Jste zde

IoTpool – platforma pro správu vašich senzorů a dat

IoTpool je uživatelsky jednoduchá platforma umožňující připojit IoT zařízení od různých výrobců a následně zobrazovat a vyhodnocovat přijatá data. Cílem je poskytnout pohodlné prostředí pro dlouhodobý dohled a analýzu dat z vašich senzorů.

Zařízení, která lze do platformy připojit, zasílají data přes síť SIGFOX nebo standardně přes WiFi/Ethernet. Není tak nutné fixovat se pouze na jednu technologii. Můžete mít například SIGFOX teplotní senzor umístěný na chatě a současně mít v domácnosti instalované zařízení STE2 od HW group, které zasílá data přes WiFi, a vše spravovat v rámci jedné aplikace. S přijatými daty lze následně pracovat, např. porovnávat průběhy, exportovat a analyzovat nebo nastavit alarmy pro případ vzniku nečekaných událostí, jako je zaplavení.

Do platformy se lze přihlásit odkudkoliv přes PC, tablet, nebo mobilní telefon.

Jaké senzory platforma podporuje?

V současné chvíli je podporováno několik zařízení, která v závislosti na typu umožňují:

  • měření teploty, vlhkosti, tlaku, kvality ovzduší,
  • detekci zaplavení, otevření dveří, detekování kouře,
  • monitorování GPS polohy přes síť SIGFOX.

Automatické připojení do sítě SIGFOX

Když se řekne připojení přes síť Sigfox, mnoho lidí si představí složité nastavování, nutnost používat SIM karty nebo vysoké poplatky. Jedná se o poměrně novou technologii na poli LPWAN sítí, a proto je tato počáteční nedůvěra pochopitelná. Ve skutečnosti se však není třeba ničeho obávat. Přes aplikaci IoTpool probíhá připojení do sítě automaticky a roční poplatek se pohybuje okolo 390 korun. Pouze vyplníte ID senzoru, provedete aktivaci a vše je hotovo. Po zapnutí zařízení uvidíte příchozí data v aplikaci.

Vizualizace, porovnání a analýza přijatých dat

U senzorů měřících hodnoty jako je teplota nebo vlhkost lze zobrazovat naměřené průběhy v grafech, vzájemně je porovnávat, filtrovat data pro určitou časovou periodu a provádět s daty různé výpočty, jako je průměrná hodnota, detekovaná minimální a maximální hodnota, zobrazit si aritmetické průměry za každou hodinu ve sloupcových grafech apod. Pro zařízení jako je detektor zaplavení, je možnost zobrazit průběhy všech událostí za poslední dva roky, např. kdy byl detektor zapnut, kdy došlo k zaplavení nebo zda je zařízení ve validní poloze. U GPS trackeru lze zobrazit trasu pohybu v mapě, včetně logu GPS souřadnic a mnoho dalšího. Možnosti vizualizace tedy závisí na použitém senzoru a typu dat.

Historie dat

U všech zařízení se naměřená data uchovávají po dobu dvou let. K historickým datům máte přístup kdykoliv, zdarma a nezávisle na tom, zda je v danou chvíli zařízení aktivováno (přijímá data) nebo již aktivace vypršela. Data jsou bezpečně uložena na cloudovém serveru a máte nad nimi plnou kontrolu. V případě potřeby je lze kdykoliv vymazat, exportovat nebo s nimi dále pracovat.

Alarmy

Důležitým prvkem u senzorů a detektorů je online dohled a průběžné vyhodnocování přijatých dat s možností vyvolání alarmu při určitých událostech. Takovou událostí může být překročení definované teploty, detekce otevření dveří nebo třeba detekování GPS polohy mimo určenou oblast. Pro každé zařízení jsou v aplikaci alarmy individuálně nastavitelné. Při aktivaci alarmu je uživateli zaslána notifikační SMS a e-mail. Pro zasílání těchto notifikací není třeba složité nastavování, externí hardware, nebo používání SIM karet, což znatelně sníží pořizovací náklady a zjednoduší instalaci. V aplikaci pouze vyplníte vaše telefonní číslo, emailovou adresu a povolíte funkci alarmu. Vše ostatní probíhá automaticky. S funkcí alarmu tak máte neustálý přehled o stavu měřených hodnot.

Export dat

Export dat bývá základní součástí většiny aplikací. Umožňuje uživateli přenést data na vlastní úložiště a dále zpracovávat. Aplikace IoTpool poskytuje možnost exportu ve formátech PDF, CSV a XLSX (Excel) pro definovanou časovou periodu (až 2 roky). Lze provést společný export několika různých průběhů nezávisle na typu senzoru. Mohu například exportovat současně hodnoty teploty ze senzoru SIGLINK a vlhkosti ze zařízení STE2.

Vzdálená správa senzorů

Aplikace poskytuje přehled o stavu jednotlivých senzorů a umožňuje jejich vzdálenou správu. Jedná se například o nastavení periody, s jakou se odesílají data, zobrazení stavu baterie, nebo v případě bezdrátové komunikace informace o síle signálu. Taktéž je možné zobrazit čas poslední přijaté zprávy a další doplňující informace, např. zda je senzor aktivní a datum expirace připojení. Díky vzdálené správě tak máte online přehled o svých senzorech a změnu nastavení lze provést bez manuální manipulace.

Využívání aplikace je zdarma

U mnoha jiných platforem se platí za samotný přístup do aplikace a chcete-li si zobrazit data, musíte mít předplatné. V aplikaci IoTpool tomu tak není. Přístup do aplikace a k datům je zdarma. Zpoplatněna je pouze aktivace senzorů, tj. doba, po kterou se do aplikace ukládají nově příchozí data. Pokud aktivace vyprší a není prodloužena, k naměřeným datům máte stále neomezený přístup, pouze se již neukládají nová. Nezávisle na počtu registrovaných zařízení tak platíte pouze za to, co opravdu využíváte.

Vyzkoušejte si to

Přihlaste se do aplikace na demo účet. Zde jsou připojeny reálné senzory a lze si vyzkoušet, jak vše funguje.

Přihlášení:
Adresa: https://app.iotpool.io/
E-mail: demo@iotpool.io
Heslo: Demo12

Více informací:

Hodnocení článku: