Jste zde

Kamery Konica Minolta umožní predikci poruch strojů a odhalení požárů

Nová řada kamer kombinuje využití  termovize a umělé inteligence. Kamera tak upozorní na nebezpečí požáru před vznícením nebo na zahřívání strojů.

Kamery řady P7 nabízejí kombinaci až čtyř funkčních prvků. Těmi mohou být klasická videokamera, audio výstup, termokamera, senzor na snímání pohybu nebo infračervený přísvit. Kamery fungují jako samostatná zařízení, která pro svůj provoz nevyžadují napojení na další centrální počítač ani software. Veškeré zpracování a analýza sledovaného  prostoru probíhá uvnitř kamer s využitím technologií umělé inteligence a strojového učení.

Vyhodnocování obrazu pomocí umělé inteligence umožňuje také vyšší automatizaci a zefektivnění vybraných firemních procesů. Systém například dovede sám vypnout výrobní stroj ve chvíli, kdy se začne jen lehce přehřívat. Analýzou statistik pak rovněž dokážeme i predikovat údržbu strojů, objednávat servis a zamezit nežádoucím dlouhodobým odstávkám.V případě detekce možného vzniku požáru pak řešení dokáže spustit alarm, předat informaci ostraze, rozeslat varovnou SMS nebo poslat aktuální videozáznam na vybraný server.

Řada P7 nabízí také využití analytických funkcí pro detekci kouře a plamene, což lze zároveň kombinovat s termální detekcí. Kamery dokážou rovněž sledovat pohyb osob, a to i za špatné viditelnosti. Mohou tím odhalit například neoprávněná vniknutí do areálu firem nebo poškozování jejího majetku. V případě sledování zaměstnanců pak mohou upozornit například na jejich nežádoucí pohyb v blízkosti strojů nebo v místech, kde mohou přijít k úrazu.

Kromě průmyslových či výrobních podniků jsou kamerové systémy s videoanalytickými funkcemi vhodné i pro firmy z jiných sektorů. V oblasti automotive mohou například pomoci s dohledem nad vozovými parky, v retailu pak s analýzou zákaznického chování nebo s úpravami marketingových strategií.

www.konicaminolta.cz.

Hodnocení článku: