Jste zde

Jak integrovat bezdrátovou LoRa komunikaci pro interiérové senzory kvality vzduchu

Na jednoduchém příkladu si ukážeme práci s bezdrátově komunikujícím zařízením, konkrétně interiérovým senzorem kvality vzduchu. Zařízení využívá standard LoRa coby jednoho z typických zástupců Sub-GHz radiových standardů.

V posledních letech výrazně roste popularita nízkopříkonových rádiových standardů pracujících ve volně přístupných (nelicencovaných) kmitočtových pásmech do 1 GHz. Odtud také plyne označení těchto technologií jako Sub-GHz. Jejich charakteristickou vlastností je malá šířka pásma, což je činí nevhodnými pro přenos větších objemů dat. Nejčastěji je proto nalezneme v zařízeních pro odečty energií, určování polohy či měření fyzikálních veličin. Tato řešení se souhrnně označují jako internet věcí (Internet of Things, IoT).

V nabídce Unipi jsou zařízení s rozhraním LoRa zastoupeny interiérovými senzory kvality vzduchu RLW-TH a RLW-THC. Senzory jsou určeny pro instalaci do interiérů kancelářských budov, škol, výrobních hal, hotelů, sálů a dalších podobných objektů. Senzory mohou provádět měření až šesti veličin: koncentrace CO2, index koncentrace těkavých látek VOC, teplota, relativní vlhkost, okolní osvětlení a atmosférický tlak.

Možnosti integrace

Abychom mohli data ze senzoru vyčíst, potřebujeme je nejprve přijmout, předzpracovat a následně poskytnout uživatelské aplikaci pomocí definovaného API. Tu může představovat řídicí program v PLC, databáze na vzdáleném serveru, případně specializovaný software v dohledovém centru. Samotná LoRa konektivita může být zajištěna některým z těchto způsobů:

  1. Komerční operátor
  2. Vlastní síť
  3. Komunitní síť bran

V případové studii si integraci ukážeme krok za krokem způsobem č. 3 – komunitní síť bran, konkrétně The Things Network (TTN). Zbytek případové studie zobrazíte zde.

Hodnocení článku: