Jste zde

Kuka – základem průmyslové robotiky je spolupráce

Kuka zrychluje instalaci robotů do stávající výrobní infrastruktury. Balíčky Ready2_use poskytují řadu standardizovaných funkcí i dostatečnou flexibilitu.

Ready2_use balíčky usnadňují a zrychlují instalaci průmyslových robotů do výroby. Tyto koncepty může Kuka přizpůsobit, nebo nově vyvinout na základě potřeb zákazníků. Výhodou je vysoká flexibilita, standardizace, snadné nasazení i podpora požadavků Industry 4.0. TechCentra firmy dokáží modifikovat řešení tak, aby v maximální míře odpovídala potřebám zákazníků a propojení se stávající výrobní infrastrukturou. Balíčky i další novinky prezentovala firma Kuka na akci TechDay, který se konal v Národním centru Průmysl 4.0 v Praze.

KUKA Roboter GmbH, se sídlem v Augsburgu, je pojem v oboru průmyslové automatizace a flexibilní výroby budoucnosti. Patří mezi přední světové dodavatele průmyslových robotů. Její klíčové kompetence jsou ve vývoji, výrobě a prodeji průmyslových robotů, řídicích systémů a softwaru. Společnost má vedoucí postavení na trhu v Německu a Evropě.

V praktických ukázkách byly na Kuka TechDay k vidění kolaborativní roboty LBR iiwa v netradičních aplikacích a mobilní robotická platforma KMR. Ve spolupráci s firmou Siemens, bylo předvedeno řízení robotů Kuka pomocí SW mxAutomation. Nechyběl ani příklad z praxe: případová studie ze Škoda Auto s použitím kolaborativních robotů LBR iiwa ve výrobě a praktická ukázka použití Augmented Reality při návrhu technických řešení projektů v rámci Průmyslu 4.0.

 Účastníci akce měli také možnost prohlédnout si prostory Testbedu Národního centra Průmyslu 4.0 a vidět roboty Kuka v reálných aplikacích. Jeho základem je flexibilní výrobní linka pro současnou výrobu různých typů produktů v řadě variant. Kombinuje rozmanité technologie jako je aditivní výroba, obrábění, robotická manipulace, inteligentní dopravníkové systémy, spolupráce robota s člověkem, automatizované sklady a další. Testbed je unikátní platformou pro otevřenou spolupráci napříč průmyslem a akademickou sférou. Hlavními partnery projektu jsou ČVUT CIIRC (Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT), Siemens a Škoda Auto. Společnost Kuka je zakládající člen.

www.kuka.com

Hodnocení článku: