Jste zde

TEST - Modulární signální maják Banner TL70

Většina uživatelů u průmyslových zařízení stále vyžaduje indikaci stavů světelným majákem. Měl jsem možnost otestovat pěkný modulární signalizační maják řady TL70 společnosti Banner Engineering, který je v ČR prodáván prostřednictvím společnosti Turck.

Konkrétně jsem měl k dispozici dvoubarevný maják s akustickou signalizací, přesněji řečeno komponenty pro složení této kombinace. Maják se totiž nedodává jako kompletní celek, ale je složen z jednotlivých komponent, které jsou také dodávány odděleně ve svých krabičkách. Výhoda této koncepce je možnost libovolného přizpůsobení tím, že je možné si nakoupit více komponent na sklad a pak si sám podle aktuálních požadavků maják složit "k obrazu svému či zákazníka". Nevýhoda pro někoho může být právě nutnost se zaobírat sestavením majáku. Protože je však tento úkon téměř triviální operací, tato nevýhoda prakticky odpadá. Pojďme se podívat na maják blíže...

Konfigurační možnosti modulů světlo-akustického majáku Banner Engineering řady TL70.

Krabičky se jednotlivými moduly, jak jsou dodány výrobcem.

Mechanické provedení

 Jak již bylo zmíněno výše, majáky Banner řady TL70 jsou realizovány jako komponentový systém složený z následujících částí:

  • Základní podstavec společný pro různé konfigurace.
  • Jednotlivá kompaktní signální LED světelné moduly v různých barvách (nabízeny jsou zelené, červené, žluté, bílé, modré).
  • Zvukový modul piezo houkačky / sirény.
  • Přímý nebo úhlový držák pro externí upevnění na konstrukci / rám či zeď.

 

Všechny komponenty mého testovaného majáku TL70 se zeleným a červeným světlem a akustickou sirénou.

Základní černý masivní plastový podstavec obsahuje montážní závit M30, kterým lze maják buď přímo uchytit do otvoru na panelu či desce, nebo si na něj lze přikoupit přídavný rovný či úhlový držák. Ten má současně otvor o průměru cca 31 mm pro upevnění na základní podstavec majáku a menší otvory pro montáž šroubky na rám typu jekl či přes hmoždinky do zdi apod. V ose podstavce, uvnitř upevňovacího závitu se pak nachází kulatý Euro konektor M12 pro připojení klasického kabelu používaného například i pro různé průmyslové snímače. V základu obsahuje 5 vývodů pro připojení až 4 světelných modulů nebo 3 světelných a jednoho zvukového modulu. V nabídce je však i méně běžné provedení s 8 pinovým konektorem až pro 6 modulů.

Světelné moduly se dodávají v kompaktní polykarbonátu zapouzdřené podobě s uvnitř pevně nainstalovanými LED diodami. V případě poruchy světelného modulu je tedy nejjednodušší modul celý vyměnit. Moduly jsou také rozebíratelné, takže v případě nouze se lze podívat i dovnitř. Nabízeny jsou nejen základní barvy červená, zelená a žlutá, ale i bílá a modrá využívaná pro velké mnohobarevné majáky náročnější signalizace. Moduly vypadají na první pohled všechny zcela stejně, protože barva světla je generována až samotnými vnitřními LED diodami a vnější krycí neprůhledný bílý kryt je stejný pro všechny. Barvu modulu lze tak bez zapnutí poznat jen z koncového písmene v označení modulu (G, R, Y, W, B). Pořadí barev v sestaveném majáku lze složit zcela libovolně. První světelný modul se zasunutím na místo označeném malou vystouplou šipkou a pootočením upevní na základní podstavec a další moduly v požadovaném pořadí postupně na sebe stejným principem. Vzájemné propojení zajišťuje soustava "pružinových" kontaktu na spodní straně připevňovaného modulu, které se montáží nakontaktují na vodivé plošky plošného spojen předchozího modulu či základního podstavce.

Pokud maják končí světelným modulem, jeho horní kontaktní plocha se zakryje plastovým víčkem dodávané společně s základním podstavcem. Pokud je maják dodáván i s piezo zvukovou houkačkou / sirénou, která je vždy upevněna na vrcholu, pak slouží současně i jako horní kryt. Jeho upevnění je shodné se světelnými moduly, takže konstrukce i montáž je v tomto směru stejná. Zajímavá je čistě mechanická regulace hlasitosti otočnou krytkou.

Tabulka rozměrů majáků dle zvolené konfigurace a způsob upevňování modulů majáku.

Elektrické provedení

Celý maják, ať již je v jakékoliv konfiguraci, se elektricky připojuje prostřednictvím 5pinového nebo 8pinového kruhového konektoru M12. V mém případě šlo o základní 5pinové provedení. Využívá se tedy poměrně standardní 5pinový kabel s konektorem M12 využívaný i běžně pro různé snímače. Konstrukce konektoru umožňuje použít jak přímý, tak úhlový konektor. Navíc toto řešení kabeláže bez problémů poskytuje i velmi dobře krytí IP65 při jakémkoliv umístění / upevnění majáku.

Vodiče v kabelu pak k jednotlivým napájeným modulů přivádějí napětí. V PNP zapojení se společný vztažný modrý vodič připojuje 0 V a pak jednoduše vnější ovládací zařízení (tlačítka, relé či PLC) spínají/připojují kladné napětí +24 V (může být i v rozsahu 12 až 30 VDC) na ovládací vodiče jednotlivých modulů podle toho, jaký světelný modul má být rozsvícen nebo zda se má aktivovat houkačka/siréna. V případě NPN zapojení je to přesně opačně. Tedy na společný vodič se připojí +24 VDC a na ovládacích vodičích spíná 0 V. Všechny moduly majáku přitom podporují obě možnosti zapojení a volbu určuje napětí na společném vodiči.

Schéma zapojení majáku Banner TL70 s 1 - 4 moduly.

 To, jaká barva ovládacího vodiče odpovídá konkrétnímu modulu, určuje pořadové číslo každého modulu. To se nastaví na malém DIP přepínači umístěném v každém modulu na jeho spodní připojovací straně. Nastavené číslo na modulu pak nutně nemusí souhlasit s fyzickou pozicí modulu v majáku, ale je to vhodné. Například první modul nad základním podstavcem by měl mít přepnutý 1. DIP přepínač (tj. modul č. 1) a tomu pak standardně odpovídá hnědý vodič. Druhý modul by měl mít nahozený 2. DIP přepínač a tomu odpovídá bílý vodič atd. Pokud se na dvou modulech současně nastaví stejný DIP přepínač, např. na druhém modulu opět 1. DIP přepínač, tak se neděje nic jiného, než že při přivedení napětí 24 VDC na hnědý vodič se rozsvítí / spustí oba moduly zároveň. El. spotřeba (el. proud) světelných modulů je cca 300 mA a zvukového modulu cca 30 mA. Pro více barevný maják by tak měla z napájecího zdroje k dispozici výkon alespoň cca 15 W, případně více, pokud se uvažuje se současným svícením více světelných modulů.

Tabulka nastavovacích DIP přepínačů modulů majáku.

Možnosti nastavení

Jak již bylo zmíněno výše, každý modul má 8místný DIP přepínač. Ten však slouží nejen k nastavení pozice každého modulu vzhledem k vodičům napájecího kabelu, ale poslední dva spínače 7 a 8 slouží také nastavení některých funkčních vlastností modulu.

U světelných modulů se přepínači 7a 8 volí režim pevného svícení nebo blikání a v druhém případě také frekvence blikání 1,5 nebo 3 Hz.

V případě zvukového piezoelektrického modulu se pak nastavuje funkce kontinuálního jednotónového houkání s frekvencí 2,6 kHz, 1,5 Hz pulsující houkačky, Chirm alarmu nebo Siren alarmu představující klasický zvuk sirény s pomalu modulovanou frekvencí. Hlasitost sirény jde pak snadno nastavovat mechanickým otočným regulátorem, který čistě mechanicky otvírá/přivírá otvory od zvukového piezoelementu. Jednoduché a současně dostatečně účinné řešení.

Praktické postřehy z testování

Celá konstrukce i koncepce majáku řady TL70 je velmi dobře vymyšlena a také kvalitně vyrobena. Vše vypadá velmi pevně a trvanlivě. Při spojování modulů je však na však nutné použít poměrně dost velkou sílu, takže nový uživatel majáku může ze začátku mít obavy tak velkou sílu použít, aby něco nezničil. Nakonec však zjistí, že klidně může zabrat, protože celé zapouzdření modulů je vskutku velmi odolné / houževnaté.  

Mě osobně velmi potěšila možnost si u světel zapnout i funkci blikání, což může dost usnadnit práci s návrhem ovládacích relé či programu PLC, a u zvukového modulu pak možnost nastavit různé režimy houkání, včetně klasického zvuku sirény. Ten je u uživatelů v průmyslu obvykle nejžádanější. 

Samotné intenzita světla je pak výrobce, udávána dle barvy v rozsahu 22 až 125 lm a i v praxi intenzita zcela dostatečná i pro rozlišení za denního světla. Houkačka / siréna pak dle výrobce generuje "hluk" až 92 dB ve vzdálenosti 1 m, což je zcela dostatečné. Při provoze v místnostech a výrobních halách si spíše uživatelé budou hlasitost snižovat mechanickým regulátorem.

Závěr

Majáky Banner "Modular Tower Light" TL70 představují svou odolností, snadným sestavením i možnosti nastavení různých režimů velmi dobrým řešením pro běžné průmyslové provozy v potravinářství i prašném těžkém průmyslu. Vzhledem ke své zkušenosti s jinými majáky a signalizačními zařízeními Banner Engineering si troufám napsat, že i životnost bude asi velmi vysoká. Nákupní cena cca 4000,- Kč za mojí konfiguraci majáku se zeleným, zeleným světlem a sirénou pak v těchto souvislostech také není špatná.

Odkazy:

Hodnocení článku: