Jste zde

Malá a jednoduchá PLC

Ne vždy jsou potřeba složitá velká zařízení typů velkých PAC systémů nebo plně univerzálních výkonnných průmyslových PC. Pro jednodušší řídící aplikace v průmyslu i domácnostech jsou vhodná malá a co nejjednodušší PLC s displejem, několika tlačítky a svorkovnicemi. Uvedené nároky splňují i PLC Millenium.

Ne každý zákazníka a ne každá aplikace vyžaduje složitá a veliká PLC nebo průmyslové počítače. Ty jsou i přes všechna zjednodušení stále složitě programovatelná, což vyžaduje větší znalosti uživatele. Dále malé PLC moduly naopak nabízejí poměrně slušný výkon při snadné manipulaci, propojitelnosti i programování. Pro malé centralizované aplikace z oblasti MaR nebo naopak pro distribuované systémy, kde každá část aplikace má svoje řízení přímo u sebe, jde o ideální řešení. Navíc zde existuje možnost volby z několika verzí, dle požadavků zákazníka.

Obecné vlastnosti PLC Crouzet Millenium II

 • Uživatelsky orientovaná koncepce - grafické programování reléovými diagramy, předdefinované funkce
 • Programování přes sériové rozhraní
 • Programová kapacita až 128 funkčních bloků
 • Provedení s tlačítky a displejem i bez nich (nastavení prostřednictvím MODBUS)
 • Provedení v plastové krabičce nebo jako vestavný modul
 • Možnost rozšíření o komunikační moduly
 • Analogové i diskrétní vstupy
 • Reléové, statické nebo PWM výstupy
 • Program chráněný heslem
 • Programovatelné hodiny s kalendářem
 • Připevnění na DIN lištu
 • Zálohování paměti na 10 let

Použití

 • Stroje a řízení - řízení motorů, řízení pohybu
 • Řízení budov - zabezpečení, regulace klimatizace, topení, vzduchotechniky, čerpadla, osvětlení
 • Regulace teploty - jednoduchá tvorba jednoduchých i složitých topných cyklů
 • Zabezpečení objektů
 • Koncentrace a předúprava signálů ze snímačů před odesláním nadřízenému systému
 • apod.

Popis vlastností PLC Crouzet Millenium II

Malé a jednoduché PLC Millenium II obsahuje právě takové prvky a takové vlastnosti, které vyžadují aplikace, které se jím budou řídit. K dispozici je několik analogových i binárních/diskrétních napěťových vstupů a reléové i PWM výstupy. V praxi lze tak jednoduše realizovat akce časového i vzdáleného řízení teploty, automatického řízení osvětlení, čerpadel i zabezpečení objektu. Podporované střídavé síťové napájení 230 V i snížené stejnosměrné napětí 24 V umožňuje bez problémů zabezpečit chod PLC i při výpadku sítě. Vícenásobné provedení si umožňuje vybrat dle potřeby z následujících variant:

 

 • Typ XT - tzv. standardní dlouhé provedení s displejem a jednoduchou uživatelskou klávesnicí/tlačítky, obsahuje 20 I/O vývodů
 • Typ SA - standardní krátké provedení s displejem a uživatelskou klávesnicí, obsahuje 12 I/O vývodů
 • Typ EC - tzv. ekonomická krátká nebo dlouhá verze bez displeje a klávesnice - programování a nastavování jen z PC
 • Typ CN - krátká a dlouhá verze bez krabičky, tzn. jen desky vhodné pro vestavbu do složitějších zařízení

Popis dlouhého standardního provedení PLC Crouzie Millenium II

Základní prvky krátké i dlouhé verze lze dále doplnit o přídavné moduly připojené k jednotce přes MODBUS nebo AS-i, nebo vestavné modulky, které se vkládají do rozhraní rozšíření dlouhých PLC (viz obrázek výše). Hlavně slouží k rozšíření I/O vstupů a výstupů nebo k vzájemné komunikaci více PLCéček.


 

Zjednodušené provedení PLC bez displeje - typ EC

Hlavní vlastnosti:

 • Paměť: Flash EEPROM (až 128 funkčních bloků programu), EEPROM (265 bitů s garantovaným udržením min. 10 let)
 • LCD displej: 4 řádky po 20 znacích
 • Analogové vstupy: 4 nebo 8 napěťových 0-10 V nebo 0-napájecí napětí / 8 bitů / převod 10 ms; potenciometrické řízení 2.2 k Ω / 0.5 W
 • Binární/diskrétní vstupy: 0 - 240 nebo 0-24 V, logické úrovně (<40 V a >80 V nebo <5 V nebo >15 V), 3vodič. PNP připojení snímače
 • Reléové výstupy: spínání max. 250 V AC / 8 A; min. 5V / 10 mA
 • Binární (tranzistorové)/PWM výstupy: napětí 5 až 29 V, až 7 A , odezva 1 ms, PWM frekvence 120 Hz až 1.9 kHz
 • Grafické programování: klasické reléové diagramy (Ladder diagram), propojení funkčních bloků, propojení/zapojení logických členů
 • Datová komunikace: MODBUS/RS-485, AS-i
 • Napájení: 100 až 240 V AC 50/60 Hz, 24 V AC 50/60 Hz nebo 24 V DC
 • Rozměry: 72 (nebo 125) x 90 x 60 (nebo 45) mm
 • Provozní teplota: - 5 až 55 °C
 • Vlhkost: až 95 %
 • Stupeň krytí: IP40

Příklad vzdáleného řízení a programování

Na následujících obrázcích jsou příklady připojení snímačů a kontaktů k vstupům a indukčních, odporových a kapacitních zátěží k reléovým a tranzistorovým výstupům. K vstupům lze připojovat dvouvodičové nebo třívodičové snímače typu PNP.

Připojení snímačů a spínačů k vstupům PLC

Použití reléových a tranzistorových výstupů pro spínání indukčních i odporových zátěží

Programování

Příklad oken při programování PLC Millenium II

Programování malých PLC je vzkutku jednoduché, což je v dnešní době čím dál více složitějších systémů velice příjemné. Stačí k tomu PC s OS Windows a mít nainstalován software dodávaný na CD spolu PLC. Ten je v grafickém klikacím provedení podobě a umožňuje vytvářet i složité programy pouhým propojováním bloků (obdélníčků), které představují určité operace nebo funkce. K dispozici jsou i různé režimy simulace (funkční simulace, simulaci zobrazení na dat na displeji apod.). Využít lze jeden ze tří následujících režimů:

 • klasické reléové schéma (Ladder diagram)
 • propojování multifunkčních bloků (FBD) s předdefinovanými vlastnostmi, jako jsou spínací hodiny, řízení motorů, zobrazení informací a hodnot na displej, hlídání stisknutí tlačítka apod.
 • zapojení s klasickými logickými obvody typu NAND, OR, DKLO apod., zjišťování a testování logických map a rovnic realizovaného zapojení
 • sekvenční vývojové diagramy

Programování aplikace prostřednictvím logických obvodů a Karnaughových map

V případě použití funkčních bloků lze jednoduše naprogramovat i složité aplikace, včetně zobrazení hodnot a znaků na displeji a reakce programu na stisknutí určených tlačítek. K dispozici jsou i speciální funkce, jako například střídavý běh čerpadel, vačkový programátor, složité matematické funkce nebo programovatelné hodiny s kalendářem a definovaným časovým sepnutím výstupu. Zkompilovaný a odsimulovaný program se do PLC nahraje místně nebo vzdáleně po sériové sběrnici a jeho možné chránit heslem proti přečtení.

Některé bloky předdefinových funkcí

Závěr

Cílem tohoto článku bylo na PLC Millenium ukázat současný směr a vývoj jednoduchých malých PLC, vhodné pro jednoduché aplikace typu MaR (Měření a Regulace). Proč také používat velká a složitá PLC, PAC nebo průmyslové počítače na jednoduché věci typu regulace vytápění a teploty nebo osvětlení v rodinném domku ? Na takové aplikace zde popisované PLC bohatě stačí a naopak je více flexibilní a univerzální než například často využívané jednoúčelové regulátory vytápění. Může tak jedna jednotka zastat více funkcí a úloh. Podobná PLC lze dnes najít v nabídkách všech známějších společností zabývající se oblastí MaR.

Distribucí a prodejem PLC Millenium II se v České republice zabývá firma EIG s.r.o. se sídlem na kraji Prahy. Pro bližší informace navštivte jejich přehledné české stránky www.eig.cz, kde také naleznete kompletní popis PLC v češtině, ze kterého byly převzaty i uvedené obrázky.

Antonín Vojáček
vojacek@ hwg.cz

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: