Jste zde

Konfokální snímače – přesné měření vzdálenosti tloušťky lesklých materiálů

Konfokální systémy patří mezi nejpřesnější snímače polohy. Díky svému unikátnímu způsobu měření umožňují bezkontaktní měření polohy problematických lesklých a přímo-odrazivých materiálů, jakož i měření tloušťky transparentních materiálů.

Společnost Micro-Epsilon je jedním z lídrů ve vývoji a výrobě přesných snímačů vzdálenosti, polohy a tloušťky. Ve výrobním programu má měřící senzory různých fyzikálních principů, jako jsou laserová triangulace, metoda měření rozkladem bílého světla, vířivé proudy, kapacitní metoda, princip indukční, magnetický nebo lankové snímače s enkodéry. Konfokální systémy patří mezi nejpřesnější snímače polohy.

Kontrola kvality výroby lahví

Konfokálně chromatické systémy se skládají ze samotné měřící sondy, optického kabelu a vyhodnocovací jednotky. Sonda je pasivní, obsahuje pouze optické prvky. Kontrolér analyzuje odražené světlo a vyhodnotí vzdálenost od každé hrany (materiály s odlišným indexem lomu). Je možné také přesné měření tloušťky transparentních vrstev jednou měřicí sondou: sklo, fólie, plexiskla, kapaliny apod. Řídicí jednotky obsahují databázi pro nejpoužívanější materiály - další může přidat uživatel sám dle potřeby. Měření tloušťky je kalibrované pro deklarovanou přesnost v celém měřicím poli snímače.

Při výrobě obalového skla jsou klíčovými parametry kvality tloušťka a ovalita stěn lahví. Současná moderní výroba vyžaduje 100% kontrolu v reálném čase. Vysoký takt společně s nutností předejít poškození lahví vyžadují rychlý a bezkontaktní způsob měření. Neshodné výrobky musí být okamžitě vyřazeny na recyklaci. Pro takovou roli se s úspěchem používá konfokální chromatický dvoukanálový systém confocalDT 2422, který provádí synchronní měření ovality a tloušťky ve dvou bodech. Během měření se lahve otáčejí a jsou zkontrolovány po celém obvodu. Výstup dat probíhá v reálném čase přes rozhraní EtherCAT.

Měření složení vrstev displejů a speciálních skel

Laminované sklo, solární články, ploché obrazovky a displeje chytrých telefonů představují v aktuální době pro měřicí techniku ​​velkou výzvu. Skládají se z několika vrstev různých transparentních materiálů a vzduchových mezer. Pro zajištění vysoké kvality je nutné určit přesnou tloušťku každé vrstvy a mezery. Takt výroby vyžaduje rychlé a bezkontaktní měření. Při montáži mobilních telefonů přesné složení a poloha jednotlivých vrstev zaručují bezchybné dotykové ovládání, perfektní vzhled a výbornou kvalitu obrazu. Tyto parametry jsou dnes pro uživatele častokrát důležitější než samotná kvalita hovoru. Proto jsou měření prováděná několikrát v různých výrobních fázích.

 

Při výrobě vícevrstvého, laminovaného nebo zakřiveného skla pro letadla, automobily a budovy je dodržení tlouštěk jednotlivých vrstev velmi důležité pro zachování jejich fyzikálních vlastností. Na jejich měření se ideálně hodí konfokální snímače. Speciální sondy společnosti Micro-Epsilon mají vysokou toleranci a dokážou změřit tloušťku materiálu i při různém zakřivení vnitřní a vnější stěny skla. Díky tomu je možné měřit i vnitřní profil sklenic z vnější strany, zkontrolovat kvalitu nebo vypočítat jejich objem pro kalibraci.

Nové konfokální senzory pro přesné měření vzdálenosti a tloušťky

Měření na zakřivených površích

Konfokální sondy confocalDT IFS2407-3 vynikají svou numerickou aperturou (NA = 0,43), která umožňuje měření vzdálenosti s nakloněním měřeného objektu o ± 30 °. Snímače mají měřící rozsah měření 3 mm a velkou ofsetovou vzdálenost 28 mm. Poskytují stabilní a vysoce přesné výsledky při měření objektů a tím jsou vhodné např. pro geometrické kontroly v souřadnicových měřicích strojích, při měření parametrů ozubených kol nebo vnějších závitů.

Konfokální sonda v kompaktním provedení

Další novinkou v oblasti měření vzdálenosti a tloušťky v oblasti konfokálních systémů je sonda confocalDT IFS2404/90-2. Její měřící rozsah jsou 2 mm a rozlišením 0,040 µm. Sonda vyniká speciální konstrukcí a tím umožňuje instalaci do stísněných prostor a také díky svému radiálnímu výstupu měřícího paprsku – tím šetří místo pro další možné komponenty. Nový snímač nabízí vynikající poměr cena/výkon, čímž je senzor ideální pro sériové aplikace.

Úpravy specifické pro zákazníka

Řada konfokální systémů confocalDT od společnosti Micro-Epsilon nabízí nejvyšší dynamiku a přesnost v oblasti precizního měření touto metodou. Kromě standardního portfolia mohou zákazníci využít také z možností specifických úprav senzoriky dle svých potřeb, jako jsou např. konstrukční změny, úpravy jednotlivých délek kabelů atd.

https://www.micro-epsilon.cz/displacement-position-sensors/confocal-sensor/ 
Distributor pro ČR: www.micro-epsilon.cz

Hodnocení článku: