Jste zde

ISO 13849-1 – nové znění normy pro bezpečnost strojů zveřejněno

Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) zveřejnila 27. dubna 2023 nové vydání normy ISO 13849-1. Norma je jednou z hlavních bezpečnostních norem pro návrhy řídicích systémů strojů se zaměřením na bezpečnost.

Nové znění upřesňuje celou řadu požadavků, například na zjišťování Performance Level a poskytuje tím lepší pomoc při zavádění. Současně s tím také ale přikládá vyšší důležitost softwaru a validaci. Specialisté na normy společnosti Pilz doporučují konstruktérům a provozovatelům v oblasti výroby strojů a zařízení, aby se s novinkami v normě včas seznámili.

ISO 13849-1 "Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci" je vedle IEC 62061 nejdůležitější normou pro funkční bezpečnost ve výrobě strojů. V porovnání s dosavadním zněním norma nyní obsahuje přesnější požadavky na rizikové parametry, které jse používají pro stanovení potřebné úrovně Performance Level (PLr), na jejímž základě lze klasifikovat stupeň snížení rizika.
Norma znovu s ohledem na pět faktorů vysvětluje, jaké jsou možnosti eliminace nebezpečí a jak lze stanovit pravděpodobnost jeho výskytu. K použitým faktorům patří například rychlost, se kterou ohrožení vzniká (rychle nebo pomalu) nebo možnost, jak zabránit ohrožení (např. útěkem). Výrobci a provozovatelů strojů musí při klasifikaci rizik svých koncepcí bezpečnosti mít na paměti vliv podmínek.
Výrobcům strojů norma nabízí větší flexibilitu. Každou bezpečnostní funkci ltze realizovat kombinací několika dílčích systémů. K dispozici jsou dílčí systémy již validované výrobcem nebo nové dílčí systémy, které navrhne výrobce stroje nebo jeho integrátor.

Nové požadavky na aplikační software
Jeden z důležitých aspektů se týká požadavků na software a řízení funkční bezpečnosti, zejména oblasti aplikačního softwaru vztahujícícho se k bezpečnosti (Safety Related Application Software – SRASW). Norma obsahuje konkrétní požadavky na to, jak má probíhat proces designu SW a validace v závislosti na Performance Level.

Podpora při realizaci
Dalším krokem je harmonizace s evropskou normou EN ISO 13849-1. Zatím ještě nedošlo k rozhodnutí, zda bude poskytnuta přechodná doba pro povinné zavedení a jak dlouhá by tato doba měla být. „ISO 13849-1 sice není úplně nová, ale konstruktéři a provozovatelé by se včas měli seznámit s novinkami, které přináší“, říká Jürgen Bukowski z Pilz International Service Group. „Ty mají výrazný vliv na konstrukci bezpečných strojů. S troškou pomoci a znalostmi z praxe bude řada specifikací opětovně využitelná.“
Specialista na automatizaci Pilz se účastnil prací na návrhu normy. Jeho specialisté tak mohou nabídnout odbornou pomoc pro úspěšné zavádění nových zákonných požadavků. Expert na automatizaci nabízí služby přesně zaměřené na každou fázi životního cyklu stroje a své vědomosti dává k dispozici i v rámci rozsáhlých certifikovaných školení na téma funkční bezpečnosti.

https://www.pilz.com/cs-CZ/support/knowhow/law-standards-norms/functional-safety

Hodnocení článku: