Jste zde

Kamera s aktivním chlazením zajistí vizuální kontrolu i v extrémních podmínkách

Řídící systémy v těžkém strojírenství jsou často vystaveny extrémním podmínkám namáhání, vibracím, prašnosti, extrémním teplotám. Tomu musí odpovídat i provedení senzorů. Provedení v praxi ukazuje kamerový systém EMG hotCAM.

Kamerový systém byl vyvinut na míru požadavkům válcoven oceli, aby umožnil detekovat poruchy pohybu pásu v rané fázi a zvýšil stabilitu procesu válcování. To umožňuje dosahovat velmi stabilní kvality i omezit zmetky a prostoje výroby. Kamerový systém sleduje pohyb materiálu ve válcovací stolici. Pro tento účel musí být kamera umístěna přímo mezi jednotlivými stolicemi, což vyžaduje její kativní chlazení. EMG HotCam řeší ento problém přívodem chladícího média v podobě stlačeného vzduchu nebo vodního chlazení.

Online naměřené hodnoty poskytované EMG hotCAM tvoří základ pro uzavřenou regulační smyčku. Ta zajišťuje automatickou korekci odchylek od optimální polohy pásu v reálném čase a předchází kritickým stavům linky dříve, než vůbec nastanou. V konkrétním případě použití sestává popsané řízení vedení pásu ve válcovně pásu za tepla ze dvou základních modulů. Na jedné straně se jedná o samotné řešení EMG hotCAM (s jednou nebo více kamerami) a na druhé straně o automatizované řízení - v podobě ALC (Automatic Leveling Control) skupiny SMS – pro optimalizaci polohy pásu a zlepšení procesu válcování v reálném čase. Ve spodní části obrázku je schematický diagram kombinované automatické regulace polohy pásu.

Systém EMG hotCAM zaznamenává polohu pásu a odchylku od středové osy v oblasti mezistolice mezi dvěma válcovacími stolicemi. Informace o měření získané pomocí EMG hotCAM jsou zpřístupněny řídícímu automatizačnímu systému. Na základě toho řídicí software X-Pact vypočítává korekční signál válcovacích stolic válcovací stolice za tepla ("řízení středu pásu nebo polohy") tak, aby byla vytvořena uzavřená regulační smyčka.Toto řešení je nyní nepřetržitě používáno v různých dokončovacích válcovnách a je dostupné všem zájemcům v odvětví válcování za tepla.

V kombinaci s automatizačním řešením ve smyslu uzavřené regulační smyčky nabízí EMG hotCAM provozovateli závodu značný potenciál pro minimalizaci škod a zvýšení výnosu v procesu válcování za tepla. Integrace do rodiny X-Pact Sense skupiny SMS zajišťuje, že realizace takového konceptu ovládání je možná v osvědčeném softwarovém a hardwarovém prostředí řešení SMS X-Pact.

https://www.emg.elexis.group/en/metal/quality-assurance-systems/hotcam

Hodnocení článku: