Jste zde

Mag. senzory s Hallovým efektem - 4. díl - senzory s digit. výstupem

Na konci minulého roku byly na serveru http://automatizace.hw.cz vydány 3. díly seriálu o magnetických senzorech s Hallovým jevem. Na nějaký čas jsem toto téma opustil, abych se k němu dnes opět vrátil prostřednictvím 4. záverečného dílu pojednávajícím o více i méně známých a dostupných zástupcích senzorů s digitálním, resp. spínaným výstupem, prostě senzorů s jiných výstupem než lineárním analogovým. Zároveň jsou v článku kompletní přehledy odkazů na přechozí díly.

Doposud bylo možné si přečíst na serveru automatizace.hw.cz následující díly seriálu o Hallových senzorech:

 1. Magnetické senzory s Hallovým efektem - 1. princip
 2. Magnetické senzory s Hallovým efektem - 2. použití
 3. Mag. senzory s Hallovým efektem - 3. senzory s analog. výstupem

Zatímco senzory s analogovým výstupem se hodí hlavně pro průběžné měření a monitorování proměnného magnetického pole nebo tam, kde se výrazně mění jeho amplituda. Pro aplikace, kde však stačí měření zjednodušit jen na zjištění typu magnetické pole JE nebo NENÍ, nebo senzory mají být přímo napojeny na logické řídící systémy, jsou vhodnější verze se spínaným, digitálním nebo případně PWM výstupem. Digitální a PWM výstupy však ve spojení s MCU mohou být nasazeny na stejné úlohy jako analogové typy.

I když obvod má jiný typ výstupu, snímací část tvořená integrovaným Hallovým snímačem je prakticky stále stejná. Prostě element vykazující Hallův jev, který při vložení do magnetického pole generuje na svých svorkách stejnosměrné napětí úměrné jeho intenzitě. To je i zde filtrováno, zesíleno a normalizováno na nějaký vhodný standardní rozsah. V případě digitálních senzorů je pak napětí buď digitalizováno A/D převodníkem a zpracováno vnitřní logikou nebo porovnáno komparátorem s referenčním napětím obvykle generovaným uvnitř na čipu integrovaného senzoru a upraveno vnitřní logikou, např. Schmittovým klopným obvodem. Výsledkem je pak PWM výstup či méně běžné sériové rozhraní v prvním případě nebo tranzistorový spínaný výstup s hysterezí v případě druhém. I když to v porovnání s jinými typy senzorů není běžné, v případě Hallových senzorů je poměr analogový vs. digitální (spínaný) výstup asi 1:1.

 

Typická spínací charakteristika s hysterezí - závislost výstupního stavu na velikosti mag. pole

 


 

Příklady nejběžnějšího provedení spínaných výstupů s hysterezí (signálový výstup - vlevo, výkonový výstup - vpravo), které se vyskytují u Hallových senzorů

Hallův senzor Infineon TLE4905 a TLE4935

Integrované obvody TLE4905 a TLE4935 jsou teplotně kompenzované unipolární a bipolární Hallovy senzory se spínaným binárním výstupen společnosti Infineon. To znamená, že zatímco obvod TLE4905 slouží pro detekci unipolárního (stejnosměrného) magnetického pole, obvodem TLE4935 je možné detekovat magnetická pole střídavá. Z hlediska spínání výstupu to pak znamená, že zatímcoTLE4905 sepne při indukci 10 mT a rozepne při 8 mT, TLE4935 sepne při indukci 15 mT, ale k rozepnutí výstupu potřebuje opačnoou polaritu mag. pole, konkrétně -15 mT. Spínací hranice se s teplotou mění jen minimálně (o cca 2mT v rozsahu -40 až 150°C). To je z praktického hlediska hlavní rozdíl obou senzorů. Jinak oba vyžadují napájení v rozsahu 3.8 až 24 V,

Obě součástky mají v sobě implementovanou "klasickou" strukturu složenou z následujících bloků:

 • Napájecí obvod a generátor referenčních napětí - blok Vs / VRef
 • Hallův snímač (Hall Generator)
 • Zesilovač malého napětí vytvořeného snímačem (Amplifier)
 • Schmittův KLO vytvářející svým překlápení dvoustavový signál s hysterezí (Schmitt-Trigger)
 • Generátor rozhodovací / překlápěcí úrovně (Treshlod Generator)
 • Výstupní spínací tranzistor s otevřeným kolektorem (Output Stage)

Hallův snímač vytvoří podle směru a síly magnetického pole (indukce B) adekvátní napětí v řádu mV, které je následně zesíleno zesilovačem na stovky mV až jednotky V. Od výroby nastavená rozhodovací úroveň napětí pak říká Schmittovu klopnému obvodu, kdy má sepnout či rozepnout výstupní tranzistor. Pokud tedy na vývod Q je přivedeno přes rezistor napájecí napětí, tak při vysoké úrovni mag. pole je na Q nízká úroveň napětí (tranzistor sepnutý) a při nízké úrovni pole napětí vysoké (tranzistor rozepnutý).

 

Blokové schéma vnitřního zapojení Hallových senzorů TLE4905 a TLE4935 pro detekci unipolárního i bipolárního magnetického pole

Typické zapojení senzorů TLE4905 a TLE4935 společnosti Infineon

Základní vlastnosti:

 • Spínací rozsah: 7 až 18 mT (senzor TLE4905) a +/- 10 až 20 mT (senzor TLE4935)
 • Hystereze spínání: 2 až 6 mT (senzor TLE4905) a 20 až 40 mT (senzor TLE4935)
 • Kompenzace: vlivu teploty
 • Výstup:
  • tranzistor s otevřeným kolektorem
  • spínací proud: 40 mA
 • Napájecí napětí: 3.8 až 24 V, ochrana proti přepětí a přepólování
 • Spotřeba: max. 8 mA
 • Pracovní teplotní rozsah: -40 °C až 150 °C
 • Pouzdro: 3vývodové pouzdro P-SSO-3-2 (Plastic Single Small Outline Package)
 • Bližší informace v datasheetu: TLE4953C_Datasheet_V2.pdf

 

Porovnání spínacích režimů Unipolárního typu senzoru (vlevo) a Bipolárního typu (vpravo)

Hallovy senzory řady HAL50x

Integrované CMOS obvody řady HAL501 až HAL508 německé společnosti MICRONAS INTERMETALL jsou velmi citlivé teplotně kompenzované Hallovy senzory pro detekci unipolárních i bipolárních magnetických polí dle typu:

 • HAL501
  • typ spínání: bipolární
  • spínací / rozpínací hranice: cca +/- 0.6 mT
  • k přepnutí do nízkého stavu (Low) dojde po přiložení jižní pólu magnetu na svrchní stranu
  • Výstupní stav se může změnit po vyjmutí z mag. pole
 • HAL502, HAL503, HAL505
  • typ spínání: bipolární latch
  • spínací hranice:+/- 2.75, +/- 8, +/- 14 mT
  • k přepnutí do nízkého stavu (Low) dojde po přiložení jižní pólu magnetu na svrchní stranu
  • stav výstupu se nemění ani po vyjmutí z magnet. pole
 • HAL504, HAL506, HAL508
  • typ spínání: unipolární
  • spínací / rozpínací hranice: 12 / 7, 5.5 / 3.5, 18 / 16 mT
  • k přepnutí do nízkého stavu (Low) dojde po přiložení jižní pólu magnetu na svrchní stranu
  • výstup se přepne do vysokého stavu (High) po vyjmutí z mag. pole

 

 

Zjednodušené blokové schéma digitálně-analogové struktury Hallových senzorů HAL501 až HAL508

To jsou hlavní jejich vzájemné rozdíly. Ostatní vlastnosti i vedle vyobrazené blokové struktury mají všichni uvedení zástupní společnou. Senzory jsou schopny detekovat stejnosměrná i střídavá magnetická pole frekvenčním rozsahu 0 až 10 kHz při napájení 3.8 až 24 V. Vnitřní napájecí obvody chrání součástku proti přepólování i proti přepětí (napětí vyšší než 28 V DC). Výstup (Output) je tvořen spínacím MOSFET tranzistorem v zapojení s otevřeným Drainem (kolektorem), který je řízený napěťovým komparátorem (Comparator), jehož překlápení je taktováno hodinovým signálem 62 kHz z bloku hodin (clock) prostřednictvím přepínače (Switch) pro kompenzace offsetu. Dále se nachipu vyskytuje obvod teplotní kompenzace, řízení hystereze (Hysteresis Control) a ochrana výstupu proti zkratu a přepětí (Short Circuit & Overvoltage Protection).

Další vlastnosti:

 • Spínací rozsah: 0.6 až 18 mT (dle typu výše) pevně nastavený
 • Hystereze spínání: 1.25 až 28 mT (dle typu výše)
 • Kompenzace: vlivu teploty
 • Výstup:
  • spínací MOSFET tranzistor s otevřenýn Drainem
  • spínací proud: 20 mA (max. 30 mA)
  • ochrana proti zkratu a přepětí
  • unipolární nebo bipolární (dle typu výše)
  • taktovaný frekvencí 62 kHz (16 mikrosekund)
 • Napájecí napětí: 3.8 - 24 V, ochrana proti přepětí a přepólování
 • Spotřeba: typ. 4 mA
 • Pracovní teplotní rozsah: –40 °C až +170 °C
 • Pouzdro:
  • SOT-89A
  • TO-92UA
 • Bližší informace v datasheetu: HallSwitch_hal501.pdf

 

Zjednodušená značka senzorů HAL50x (vpravo), obecná spínací charakteristika s hysterezí (uprostřed) a tvar pouzdra SOT-89A (vpravo)

Omnipolární Hallův senzor AH180

Integrovaný obvod AH180 společnosti Diodes Incorporated představuje omnipolární Hallův senzor se spínaným výstupem zapouzdřený v pouzdře SC59-3L, DFN2020-6 nebo SIP-3L pro potřeby hlavně bezkontaktního spínání a ovládání v bateriově napájených zařízeních a různých přenosných a kapesních přístrojích typu multimediální zařízení nebo mobilní telefony.

Označení omnipolární znamená, že jeho spínací charakteristika je stejná pro oba směry magnetického pole (detekuje severní i jižní pól magnetu), tedy že charakteristika je plně symetrická podle hodnoty 0 mT pro kladné i záporné hodnoty indukce mag. pole. Praktický rozdíl proti bipolární charakteristice je tedy ten, že zatímco u omnipolárního typu jsou dva symetrické spínací a rozpínací body (jeden v pro kladné hodnoty indukce a druhý pro záporné) a tedy i dvě hystereze vytvořené implementací dvou Hallových elementů (Hall Plate), v případě bipolárního provedení je spínací a rozpínací bod pouze jeden (například spíná na kladné hodnotě a rozepíná na záporné) díky pouze jednomu použitému Hallovu elementu a charakteristika vykazuje symetrickou hysterezi podle 0 mT. Zatímco tedy bipolární senzor například sepne výstup při překročení 10 mT a rozepne pouze při dosažení hodnoty -10 mT, omnipolární senzor AH180 sepne výstup například při překročení 30 mT nebo poklesu pod hranici -30 mT a rozepne při poklesu pod 20 mT, ale také při nárůstu nad hodnotu - 20 mT, což u bipolárního systému není možné.

Vnitřní bloková struktura proto vykazuje dvě symetrické části realizující dva Hallovy snímače, kde každý element má svojí kompenzaci offest, zesilovač i komparátor s paměťovými Latch obvody a až v závěru je logickými obvody získána kompletní spínací charakteristika ovládající spínací tranzistor v zapojení s otevřeným kolektorem.

 

Zapojení Hallova senzor AH180 je opravdu jednoduché a vyžaduje pouze jeden externí kondenzátor a rezistor.

Blokové schéma vnitřního zapojení symetrické struktury omnipolárního Hallova senzoru AH180

Základní vlastnosti:

 • Spínací body: symetrické +/- 30 Gauss (Brpn a Brps)
 • Rozpínací body: symetrické +/- 20 Gauss (Bopn a Bops)
 • Realizováno dvěma Hallovými snímači
 • Kompenzace: vlivu teploty a offsetu
 • Výstup:
  • spínací tranzistor s otevřenýn kolektorem
  • typ spínání: omnipolární
 • Napájecí napětí: 2.5 - 5.5 V, ochrana proti přepětí a přepólování
 • Spotřeba: pouze 24 mikroW při normálním provozu
 • Pracovní teplotní rozsah: -40°C až 85°C
 • Pouzdro: SIP-3L, SC59-3L, tenké DFN2020-6
 • Bližší informace v datasheetu: AH180.pdf
 

Spínací charakteristika omnipolárního Hallova senzoru AH180 - Hallova elementu detekujícího záporné mag. pole (vlevo) a kladné mag. pole (vpravo)

 

Závěr

Nejem tímto článkem, ale i celým seriálem o magnetických senzorech pracující na základě Hallova jevu, jsem se pokusil nejen stručně přiblížit princip Hallova jevu a jeho použití, ale i nastínit některé typy běžně nabízených i zajímavých integrovaných senzorů s analogovým i digitálním (spínaným) výstupem. Jde o opravdu malinkatý vzorek toho, co je dostupné na českém či evropském trhu, protože je tento druh senzorů celkem v průmyslu i ve spotřební elektronice často využívaný, lze nalézt v nabídkách různých firem různé typy a provedení, často optimalizované svými vlastnostmi na určité aplikace (měření a monitorování magnetického pole, bezkontaktní spínání a ovládání, regulace otáčení motorů apod.). Proto případné zájemce o bližší informace odkazuji na níže uvedené stránky výrobců.

Na stránkách serveru automatizace.hw.cz se však s popisem a specifickými příklady použití některých magnetických senzorů s Hallovým efektem budete setkávat i nadále. V nejbližší době se pak zde objeví obsáhlejší článek o jednom velmi zajímavém diferenčním magnetickém senzoru se 3 Hallovými elementy, který byl vyvinutý pro potřeby sledování a měření rychlosti a směru pohybu (otáčení) a využívaného v automatických převodovkách a ABS systémech současných automobilů.

Antonín Vojáček

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: