Jste zde

TEST - Poseidon2 4002 = měřící a sledovací centrála se širokým vzdáleným dohledem

Mezi kvalitní centrály pro vzdálený dohled, měření a kontrolu prostorů a zařízení patří i zařízení Poseidon. Aktuální novinka a nástupce Poseidon2 představuje mnoho různých vylepšení zahrnující nejen novinky v oblasti vzdáleného přístupu prostřednictvím LAN sítě (ethernet/internet) a protokolů TCP/IP (XML), SNMP a již i Modbus-TCP, ale také rozšířené možnosti připojení 1-Wire senzorů, RS-485 senzorů nebo řízení obecných vstupů a výstupů.

Konkrétně jsem od výrobce, české společnosti HW group s.r.o, získal možnost prakticky vyzkoušet provedení Poseidon2 4002, což je verze v sobě zahrnující 12 dvoustavových vstupů, 4 spínaných tranzistorových výstupů, hned čtyři RJ-11 sloty pro 1-Wire senzory, které navíc mohou být dále řetězeny až do celkového počtu 16 ks a RS-485 rozhraní pro připojení dalších senzorů od výrobce HWgroup. Pro zasílání SMS bezdrátově slouží 9pin. RS-232 D-SUB konektor pro připojení GSM modemu.

Hardware

Celý Poseidon2 4002 je nabízen v modré kovové skříni rozměrů cca 215 x 100 x 28 mm, kde po obou jeho delších stranách se nachází veškeré připojovací a ovládací prostředky. Přitom jsou uspořádány tak, aby se optimalizovalo rozvrstvení připojovacích kabelů a vodičů. Tedy například nejsou všechny šroubové vyjímatelné svorky pro dvoustavové vstupy a výstupy vždy jen na jedné straně, ale nacházejí se na obou stranách, konkrétně 4 dvoustavové vstupy, 2 spínané výstupy a 4 konektory RJ-11 pro 1-Wire na straně jedné a 8 vstupů, 2 spínané výstupy a 2 konektory pro 1-Wire na straně druhé. Ostatní místo vyplňují rozhraní, která se vyskytují vždy jen jednou, tedy na jedné straně se nachází 9pinový konektor pro modem (pro použití mobilního GSM (SMS)/GPRS přenosu), RJ-45 konektor pro linku RS-485 a napájecí výstup pro případné napájení připojených čidel a na druhé straně nastavovací dva DIP přepínače, Ethernetový LAN RJ-45 konektor a pak napájecí vstup pro Poseidon. U napájení se ještě zastavíme, protože to je proti běžným zvyklostem trošku odlišné. K dříve standardnímu napájecímu koaxiálnímu konektoru pro připojení adaptéru na 12 VDC totiž hned vedle přibyly šroubovací svorky pro připojení napájení z širokého rozsahu 9 až 30V DC, tedy i pro v průmyslu běžně využívané 24 V napájecí zdroje.

Dvoustavové vstupy pak jsou vždy tvořeny dvojicí svorek pro připojení beznapěťových kontaktů (detektor stavu), tedy jsou vhodné pro přímé připojení zařízení typů dveřní kontakt, detektor kouře, detekce průsaku vody, výpadek větráku, kontrolní výstup frekvenčního měniče pohonu apod. nebo přes oddělovací relé pak na libovolné tranzistorové dvoustavové signálové výstupy průmyslových snímačů a zařízení (optozávory, ultrazvukové či indukční snímače, laserové detektory, vážní systémy, stav strojů apod.). Perioda čtení vstupů je cca 2x za sekundu (tedy 2 Hz), takže vstupy jsou vhodné jen pro pomalé pulsní signály.

Spínané výstupy jsou pak tvořeny hned trojicí svorek NC, NO a COM, tedy každý výstup dle zapojení může být v klidovém režimu buď rozepnutý (NO) nebo sepnutý (NC). Lze je zatížit až napětím 60VDC a proudem 1A a tak použít jako pomalé signálové výstupy pro dvoustavové řízení zařízení nebo jednoduchou signalizaci. Pro přímé ovládání napájení zařízení je pak nutné použít oddělovací výkonové relé.

Každý dvoustavový vstup i spínaný výstup ještě doplňuje indikační žlutá LED.

Komunikace, ovládání a nastavení

Již tradičně, jako u všech ostatních výrobků společnosti HW group se vzdáleným přístupem, se k ovládání zařízení nevyužívá žádný počítačový software, ale vestavěné webové rozhraní přímo v zařízení, přes které se veškeré nastavení a ovládání provádí. Stačí tedy připojit Poseidon k PC přes lokální LAN síť nebo případně přímo k PC přes UTP kabel, v počítači otevřít Váš oblíbený webový prohlížeč (Explorer, Mozilla, Chrome, Opera apod.) a zadat IP adresu daného Poseidonu. Následně by se měla zobrazit úvodní přehledová stránka Poseidonu z názvem "General". Pokud IP adresu neznáte, tak je nejjednodušší si stáhnout ze stránek výrobce volný prográmek HW-Config (dříve UDP Config), ten spustit a dát prohledávat a měl by najít a uvést v seznamu všechna nalezená připojená a napájená zařízení od HWgroup, tedy i připojené Poseidony a u nich zobrazit jejich aktuální IP adresu. Tu lze buď zde rovnou změnit na jinou nebo přímým kliknutím na ni ji otevřít ve webovém prohlížeči.

Orientace v menu je v základu obdobná jako u starších Poseidonů či jiných zařízení od HWgroup, tedy úvodní obrazovka je přehledová o aktuálním stavu zařízení a v levém sloupci jsou pak záložky odkazující na stránky o podrobnostech a nastavení dané zvolené funkce. Z obecného pohledu je však nutné upozornit na poměrně nenápadné tlačítko "Apply Changes", na které je nutné vždy po změně nastavení kliknout, čímž se změněná data a parametry uloží a použijí. Jinak po odchodu z dané stránky se nová nastavení ztratí a zůstane to staré.

Z pohledu samotného nastavení funkcí, je pak nutné přejít na některé další stránky klinutím na menu v levém sloupci základní stránky "General". V tomto směru je vše řazeno poměrně logicky a přehledně.

Připojení 1-Wire a RS-485 senzorů

Z pohledu připojení 1-Wire senzorů lze využít širokou nabídku společnosti HWgroup, která již dávno nezahrnuje jen měření teploty a vlhkosti, ale i měření úrovně světla a krabičky pro měření elektrických veličin jako proud a napětí v různých rozsazích (viz web Senzory, detektory a příslušenství ) . Navíc měřicí krabičky, jako například ty pro měření proudu nebo napětí, mají současně hned dva RJ-11 konektory, lze snadno provádět sériové zřetězení jednotlivých senzorů do "hada" a připojit společně jen do jednoho 1-Wire konektoru na zařízení Poseidon, přičemž z pohledu samotného přenosu hodnot do zařízení se celek chová stejně, jako by každé bylo zapojeno do Poseidona samostatně. Tak lze s využitím všech 6ti 1-Wire konektorů současně zapojit až 16 ks snímačů "1-Wire UNI" nebo "1-Wire".

Z pohledu zpracování jejich hodnot je v Poseidonu možné v okně "Sensors" nastavení pracovních rozsahů a spínacích limitů buď pro okamžité hlášení sepnutím spínaného výstupu, vysláním přednastavené e-mailové zprávy, SMS zprávy nebo SNMP/TRAP hlášení do nastaveného cílového počítače. Hlášení pak lze vysílat buď jen jednorázově při překročení limitu, či periodicky opakovně po dobu platnosti nebo případně i po poklesu stavu senzoru do normálu (pod nastavení spínací kritické limity).

Stav překročení limitů od jakéhokoliv senzoru lze navíc dále kombinovat v logické funkci se stavy dvoustavových vstupů a tedy snadno vytvořit i hlášení složitějšího významu a při současném splnění více podmínek. Lze tak například vyhlásit poplach při překročení teploty, vlhkosti či zatopení až při detekci vysokých limitů současně z více měřicích míst.  

Mimo 1-Wire senzorů však HWgroup již začal nabízet i pro průmysl vhodnější čidla s RS-485 komunikací, pro které je v novém Poseidonu2 4002 již připraven jeden připojovací konekt-45. Na sběrnici RS-485 je možné připojit až 31 čidel do vzdálenosti 1000 metrů. Aktuálně v době psaní tohoto článku bylo přímo pro tuto sběrnici k dispozici jen čidlo tlaku PHTemp-485 T7410, ale prostřednictvím  nabízeného převodníku Poseidon Spider je možné připojit na RS-485 i 1-Wire senzory (například je lokálně v jednom strojisdružit touto krabičkou a pak po jedné RS-485 připojit vně stroj do vzdáleného zařízení Poseidon).

Dvoustavové vstupy

Na stránce dvoustavových vstupů "Inputs" lze opět nastavit provádění hlášení stavu podobnými prostředky jako u 1-Wire senzorů, tedy změnu stavu jednotlivých vstupů buď jen do log.1 nebo do log. 0 hlásit vysláním SNMP Trapu, informačního e-mailu nebo SMS (pokud je připojen GSM modem). Nastavení, zda má změna na vstupu i aktivovat spínaný výstup, se již nastavuje na stránce výstupů "Outputs".

Možná je jen trošku škoda, že zde není u vstupů možnost zkombinovat jejich stav  mezi sebou přes nějakou logickou funkci (AND nebo NOR) a vysílat tak až aktivní výsledek této operace.

Spínané výstupy

Na stránce spínaných výstupů "Outputs" pak lze buď se zatrženou volbou "Manual" ovládat výstup ručně klinutím na tlačítko "Change" (tedy i dálkově po internetu např. zapnout/vypnout nějaké zařízení), nebo zatržením volby "Local Cond." se zobrazí přídavná nabídka umožňující buď sepnout výstup při nějaké události na straně jakéhokoliv připojeného 1-Wire senzoru (překročení, rovnost či podtečení nastavené hodnoty nebo překročení či podtečení rozsahu senzoru nastavených na obrazovce "Sensors"), při změně stavu zvoleného vstupu, nebo případně změně stavu sledování komunikace "Comm Monitor".

Nastavení e-mailových zpráv

Nastavení automatického zasílání e-mailových informačních zpráv je dnes již v celku jednoduchá záležitost a následný provoz je přehledný a spolehlivý. Osobně jsem jej zkoušel se svým pracovním e-mailovým zabezpečeným účtem (šifrovaný přenos) na Google mail a vše fungovalo bez jakýchkoliv problémů i po připojení na různé síě různých poskytovatelů internetu.

Nejdříve je nutné nastavení samotné e-mailové komunikace na stránce "Email" a pak je nutné v okně nastavení senzorů či vstupů nastavit okolnosti, kdy se má e-mail vyslat. Rozhodně není příjemné vysílat a následně do schránky dostávat e-maily příliš často, takže je výhodnější nastavit zasílací podmínky raději přísněji. Pro sběr naměřených dat je výhodnější využívat SNMP režim a e-maily spíše jen pro kritická hlášení. 

Nastavení e-mailové komunikace se v menu Poseidonu provádí na stránce "Email", kde je nejdříve nutné v horní části v okně "Email Settings" vyplnit informace o vysílacím účtu, tedy "z jakého e-mailu" bude zpráva odeslána (jaký e-mail se bude zobrazovat v kolonce "Odesílatele" na straně příjemce) a až následně jednotlivé e-mailové adresy v okně "Email destinations", kam mají zprávy být doručeny. Pokud chcete použít pro odesílání nějaký Váš již využívaný e-mailový účet, tak prostě jen stačí informací o odesílacím SMTP účtu například okopírovat z Vašeho e-mailového klienta. Ve stejném okně se pak v položce "Email Subject Text" i nastavuje text, který bude příjemci e-mailů zobrazován v položce "Subject" jako název.

Pak již stačí jen v okně "Sensors" nebo "Input" nastavit zaškrtnutím položek "Email" a nadefinovat v položce "Safe Range", resp. "Alarm State", kdy se má e-mail odesílat. Dobrou funkcí je pak periodické zasílání e-mailů s periodou zadanou počtu minut, i když se "nic neděje", protože to může příjemce informovat, že obecně systém běží a navíc si může zkontrolovat aktuální stavy všech vstupů, výstupů, senzorů i systému jako takového, zda je vše OK. I když je zadávání v počtu minut, není problém zadat třeba údaj 60 min, tedy hodinu, nebo 1 440 min, což je 1 den. Toto nastavení periodických hlášení se nastavuje trošku skrytě až zcela dole na straně "Email" v položce "Periodic Status Settings".

Automatický záznam naměřených hodnot a stavů

Na trošku nenápadně označené stránce "Log&Time" se nachází zajímavá funkce loggování dat, tedy automatického záznamu hodnot a stavů Poseidonu do jeho paměti pravidelně po zadané periodě ("Log period") v řádu sekund nebo ukládání celkového reportu zařízení po době "Report Log period" zadávané v počtu hodin. Loggovací soubor je typu textového "TXT" a stručně se do něj vkládá jen sekvence data času a posloupnosti aktuálních hodnot senzorů a stavů vstupů a výstupů v daném čase záznamu. TXT soubor lze zde i zobrazit, vymazat nebo si jej jednoduše uložit z webového prohlížeče funkcí "Save" na disk daného PC. Celkem lze uložit do paměti Poseidonu více než 250 tis. záznamů.

SNMP/TRAP přenos

SNMP komunikace dobře poslouží pro přenos stavu nebo naměřených hodnot vstupů a připojených senzorů přes lokální ethernetovou síť i internet do vzdáleného počítače se softwarem např.  pro automatický odečet a archivaci, vytvoření a zobrazení statistik apod. Funkce TRAP pak umožňuje zasílat do PC nastavené zprávy o stavu systému, zde tedy zařízení Poseidon, hned okamžitě po jejich změně i jejich aktivaci. Například se hned přenese nejen informace o změně stavu vstupu, pro který byla funkce TRAP nastavena, ale i o dalších vnitřních stavech zařízení.

Pro snadné zprovoznění SNMP přenosu hodnot pak výrobce HWgroup nabízí počítačový program HWg-PDMS, který je nabízen jak v neomezené placené verzi až pro 200 senzorů, tak v bezplatné verzi omezující příjem hodnot z max. 3 senzorů. V něm lze aktuálně vyhledat na síť připojená zařízení, v mém případě Poseidon2 4002 a v něm pak v rozklikávacím menu pohodlně zvolit, ze kterých aktuálně měřících senzorů či případně dalších vstupů (včetně těch dvoustavových/binárních) se mají hodnoty automaticky v zadané časové periodě načítat do programu (případně rovnou i do souboru na disku PC). Kdykoliv pak lze z již obdržených hodnot zobrazit graf časového vývoje nebo i vzájemné závislosti měření dvou senzorů na sobě a také vyexportovat hodnoty v tabulce do Excelovské tabulky.

Pro příjem i ovládání TRAP zpráv, tedy příjem a vyhodnocení poplachových situací a odesílání alarmů, pak slouží další PC prográmek od HWgroup s názvem HWg-Trigger. Tím lze na počítači například automaticky detekovat odpojení zařízení, výpadek senzoru, hodnotu mimo rozsah apod. Reakcí programu pak může být odeslání emailu, sepnutí relé po síti (např. na jiném Poseidonu) nebo odeslání SMS textové zprávy. Také je možné přímo v samotném PC automaticky vyvolat varovné hlášení v systému Windows, spuštění aplikace, nebo vypnutí počítače.

Komunikace s portálem SensDesk

Zařízení Poseidon2 samozřejmě také již umožňuje připojení a komunikaci s vizualizačním portálem SensDesk (http://www.sensdesk.com), který ve formě cloudu umožňuje uživateli si jednoduše vytvořit efektní grafickou vizualizaci naměřených hodnot a stavů, které jsou automaticky posílány přes internet právě mezi vzdáleným serverem SensDesk a daným Poseidonem, přičemž uživatel k rozhraní SensDesk přistupuje jako další vzdálený účastník z jakéhokoliv počítače na světě připojeného na internet. Poseidon, ostatně jako další zařízení od výrobce HWgroup, k tomu využívá speciální komunikační protokol HWg-Push, jehož nastavení se v Posedionu2 4002 provádí na stránce "Portal". Zde se nejen povoluje napojení na server SensDesk, ale také definuje jaké hodnoty senzorů a stavy vstupů se mají odesílat. Konkrétně problematikou k napojení a využití Poseidonu s portálem SensDesk se pak budu zabývat v dalším speciálním článku na serveru automatizace.hw.cz.

Závěr

Měřicí a sledovací centrála se širokým vzdáleným dohledem Poseidon2 4002 představuje velmi dobré univerzální zařízení pro většinu běžných měřících aplikací v budovách, serverovnách a lehkém průmyslu. Hlavní výhodou Poseidonu je ovládací rozhraní v podobě webových stránek (webového serveru) přímo v zařízení, výborná konektivita a možnosti vzdálené komunikace / přenosu dat mnoha různými protokoly. V tom poráží mnoho ze svých konkurentů.

Odkazy:

Hodnocení článku: