Jste zde

TEST - Chlazení a topení v rozvaděčích s komponentami STEGO

V nabídce společnosti STEGO najdete široký sortiment mechanických čidel vlhkosti a teploty na DIN lištu pro řízení topných těles a ventilátorů, která jsou také v nabídce. Konkrétně jsem měl možnost si vyzkoušet hydrostat MFR 012 a dvojitý termostat ZR 011 s nastavitelnou spínací úrovní relativní vlhkosti, resp. teploty a také kompaktní topné / chladící těleso HVL 031.

Společnost STEGO je na i českém trhu již dost známým výrobcem uceleného a širokého sortimentu průmyslových komponent pro vytápění, chlazení a obecně regulaci a hlídání teploty a vlhkosti uvnitř elektroskříní a rozvaděčů. Z něho se mi do ruky dostali 3 komponenty, konkrétně hydrostat (snímač vlhkosti), dvojitý termostat a topné těleso kombinované s větrákem. Vše v provedení na DIN lištu.

Předtím, než si blíže řekneme něco o jednotlivých komponentech, je nutné uvést, že komponenty STEGO patří v dané oblasti mezi špičku co se kvality provedení týče. Také všechny jsou vyráběny v zemích EU (nejčastěji v Německu či ve Francii), tedy nejde o žádnou levnou čínskou produkci, i když by jednoduchost principu jejich funkce by si o to říkala. Pozitivním výsledkem je tak velmi kvalitní, precisní a spolehlivé provedení každého kusu. Druhou stranou mince je z toho vyplívající vyšší cena. Tyto komponenty se tak hodí spíše opravdu do průmyslových aplikací, kde se vyžaduje dlouhodobá nepřetržitá spolehlivá funkce i několika desítek let, kde vyšší cena u zařízení za několik stovek tisíc se již tolik neprojeví.

 

Hydrostat MFR 012

Nejdříve se podíváme na zoubek snímači vlhkosti s označením MFR012 s nastavitelnou detekční / spínací úrovní v celém měřícím rozsahu 35 až 95 % RH. Hystereze spínání je pak cca 4 % relativní vlhkosti.

Podobně jako u všech snímačů v nabídce STEGO i tento využívá jen základní principy senzoriky a neobsahuje žádnou vestavěnou složitou elektroniku v podobě tranzistoru či integrovaných obvodů.

Celý snímací princip je zde založen na převodu úrovně vlhkosti na změnu prodloužení na vlhkost reagujícího materiálu napnutého mezi dva mosazné „kolíčky“. Změna délky je pak přes pákový mechanismu převáděna na mechanický pohyb, který aktivuje výstupní mechanický beznapěťový přepínací kontakt. Tento je dimenzován na elektrické zatížení napětím 120 až 250 V AC a proudem max. 5 A či v případě stejnosměrného proudu el. zátěží 20 W. Lze jím tedy přímo zapínat a vypínat menší (méně výkonné) akční členy pro regulaci úrovně vlhkosti, jako například el. větrák či topení.

Nastavení spínací úrovně se pak jednoduše provádí předepnutím / uvolněním snímacího na vlhkost reagujícího materiálu, který tak následně pro vybavení přepínače se musí prodloužit / zkrátit u větší či menší hodnotu, podle toho jak je přednapnutý mezi kolíčky.

Jak je z popisu a i přiložených obrázků patrné, tak pokud má snímač pracovat dostatečně přesně a dlouhodobě spolehlivě, musí být vyroben dostatečně přesně a kvalitně. Také je z toho jasné, že snímač nevyžaduje žádné elektrické napájení a tedy ani nic nespotřebovává.

Základní parametry:

 • Měřící rozsah: 35 až 95 % RH
 • Nastavení spínací úrovně: v celém rozsahu
 • Hystereze spínání: cca 4 % RH
 • Přesnost: +/- 3 %
 • Způsob nastavení: mechanicky otočným voličem
 • Elektrický výstup:
  • přepínací kontakt
  • min. zatížení 20 VAC či 100 mA DC
  • max. zatížení 250 VAC / 5 A či 20 W DC
  • šroubovací svorky pro průřezy vodičů do 2,5 mm2
 • Životnost: min. 50 tisíc spínacích cyklů
 • Rozměry: 67 x 50 x 38 mm
 • Krytí: IP20
 • Provozní teplota: 0 až 60 °C
 • Pouzdro: šedý plast
 • Upevnění: na DIN lištu TS35


Dvojitý termostat ZR 011

Dalším snímačem v nabídce STEGO je dvojitý termostat s označením ZR 011 se stejným měřícím a nastavovacím rozsahem 0 až 60°C. V nabídce jsou však i provedení s odlišným rozsahem.

Ten obsahuje v jednom plastovém pouzdře dva oddělené nezávislé mechanické bimetalové snímače teploty, jeden ovládající spínací a druhý rozpínací beznapěťový el. kontakt. Každý termostat má i svůj otočný mechanický volič pro nastavení spínací / rozpínací hranice teploty. Ten provádí přitažení či uvolnění pružiny bimetalového kontaktu a ten následně potřebuje větší či menší prohnutí bimetalového proužku kovu, aby sepnul kontakt. Ve výsledku tak první volič označený červeně řídí vytápění, tedy je sepnutý, když je teplota v okolí nižší než nastavená hranice, a druhý modře označený volič řídí chlazení, tedy je sepnutý, když je okolní teplota vyšší než nastavená úroveň.

 

Oba mechanicky ovládané elektrické kontakty jsou vyvedeny na svoje oddělené šroubovací svorky. Při napětí až 250 VAC je možné spínací kontakt zatížit proudem až 10 A, zatímco rozpínací kontakt až 5 A.

Z principu funkce je patrné, že opět jde i plně mechanický snímač bez potřeby el. napájení.

Základní parametry:

 • Měřící rozsah: 0 až 60 °C
 • Nastavení spínací úrovně: v celém rozsahu
 • Hystereze spínání: cca 7 °C
 • Přesnost: +/- 4 °C
 • Způsob nastavení: dvěma oddělenými mechanicky otočnými voliči
 • Elektrické výstupy:
  • 1x spínací kontakt: zatížení max. 250 VAC / 10 A
  • 1x rozpínací kontakt: zatížení max. 250 VAC / 5 A
  • šroubovací svorky pro průřezy vodičů do 2,5 mm2
 • Životnost: min. 100 tisíc spínacích cyklů
 • Rozměry: 67 x 50 x 48 mm
 • Krytí: IP20
 • Pouzdro: šedý plast
 • Upevnění: na DIN lištu TS35


Topné těleso s větrákem HVL 031

Nakonec se zmíním o jednom akčním členu, například pro výše uvedené dva snímače, s označením HVL 031, který zahrnuje spojení topného litinového tělesa s výkonem 200 až 400 W (podle provedení) a elektrického větráku o průměru 11 cm s výkonem 108 m3/h.

Litinové topné těleso, kde jeho vyhřívaná aktivní část je uprostřed napříč procházející trubice s keramickou stěnou odizolovanou topnou spirálou, od které se pak následně postupně zahřívá celá litinová konstrukce. Na jejím jednom konci je pak připevněna připojovací krabička a na ostatních stranách jsou závitové otvory pro připevnění držáku na 35 mm DIN lištu, který je k přiložen v krabičce. Propojovací krabička pak realizuje jen kontakty pro připojení napájení tělesa i větráku, přičemž lze větrák napájet i odděleně. To umožňuje těleso využívat jak pro vytápění, tak i pro chlazení, kdy v prvním případě běží s větrákem i topení, zatímco v druhém případě je aktivní jen větrák. Topné těleso se nesmí používat bez běžícího větráku.

Těleso HVL 031 tak může posloužit v rozvaděči obsahující citlivou elektroniku jak v zimě, tak i v létě.

Základní parametry tělesa:

 • Topný výkon: 200 W (existují i provedení 300 a 400 W)
 • Výkon větráku: 108 m3/h
 • Napájení: 230 VAC / 50 Hz
 • Spotřeba: cca 200 W
 • Rozměry: 119 x 151 x 22 mm
 • Hmotnost: 0,9 kg

Závěr

Zde uvedená elektronická čidla jsou hlavně určena pro monitorování a zamezení zvýšené vlhkosti uvnitř zařízení, systémů a rozvodných skříní. Prostě všude tam, kde dnes stáůe častěji využívané řídící počítače a PLC vyžadují zajistit konkrétní pracovní prostředí co se vlhkosti i teploty týče. Výstup čidel může přímo řídit topná tělesa, větráky nebo jejich kombinace použitá v uzavřených skříních či vestavěná do ventilačních otvorů. 

Odkazy:

 • Domovská stránka společnosti STEGO, výrobce prvků pro regulaci teploty a vlhkosti - www.stego.cz
 • Další zajímavé články z oblasti automatizace, měření a regulace naleznete na serveru automatizace.hw.cz
Hodnocení článku: