Jste zde

Konfokální dvoukanálový kontrolér confocalDT

V nové sérii řídicích jednotek pro konfokální snímače vzdálenosti a tloušťky byl použit nový spektrometr, který výrazně snížil cenu systému, přičemž byl zachován dostatečný výkon pro většinu aplikací.

Konfokální snímače slouží pro bezkontaktní měření vzdálenosti, polohy a tloušťky lesklých a přímo odrazivých materiálů, jako jsou sklo, leštěné kovy, tekutiny apod. Samotný snímač tvoří optická soustava čoček zaostřených na různou vzdálenost, která rozkládá bílé polychromatické světlo na monochromatické světlo různých vlnových délek. Spektrální analýzou odraženého světla v kontroléru je vypočítána vzdálenost měřeného objektu. Měřící rozsah se pohybuje od 300 µm do 30 mm s příslušným offsetem. Při použití externího zdroje světla je možné dosáhnout vzorkovací frekvence až 70 kHz. S interním zdrojem se frekvence vzorkování pohybuje od 5 kHz do 25 kHz. Při měření transparentního materiálu je možné jednou sondou změřit vzdálenost každé vrstvy, kde se střetávají materiály s odlišným indexem lomu, a tak určit také jejich tloušťku. Při výrobě mobilních zařízení se tímto způsobem měří dotyková vrstva, sklo, vzduchová mezera a displej.

Snímací hlavy se vyrábějí v různých provedeních s axiálním i radiálním směrem měření. Sondy mají průměr již od 4 mm, čímž je možné měřit v omezeném prostoru, v dírách a mezerách. Samotný měřicí paprsek je úzký a měřicí bod má minimální rozměry. Proto se konfokální snímače používají v souřadnicových systémech pro mapování jemných povrchových struktur. Rozlišení měření začíná od 1 nm, tedy od jedné miliontiny milimetru. Snímače jsou vhodné pro použití ve vakuu a také v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Sondy konfokálních snímačů s axiálním i radiálním výstupem paprsku

Série pro OEM i kusové aplikace

Nové jednotky IFC2421 a IFC2422 mají zabudovaný nový typ spektrometru, čímž se výrazně snížila jejich cena. Maximální vzorkovací frekvence 6,5 kHz postačuje na většinu běžných aplikací. Ke kontroléru IFC2422 je možné připojit dvě sondy a nezávisle vyhodnocovat dva kanály. Řídící jednotka zajišťuje precizní časovou synchronizaci, případně i postkalkulaci, například výpočet tloušťky neprůhledných materiálů. Multi-peak funkce zůstává zachována i pro dvoukanálové provedení.

Na kontrolér confocalDT IFC2422 je možné připojit dvě měřicí sondy

Konfokální snímače se používají v inspekčních systémech, v průmyslové automatizaci i při výzkumu a vývoji k měření např. tloušťky skla, vnitřního průměru, přesné polohy kalandrů, tloušťky fólií, vrstev displejů apod.

Více informací confocalDT 242x ZDE

Účast na veletrhu MSV Brno 2017

Společnost Micro-Epsilon představí ve své expozici v pavilonu C stánek č. 026 na veletrhu MSV v Brně novinky z oblasti přesného měření vzdálenosti, polohy a profilu, dále bezkontaktního měření teploty, detekce barev a průmyslových endoskopů.

Hodnocení článku: