Jste zde

Diagnostický monitorovací systém Octavis

Průběžnou kontrolu a detekci poškození či opotřebení pohyblivých rotačních strojů lze provádět pomocí měření vibrací. Komponenty pro diagnostiku jednotlivých strojů i velkých výrobních linek poskytuje systém Octavis.

Proč použít monitorování stroje systémem ifm octavis ?

Cena havárie stroje stoupá. Podstatná není jen cena opravy, ale prostoje technologické linky. Řada strojů není dodnes diagnostikována a údržby neví, v jakém technickém stavu se zařízení nachází. Jedná se o motory, převodovky, ventilátory, nebo čerpadla.

Ke zjištění stavu stroje již nestačí, tak jako dříve, pouhé měření teplot. Je možné měření vibrací stavu ložisek ve vybraných frekvenčních oblastech. Dále je potřebné znát stav technologických veličin a provozních otáček stroje. Z jednoho měřícího místa stroje tak obdržíte více parametrů pro rozhodování o diagnóze. Stav těchto zařízení je možné monitorovat systémem ifm octavis za cenu pochůzkové diagnostiky.

Octavis je moderní monitorovací on-line systém německé společnosti IFM Electronic GmbH , který redukuje množství přenášených dat tím, že vyhodnocení provádí velmi blízko měřeného místa. Má trvale připojeny snímače vibrací – akcelerometry. Ty jsou vyrobeny polovodičovou technologií a jsou označovány MEMS (Mikro Elektro Mechanické Systémy). Tyto snímače využívají kapacitní princip měření. Pomocí výkonné elektroniky s digitálním signálním procesorem je přímo na místě zpracován signál za pomoci FFT transformace. Výsledkem jsou pak frekvenční spektra, stav jednotlivých diagnostických parametrů a rozhodovací semafor (zelená / žlutá / červená). Tato data, která mají malý objem, jsou přenášena ethernetem do parametrizačního softwaru octavis.

Vibrace různých částí strojů lze dekódovat a analyzovat jako jejich poruchy. K tomu se využívá hlavně analýza amplitudy kmitů na jednotlivých frekvencích.

Snímač IFM Octavis VNB01 pro monitorování vibrací

Kompaktní snímač vibrací VNB001 je prvním členem nové řady kompaktních snímačů vibrací společnosti IFM v třídě diagnostického systému Octavis. Snímač Octavis VNB001 je založen na technologii efector octavis, a proto může být použit také v mobilních aplikacích. Monitoruje celkové vibrace strojů a zařízení v souladu s normou ISO 10816. Slouží tak pro hlídání vibrací pro potřeby prediktivní údržby. Konkrétně umožňuje monitorování, zobrazení a záznam hodnot vibrací i vysílání aktuálních hodnot do nadřazeného systému v jednom kompaktním přístroji, která se vyznačuje jednoduchou instalací a uvedením do provozu. K nastavení parametrů snímače se využívá integrovaný displej a ovládací tlačítka, a tak není potřeba žádný počítačový konfigurační software.

Snímač měří průměrnou rychlost vibrací (mm/s nebo in/s) v rozsahu 500 mm/s a frekvenci v peak nebo v rms hodnotách v rozsahu 2...1000 Hz nebo 10...1000 Hz. Naměřené hodnoty a spínací podmínky se zobrazují na 4-místném alfanumerickém LED displeji a vysílají do nadřazeného systému prostřednictvím jednoho analogového výstupu. Kritické stavy stroje mohou být signalizovány pomocí až dvou spínacích výstupů. Kromě toho může uživatel využít analogový vstup pro sledování další procesní hodnoty, např. teploty. Snímač může být případně napájen pomocí integrovaného USB rozhraní, a tak lze použít jako ruční přístroj s USB zdrojem. Standardní napájecí napětí pak může být v rozsahu 9,6 až 30 VDC. Interní paměť o velikosti 8 MB s hodinami reálného času s umožňuje přesný časový sběr dat v rozsahu až 342 534 záznamů s interval ukládání 5 minut, i sledování trendů. Provozní rozsah teploty -30 až 60°C a stupeň krytí IP67 umožňuje nasazení v prakticky ve většině průmyslového prostředí.

Rozměry dagnostického snímače vibrací IFM VNB001.

Diagnostický systém Octavis VSE

Diagnostický monitorovací systém octavis složený z měřících senzorů VSA a vyhodnocovací jednotky VSE dohromady tvoří distribuovaný měřící systém, se 4 - 12 měřícími místy (připojeními pro 4-12 měřících senzorů vibrací) v jednom kompletu. Pomocí snímačů vibrací VSA001, VSA002, VSA004 nebo miniaturního typu VSA004 o velikosti 12 mm se po připevnění na měřené objekty monitorují hodnoty vibrací a tím definuje stav ložisek, otáčky a technologické veličiny. Snímače je připojují do měřící jednotky VSE o velikosti skříně 300x300x175 mm, kde se analyzují celkové hodnoty, i frekvenční spektra. Získaní informace se ukládají do vnitřní paměti pro uložení historie stroje a vysílají do nadřazeného systému prostřednictvím Ethernet TCP/IP komunikace. Pro nastavení celého systému i zobrazení všech hodnot slouží 8,9" dotykový HMI panel.

 Systém Octavis tak umožňuje rozšíření i pro budování rozsáhlých systémů pro celé provozy. Výsledky v reálném čase se též indikují pomocí stavového semaforu a reléovými výstupy pro signalizaci poruchy. Systém Octavis tak umožňuje rozšíření i pro budování rozsáhlých systémů pro celé provozy.

Vyhodnocovací jednokta Octavis VDE (viz obrázek vlevo), ke které je možné přípojit až 12 snímačů vibrací (viz obrázek vpravo).

Odkazy:

Hodnocení článku: Informace obsažené v článcích jsou platné k datu vydání uvedeném v hlavičce článku a jejich platnost může být časově závislá

Komentáře a diskuse vyjadřují názory autorů, nikoliv redakce, která za jejich obsah nenese zodpovědnost.