Jste zde

Laserový skener od Micro-Epsilon ve výkonném CNC řezacím zařízení

Laserový profilový skener scanCONTROL zajišťuje snímání přesného profilu kopule a získaná data odesílá do řídící jednotky samotného řezacího mechanismu. Tyto údaje umožňují na úpravu generovaného řezacího programu podle skutečného povrchu a otvory jsou vyřezány s největší možnou přesností.

Pokročilé 3D skenování pomocí mapovacího softwaru umožňuje měření skutečných rozměrů kopulí.  V tomto speciálně vyvinutém zařízení pro přesné řezání kopule je požadována skutečná podoba profilu. Proto je zde nasazen laserový profilový skener scanCONTROL od společnosti MICRO-EPSILON, který zajišťuje velmi důležitou funkci – snímání přesného profilu kopule a získaná data odesílá do řídící jednotky samotného řezacího mechanizmu. Následně jsou tyto údaje použité na úpravu generovaného řezacího programu podle skutečného povrchu kupole. To zaručuje, že kontury a otvory jsou vyřezané s největší možnou přesností. Díky kompaktnímu provedení snímače, integrované elektronice a rychlosti měření je laserový profilový skener společnosti MicroEpsilon vhodný pro integraci do tohoto zařízení.

Laserový profilový skener scanCONTROL od společnosti Micro-Epsilon snímá přesný profil kopule a získaná data odesílá do řídicí jednotky samotného řezacího mechanismu. (Zdroj: Micro-Epsilon)

Laserový profilový skener změří, před započatým procesem řezání, kopuli a získá 2D data. Proces skenování se provádí při vysokých rychlostech (cca 60 m/min.) a opakovatelnosti měření ( 50µm/m) na lesklém kovovém materiálu jako je tomu v této aplikaci. Díky vysoké opakovatelnosti dosáhneme s laserovým skenerem o rozsahu 100mm vysoké kvality.

Pro přenos naměřených dat se využívá knihovna SDK. Tyto data se následně odesílají do vlastního softwaru. Program počítá střed kupole a určuje optimální dráhu řezacího nástroje. Pro plně automatické zpracování naměřených a spočítaných dat je nutná synchronizace se samotným skenerem. V této aplikaci se využívá patentovaný systém automatické kalibrace (ACTG).

Pokročilé 3D skenování pomocí mapovacího softwaru umožňuje firmě MicroStep měření skutečných rozměrů kopulí na lesklém kovovém materiálu. (Zdroj: Micro-Epsilon)

Před procesem řezání laserový profilový skener změří kopuli a získá 2D data. (Zdroj: Micro-Epsilon)

Novinka – Laserový profilový skener scanCONTROL 30xx

Nové profilové skenery scanCONTROL LLT30xx jsou k dispozici s měřícími rozsahy 25 a 50 mm. Poskytují kalibrovaná data 2D profilu s přibližně 5,5 milionu bodů za sekundu a generují až 2048 měřicích bodů na profil. Profilové skenery dosahují rozlišení osy X přibližně 12 µm se vzorkovací frekvencí až 10 kHz.

Nové profilové skenery scanCONTROL jsou k dispozici s měřicími rozsahy 25 a 50 mm. (Zdroj: Micro-Epsilon)

Nové laserové skenery nabízí nový inovativní režim High Dynamic Range. Tato funkce zajišťuje přesné výsledky měření na dvou a více površích s různou odrazivostí. Přenos výstupních naměřených dat je k dispozici rozhraní Ethernet nebo RS422. Pro SMART verze je k dispozici jednotka scanCONTROL Gateway, která navíc umožňuje přenos dat do systémů pomocí rozhraní Profinet, EtherCAT nebo Ethernet/IP.

Profilový skener scanCONTROL 30xx/BL pracuje s vlnovou délkou 405nm (modrý laser). V porovnání se standartním červeným laserem dosahuje stabilnějších výsledků při měření např. na lesklých materiálech, poloprůhledných předmětech, lepidlech, silikonech nebo některých typech plastů a také neproniká např. do organických materiálů (dřevo,…).

https://www.micro-epsilon.cz/2D_3D/laser-scanner/ 
Distributor pro ČR: www.micro-epsilon.cz

Hodnocení článku: