Jste zde

Kdy bude nová sjednocená norma bezpečnosti strojů IEC/ISO 17305 ?

Již v roce 2014 bylo rozhodnuto, že se začne pracovat na nové normě bezpečnosti průmyslových strojů s označením IEC/ISO 17305, která jednou pro vždy sjednotí obě aktuálně paralelně platné normy ISO 13849 a IEC 62061. Původně bylo plánováno, že tato nová norma vyjde v platnost v roce 2016, ale aktuálně se její vydání posunuje na neznámo kdy.

I když obě normy bezpečnosti strojů ISO 13849 a IEC 62061 již jsou zavedeny a používány, jejich paralelní působení a možnost výrobce si "vybrat", kterou bude aplikovat, není zrovna ideální ukázka přehlednosti a jednoduchosti. I když obě normy v obecně postihují stejné požadavky kladené na zajištění bezpečnosti průmyslových strojů při kontaktu s lidskou obsluhou, v detailu nejsou v mnoha reálných a praktických situacích zcela zaměnitelné a existují aplikace, kde je možné účinně aplikovat je jednu z nich. A samozřejmě jakákoliv nejasnost v zákonech i normách nepřidává na klidu výrobcům a jejich konstruktérům. Proto se také docela tajně hned několik let po zahájení platnosti  ISO 13849 a IEC 62061 začalo uvažovat o vyřešení tohoto stavu prostě celosvětovým sjednocením bezpečnosti strojů a výrobních provozů pod jeden společný standard IEC/ISO 17305, který by plynule navazoval na obě normy ISO 13849 i IEC 62061 a byl s nimi zcela zpětně kompatibilní, aby přechod na nový standard minimalizoval provozní náklady výrobců a současně bylo možné již instalované systémy a řešení nadále bez problému používat.

Původně bylo v roce 2014 deklarováno, že tento nový standard by mohl začít platit již v roce 2016 (tedy letos) s předpokládaným přechodným obdobím 2 roky. Nicméně již na konci roku 2015 (přesněji v říjnu 2015 na konferenci ISO TC199) bylo rozhodnuto, že rok 2016 se určitě nestihne a deklarován byl posun na rok 2017. Bohužel letos bylo opět rozhodnuto, že ani tento rok nebude platit a raději celý projekt byl aktuálně do odvolání přerušen. Důvodem je prostě složitost celé problematiky spojení obou norem ISO 13849 a IEC 62061, na kterou původně v roce 2014 nikdo nebyl schopen dohlédnout. Aktuálně to vypadá tak, že asi nejdříve bude pro plynulý přechod nutné vydat některé doplňky u obou norem ISO 13849 a IEC 62061 tak, aby došlo v některých aspektech k jejich většímu přiblížení.

Nová norma IEC/ISO 17305 by stručně měla co nejjednodušeji realizovat a popisovat kompletní zajištění bezpečnosti strojů a výrobních provozů pro heslem "Functional safety of plant and machinery" (provozní bezpečnost továren a strojů).

Zatímco norma EN ISO 13849 je vhodnější standard pro vývoj, návrh a realizaci samostatných bezpečnostních částí systémů u běžných výrobních strojů a linek, norma IEC 62061 (EN/IEC 62061) je vhodná spíše pro rozsáhlé více komplexní procesní systémy a implementaci bezpečnostně orientovaných částí elektrických řídících systémů, kde lépe zkoumá a vyhodnocuje celkový životní cyklus zařízení. Ve výsledku tak pro odhad, vyhodnocení a řešení přímých rizik konvenčních strojů s nebezpečnými pohyby mechanických částí je obvykle nutné použít normu EN ISO 13849, zatímco pro rizika způsobené poruchami složitých řídících systémů se spíše hodí použít norma IEC 62061 (více na toto téma najdete v již dříve vydaném článku Bezpečnost strojů - 2. díl - PL vs. SIL). Ideální by tedy bylo oba uvedené aspekty spojit do jedné společné normy, postihující prostě komplexně všechny případy bez výjimek. A to by právě měl zajistit standard IEC/ISO 17305 s přesně definovanými požadavky, formátem a popisem nutných řešení.

Závěr

Z mého pohledu i praktických zkušeností by určitě bylo velmi přínosné celou problematiku bezpečnosti strojů, když ne zjednodušit, tak alespoň více zpřehlednit. Stávající normy ISO 13849 a IEC 62061 sice na první pohled vypadají jednoduše, ale když se s nimi má konkrétně pracovat při vývoji průmyslových elektromechanických automatizovaných a poloautomatických strojů a linek, často není jasné, kudy se ve výpočtu rizik a následného návrhu bezpečnostního systému přesně a hlavně správně vydat.  Bohužel aktuálně to se sjednocením v nejbližších letech vypadá "dost bledě", přičemž další diskuze na toto téma setkání ISO/TC199 naplánované na březen 2017. V nejbližší době se spíše počítá s postupnými doplňky a vývojem obou norem ISO 13849 a IEC 62061 tak, aby bylo v budoucnosti "zastřešení" jednou kompletní normou jednodušší.

Odkazy:

Hodnocení článku: