (dle blokového schéma výrobce realizovaný tyristorem) a je tedy typu NC (Normal Closed). Maximální proudové zatížení snímače je 5 až 200 mA, tedy při napájení napětím 230 V AC / 50 Hz by odpor v sérii s ním připojené zátěže měl být cca 46 kOhmů až 1,1 kOhmů.

Dvouvodičové připojovací rozhraní bylo v mém případě realizováno pevným 2 m kabelem, ale samozřejmě jsou nabízeny i verze s konektorem. Kabel dle údajů výrobce je speciálně určený pro průmysl a trvale dobře ohýbatelný až do teplot -40°C. Jinak provozní teplota snímače je v širokém rozsahu -40 až + 85°C, tedy lze jej bez problému použít i pro venkovní aplikace.

TEST snímače OMRON E2E-X2Y2

V praktické zkoušce jsem snímač připojil přímo na zásuvkové napětí 234 V AC (tolerance napájení snímače je až 264 V) přes snímací rezistor 29,60 kOhmů dle schéma výrobce:

Blokové schéma zapojení a připojení snímače

K detekci jsem použil proužek nerezové oceli 1.4301 s rozměry 200 x 15 x 1 mm.

V případě bez přítomnosti kovu v detekční zóně snímače, tedy sepnutý výstup, byl úbytek na odporu 228 V a tedy na snímači 6 V AC a tedy proudovou smyčkou tekl proud 7,7 mA. Tento stav byl indikován svítící červenou LED.

Po přiblížení zkušebního proužku na vzdálenosti cca 2,5 – 3 mm od čela senzoru došlo k rozepnutí výstupu a zhasnutí červené LED. V tomto stavu byl úbytek napětí na odporu 37 V AC způsobený spotřebou samotného snímače 1,25 mA (na svorkách snímače napětí 197 V AC).

Maximální spínací rychlost snímače je dle výrobce 25 Hz, což odpovídá použití spínacího tyristoru a frekvenci napájecího napětí 50 Hz (rozepínání při průchodu nulou).

Stav snímače bez detekce kovu (vlevo) a při detekci kovu (vpravo).

DOWNLOAD

Hodnocení článku: