Jste zde

WinCC SCADA software je mobilní

Společnost Siemens v nejnovější verzi V7.3 svého SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) softwaru Simatic WinCC rozšířila jeho funkční schopnosti pro přístup k úlohám SCADA z mobilních zařízení.

Jako volitelnou přidala k WinCC nadstavbu Simatic WinCC/WebUX V7.3, která umožní mobilní přístup k výrobním metrikám i ovládání výrobního procesu na dálku.

Nová nadstavba Simatic WinCC/WebUX V7.3 je odpovědí společnosti Siemens na stále častěji se vyskytující požadavky na přístup k údajům týkajícím se provozního zařízení odkudkoliv a kdykoliv. Nadstavba Simatic WinCC/WebUX V7.3 jde nad rámec současných běžných dispečerských systémů, jejichž funkce rozšiřuje o možnost variabilního přístupu k provozním údajům prostřednictvím internetové a mobilní techniky. Lze ji využít ve všech odvětvích průmyslu a je přínosná pro široké spektrum uživatelů. Nadstavba WinCC/WebUX V7.3 nabízí všem uživatelům, od členů vrcholného vedení, přes liniové vedoucí, až po pracovníky servisu a údržby, efektivní přístup k automatizačním údajům z místa, kde se právě nacházejí 

 

U nové verze Simatic WinCC V7.3 je kladen důraz především na usnadnění inženýrské práce. V nástroji Configuration Studio lze nyní v libovolném jazyce centrálně konfigurovat proměnné a hlášení, archivaci i texty pro jednotlivé jazykové verze a spravovat uživatele a jejich práva. Dále byly rozšířeny možnosti komunikace se současnými řídicími jednotkami řady Simatic S7-1500, takže nyní lze přímo přenášet proměnné na základě symbolických adres i systémová hlášení řídicích jednotek.

 

Příslušné mobilní připojení lze zkonfigurovat přesně podle individuálních informačních potřeb. Webové stránky v jazyce HTML5 se konfigurují v prostředí WinCC Designer, k jehož zvládnutí není nutné žádné zvláštní školení. Tímto způsobem lze nezávisle na použité výpočetní platformě mít kdekoliv k dispozici pokročilé metody obsluhy a údržby, informace pro řízení provozu nebo hodnoty klíčových ukazatelů výkonnosti provozního zařízení či závodu.

 

Nadstavba Simatic WinCC/WebUX V7.3 funguje nezávisle na výpočetní platformě nebo typu webového prohlížeče a nevyžaduje instalaci klientského programu. K zabezpečení komunikace jsou v rámci webových standardů (HTML5, SVG) zavedeny mechanismy https a SSL. Správa uživatelů je integrována v prostředí WinCC. Licenční model je odstupňovaný podle požadovaného rozsahu funkcí a počtu uživatelů. Základní licence k použití přístupu WebUX pro účely sledování je zahrnuta v licenci na software Simatic WinCC V7.3.

 

Vedoucí pracovníci si tak mohou kdykoliv např. zjistit důležité údaje o výrobě, přičemž je, prostřednictvím hlášení o poruchách či zobrazení časových průběhů, neustále sledováno, zda nehrozí ohrožení kvality produkce. Nová nadstavba mimoto umožňuje obsluhovat vzdálená provozní zařízení. Uživatel pro ně může na dálku např. určit postup spouštění, zadat žádané hodnoty řízených veličin apod.

 

Jaroslav Blažek


Doplňující odkazy k článku:

WinCC options WebUX V7.3: http://w3.siemens.com/mcms/human-machine-interface/en/visualization-software/scada/wincc-options/wincc-web-ux/Pages/Default.aspx  

 

Další články o PLC, Scada/HMI, pohonech, software a komponentech nejen pro průmyslové aplikace najdete na http://automatizace.hw.cz

 

Hodnocení článku: