Jste zde

FieldDAQ: Nová éra v distribuci a měření dat v drsných podmínkách

Komplexní konstrukce elektromechanických systémů přináší přísnější nároky na validační testy. Proto se inženýři přesunují od centralizovaných měřicích systémů k distribuovaným měřicím uzlům, kde digitalizace a zpracování signálu probíhá co nejblíže senzorům.  Zařízení DAQ musí nejen odolávat tvrdým testovacím podmínkám, ale musí také získat synchronizované údaje v celém systému. 

Robustní design

Pomocí FieldDAQ můžete provádět přesná měření co nejblíže snímači, jak jen to je možné. Odolá totiž drsnému prostředí. Stupeň krytí IP65 a IP67 je odolný proti prachu a odolnému proti ponořením do vody. Může pracovat v průmyslových teplotách od -40 ° C do 85 ° C a to díky důmyslnému pasivnímu chlazení. Eliminace náchylných pohyblivých částí, jako jsou ventilátory, vede k větší spolehlivosti a odolnosti.  Zařízení používá standardní průmyslové konektory, které zabraňují odpojení kabelů během provozu až do 100 g rázu a odolá vibracím o hodnotě 10 grms. Nabízí izolaci mezi kanály až 1000 V, který odstraňuje rušení ze zemních smyček a chrání přístrojové obvody před vysokými přechodovými napětími.

Synchronizace a distribuce dat

FieldDAQ podporuje rozhraní Gigabit Ethernet a zahrnuje protokol TSN- Time Sensing Networking. TSN je dalším vývojem standardu IEEE 802.1 Ethernet, který zajišťuje extrémně přesnou synchronizaci přes síť zařízení DAQ  bez dodatečné kabeláže nebo složitého programování. Všechny běžné síťové topologie - line, ring a hvězda - lze snadno synchronizovat pomocí FieldDAQ. Potřebujete-li rozšířit topologii line či kruh, máte k dispozici integrovaný síťový přepínač a vestavěné napájecí obvody, které jsou v každé zařízení FieldDAQ. Takže ve vašem systému nepotřebujete externí přepínače nebo více napájecích zdrojů. Na obrázku vidíte snadné propojoení jednotlivých zařízení mezi sebou.

Přesné měření senzorů

FieldDAQ kombinuje zpracování specifických signálů pro senzory, konektivitu a digitalizaci tak, aby přímo propojovaly termočlánky, tenzometry a další. FieldDAQ nabízí modely s rozlišením až na 24 bitů se vzorkovací vzorkovací frekvencí až 100 kS / s na kanál. Lze měnit šířku pásma a napěťový rozsah měřeného signálu.  FieldDAQ také obsahuje kvalitní zpracování signálu a diagnostické funkce, jako je vestavěná konfigurovatelná filtrace, otevřená detekce termočlánků nebo kalibraci zkratu, aby se snížil vliv vnějšího rušení a zvýšila se přesnost měření.

Software NI-DAQmx

FieldDAQ je řízen ovladačem NI-DAQmx, který pracuje přímo s různými programovacími jazyky včetně LabVIEW, C, C #, Pythonu a dalších. Ovladač NI-DAQmx automaticky synchronizuje několik zařízení FieldDAQ a zjednodušuje různé topologie sítě. To znamená, že do systému snadno přidáte další měření pouhým připojením. Ovladač poskytuje přístup k souborům s nápovědou, dokumentaci a desítkám příkladů připravených k provozu, které můžete použít jako výchozí bod pro vaši aplikaci. Rozhraní API ovladače NI-DAQmx je stejné, které se používá pro všechny produkty NI DAQ, takže můžete minimalizovat čas na úpravu software při změnách hardwaru nebo aktualizacích.

Otevřená a rozšiřitelná NI platforma

FieldDAQ je postavena na otevřené softwarově orientované platformě NI a rozšiřuje ekosystém produktů NI TSN. Nastavení systému můžete přizpůsobit jednoduchým připojením a synchronizací FieldDAQ s jinými produkty TSN, jako jsou průmyslové řadiče, CompactDAQ a CompactRIO, s cílem získat, vizualizovat a analyzovat signály v reálném světě.

Synchronizace pomocí TSN na NIDAY 2017

 

Hodnocení článku: