Jste zde

Integrované obvody Teridian pro měření spotřeby el. energie

Měření spotřeby el. energie je stále ve většině případů spojeno s elektromechanickými elektroměry nebo zařízeními tvořenými množstvím diskrétních součástek. Dnes však již lze vše snadno realizovat pomocí jen několika málo součástek díky kompletním integrovaným obvodům, které v jedné součástce implementují nejen zpracování a výpočet hodnot a parametrů, ale i např. galvanické oddělovače. Jedním z jejich výrobců je i firma Teridian, kterou v ČR zastupuje firma HT-Eurep Electronic.

Trend ve zjednodušování a tedy i zlevňování přístrojů a zařízení stále pokračuje a výjimkou nejsou ani měřící zařízení. Jedním z předních světových výrobců ve vývoji a produkci kompletně integrovaných systémů SoC (System-On-Chip) v jedné součástce je firma Teridian. Jednou oblastí z jinak široké nabídky různých produktů jsou integrované obvody řady 71M65xx a 71M6403 pro měření, indikaci a regulaci spotřeby elektrické energie (Power Measurement, Metering & Control) a obvod 71M8100 pro zpracování signálů ze snímačů (Process Instrumentation).

 

Obvody řady 71M65xx pro měření spotřeby el. energie

V nabídce jsou obvody pro 3 druhy měření spotřeby elektrické energie využívající patentovanou firemní technologii Single Converter Technology™ dosahující přesnost až 0.1 Wh:

 • Jednofázové měření - obvody 71M6511 a 71M6521
 • Třífázové měření - obvod 71M6523
 • Polyfázové měření - obvody 71M6513 a 71M6515

Jednotlivé obvody se mezi sebou hlavně liší provedením galvanicky oddělených měřících vstupů převodníku (Converter), resp. jejich počtem pro měření napětí a proudů, přičemž jádro i ostatní periferie jsou u všech stejné. Jejich základem je na jednom chipu implementovaný systém SoC (System-on-Chip) složený z programovatelného nezávislého 32bit. výpočetního jádra, které je ještě pro účely externí komunikace a řízení periferií doplněné o 8bitové 5 MHz MPU 80515. Tato kombinace společně s 22bitovým delta-sigma A/D převodníkem (ADC), RAM a Flash pamětí, MPU časovači a teplotně kompenzovaného obvodu reálného času RTC (Real Time Clock) umožňuje přesné měření, rychlou digitalizaci a výpočet všech uživatelem požadovaných hodnot a parametrů. Mezi ně mimo samotné měření spotřeby (Wh, VAh atd.) může například patřit zjištění a záznam okamžité nebo průměrné hodnoty proudu, napětí a příkonu, výpočet činného, jalového a zdánlivého výkonu, hodnoty účiníku apod.

Ty pak lze zobrazit na segmentovém nebo až 168 pixelovém LCD displeji, který lze přímo připojit pomocí integrovaného LCD budiče a nábojové pumpy umožňující napájení 5 V, i když je napájecí napětí obvodu jen 3.3 V, nebo přenést drátově i bezdrátově (infračervený přenos) prostřednictvím sériového UART rozhraní. Ten lze také využít třeba pro dálkové řízení, změny sazeb pro výpočet ceny energie apod. Až 22 univerzálními vstupy/výstupy pak lze generovat různé stavové informace, generovat pulzy množství spotřebované energie s nízkým jitterem nebo přivést různé řídící logické signály. Pro potřeby programování a ladění je zde vestavěný in-circuit emulátor (ICE) a výrobcem dodávané vývojové a monitorovací nástroje pro PC. Knihovny a příklady zdrojových kódů umožňují snadnější vývoj nových aplikací.


 

Společné i odlišné základní vlastnosti jednotlivých obvodů:

 • Typ měření:
  • Jednofázové - 71M6511, 71M6521
  • Třífázové - 71M6523
  • Polyfázové - 71M6513 a 71M6515
 • Měří: Wh, VARh, VAh, Vrms, Irms, účiník
 • Přesnost: 0.1% až 0.5% WH v rozsahu 2000:1 nebo 1000:1
 • Pro frekvence 40 - 70 Hz, kompenzace fáze
 • Splňuje standardy IEC61036 / IEC62053 / ANSIC12.20
 • Řízení: 32bit. výpočetní jádro + 8bit. MPU 80515
 • Paměť: 8 až 64kB Flash, 2 až 7kB RAM
 • Periferie:
  • Referenční zdroj napětí
  • RTC s tep. kompenzací, 2x čítač/časovač, watchdog
  • budič a nábojová pumpa pro LCD (128 pixelů)
  • bateriové zálohované napájení RTC a RAM
 • Vstupy/výstupy:
  • 3 (71M6511), 4 (71M6523) nebo 6 měřících vstupů
  • 12 až 22 víceúčelových vstupů/výstupů
  • Wh, VAh nebo VARh impulzy s nízkým jitterem
 • Komunikace:
  • 2x sériové rozhraní UART
  • Vysokorychlostní 5 nebo 10 MHZ sériové rozhraní SSI
  • Programovací rozhraní ICE
  • I2C pro externí EEPROM
 • Napájení: 3.3V / cca 22mW
 • Pouzdro: 64vývodové LQFP nebo 100vývodové epLQFP (Exposed Pad LQFP)

Typické zapojení integrovaného měřiče spotřeby třífázové sítě 71M6523 firmy Teridian (výše pak typické zapojení obvodu 71M6513 pro polyfázové měření a obvodu 71M6511 pro měření v jednofázové síti).

Integrovaný ETU 71M6403

Obvod 71M6403 představuje kompletně integrovanou citlivou elektronickou nadproudovou spoušť označovanou jako ETU (Electronic Trip Unit) pro vzduchem izolované jističe (ACB) nebo kompaktní jističe v zalisovaném pouzdře (MCCB).

Základ součástky je stejný s měřiči spotřeby řady 71M65 uvedené výše, tzn. na chipu je implementován systém SoC (System-on-Chip) tvořený programovatelným 32bitovým výpočetním jádrem, který je opět pro účely externí komunikaci a řízení periferií doplněný o 8bitové 5 MHz MPU 80515. Tato kombinace společně s 22bitovým delta-sigma A/D převodníkem (ADC), RAM a Flash pamětí, MPU časovači, obvodem reálného času RTC (Real Time Clock) a teplotní kompenzací zajišťuje přesné měření až 6 různých proudů. Pro jejich snímání je určeno 6 programovatelných proudových vstupů (kanálů), na které lze přímo připojit buď transformátory (měniče) proudu CT (Current Transformer) nebo velmi citlivé a přesné Rogowského cívky (Rogowski-Coils). K vyhodnocení časových účinků proudu je k dispozici přesný digitální integrátor proudu di/dt. S takovouto výbavou lze snadno měřit, hlídat a zjišťovat okamžitou skutečnou, střední, špičkovou či RMS hodnotu proudu, nadproud, zemnící a svodové proudy, zemní zkraty, zajišťovat ochranu proti oblouku apod. Navíc lze součástku naprogramovat na mnoho dalších požadovaných algoritmů pro potřeby měření a ochrany různých specifických zátěží.

Získané hodnoty lze také zobrazit na s LCD displeji přes integrovaný budič a nábojovou pumpu umožňující napájení 5 V, i když je napájecí napětí obvodu jen 3.3 V. Komunikovat lze prostřednictvím klasických sériových UART nebo rychlých SSI rozhraní. Pro potřeby programování a ladění je zde opět in-circuit emulátor (ICE) a výrobcem dodávané knihovny, zdrojáky, vývojové a monitorovací nástroje pro PC.

Základní vlastnosti:

 • Řízení: nezávislé 32bit. výpočetní jádro + 8bit. MPU 80515
 • Paměť: 64kB Flash, 7kB RAM
 • Periferie:
  • RTC, 2x čítač/časovač, watchdog
  • teplotní senzor pro kompenzaci RTC
  • budič a nábojová pumpa pro LCD
  • zálohování napájení RTC a RAM
 • Přesnost: lepší než 10ppm/°C
 • Vstupy/výstupy:
  • 6 měřících proudových vstupů
  • Až 22 víceúčelových vstupů/výstupů
 • Komunikace:
  • 2x sériové rozhraní UART
  • Vysokorychlostní sériové rozhraní SSI
  • Programovací rozhraní ICE
  • I2C pro externí EEPROM
 • Napájení: 3.3V / 30mW
 • Pouzdro: 100vývodové LQFP

 

Závěr

Zvyšování integrace obvodu pokračuje dál rychlým tempem a tak systémy, které dříve musely být realizovány velkým množstvím diskrétních součástek na složitém plošném spoji je dnes možné realizovat jen jedním integrovaným obvodem a několika okolními součástkami. Systémy se tak zmenšují a zlevňují a v případě nějaké poruchy se vyměňuje rovnou celá destička plošných spojů. Zde uvedené integrované obvody Teridian pro měření spotřeby elektřiny a ochranu zařízení před jejími účinky jsou toho typickým příkladem.

Pro bližší technické informace o jednotlivých obvodech pak odkazuji na pěkně zpracované anglické stránky firmy Teridian - www.teridian.com, kde jsou volně k dispozici datasheety a další informace. Zájemci o nákup či cenovou nabídku se pak mohou obrátit na pražskou firmu HT-Eurep Electronic s.r.o. - www.hte.cz, která tyto obvody firmy Teridian v ČR distrubuje.

Antonín Vojáček
vojacek@ hwg.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: