Jste zde

Dohled na dálku a komunikační OEM moduly Insys pro nová zařízení

Charakteristickou vlastností nově konstruovaných zařízení by bezesporu měla být alespoň částečná schopnost komunikace a dohledu na dálku. Způsoby, jak zařízení na dálku sledovat, jsou různé a volí se zejména podle toho, jaké objemy dat a jak často se mají přenášet.

Charakteristickou vlastností nově konstruovaných zařízení by bezesporu měla být alespoň částečná schopnost komunikace a dohledu na dálku. Způsoby, jak zařízení na dálku sledovat, jsou různé a volí se zejména podle toho, jaké objemy dat a jak často se mají přenášet. V zásadě většina úloh v průmyslu nevyžaduje příliš velkou kapacitu komunikačního kanálu. Obvykle se jedná o spíše menší přenosové rychlosti do několika málo desítek kilobitů za sekundu.

Kde se obvykle používá dohled na dálku

Lze říci, že komunikačním rozhraním by bylo možné vybavit téměř všechna zařízení, ne všude je to ale nezbytně nutné. V praxi se zavedení dohledu na dálku osvědčilo např. při dálkovém odečítání údajů elektroměrů, plynoměrů, vodoměrů apod. v místech s velkým odběrem, kde je nutné provádět odečty častěji. Někdy až několikrát denně, a to např. ze statistických důvodů nebo z důvodů vhodného dimenzování energetické nebo jiné rozvodné sítě. Současná poměrně složitá infrastruktura by bez centralizovaného řízení a sběrů dat nemohla fungovat na tak vyspělé úrovni, jako je tomu nyní. Obsluha semaforů, energetických sítí i bankovní dohled by vyžadovaly buï větší úsilí, anebo bychom byli svědky častějších poruch činnosti jednotlivých systémů.

Postupem času se centralizace a systémový přístup obecně dostává i do dalších oborů, jakými jsou např. dopravní technika se systémem výběru mýtného a záznamníky provozních údajů („černé skříňky“) v kamionech (někdy i s přijímačem GPS) dostupných přes síť GSM, výtahy (při poruše se lze spojit s dispečinkem, který si na dálku zjistí typ poruchy a vyšle odpovídající techniky), elektronická zabezpečovací zařízení, dálková ovládání domácností (topení, osvětlení) atd.

Pokud tedy nyní konstruktér uvažuje o vývoji nového zařízení, je na místě otázka, zda by nebylo v některých případech vhodné integrovat komunikační funkci do nového výrobku rovnou. Dohled na dálku a přenosy dat jsou již v současné době jednoznačným trendem,a to především z důvodu růstu ceny lidské práce a potřebě zvyšovat její efektivitu. Budoucnost bude patřit systémovým řešením a systémy pro přenosy dat bezesporu součástí takových řešení jsou.

Jednoduchá integrace modemů do nově navrhovaných zařízení

Obvyklým výstupem téměř každého procesoru je sériová linka, která je pro svoji jednoduchost vhodným rozhraním např. právě pro přenosy dat na vzdálená pracoviště. Vhodnými přenosovými médii k prodloužení dosahu linky RS-232 mohou být např.analogová telefonní linka, pronajatá linka (do 15 km, jeden nebo dva páry vodičů) či linka ISDN, z bezdrátových řešení pak síť GSM/GPRS, technika Bluetooth, Ethernet nebo bezdrátová místní síť (WLAN).

V principu je tedy na jedné straně rozhraní RS-232, na druhé straně jisté přenosové médium a mezi nimi by mělo být zařízení, které dokáže převést data čtená ze sériové linky do formy vhodné pro další přenos. Firma Insys Microelectronics taková zařízení vyvíjí a vyrábí. Lze je získat i jako verze OEM, tedy moduly určené k integraci do finálního zařízení. Tyto tzv. i-moduly jsou standardizované a navzájem kompatibilní. Vzájemná kompatibilita znamená, že různé moduly je možné navzájem zaměňovat bez úprav hardwaru zařízení, jehož jsou součástí. Maximálně je někdy nutné provést drobné zásahy do firmwaru. Všechny i-moduly mají stejné rozměry, rozložení vývodů i elektrické vlastnosti (napájení, napěťové úrovně signálů atd.).


 

 

 

Vzájemná kompatibilita modulů

V případě, že si uživatel přeje komunikovat prostřednictvím analogové pevné linky, obdrží do svého zařízení analogový modem. Bude-li potřebovat síť GSM, dostane integrovaný modem GSM. Podobně bude-li mu lépe vyhovovat Ethernet nebo WLAN – vždy dostane přesně to, co si žádá. Koncepce i-modulů umožňuje výrobcům volit způsob přenosu dat aniž by bylo nutné měnit hardware, a to je bezesporu velká úspora peněz. Náklady na vývoj dalších typů desek plošných spojů, odhady zásob do budoucna, větší náklady při menších výrobních sériích, to vše jsou faktory, které by výsledný produkt prodražily. Firma Insys Microelectronics proto klade velký důraz na vzájemnou kompatibilitu (i zpětnou) svých zařízení.

Kompatibilita po hardwarové stránce je jistě velmi důležitá, ale stejně tak se i-moduly musí co nejvíce shodovat také co do ovládání. Všechny typy modemů, které firma vyrábí, se proto ovládají prostřednictvím jednotné sady AT-příkazů. To je jistě velmi důležité pro tvůrce softwaru pro procesory, jehož modifikace podle použitého způsobu přenosu jsou skutečně minimální, až žádné. Logicky zde existují různé drobné nuance, ale ty jsou dány rozdíly mezi analogovou pevnou linkou, WLAN, Ethernetem apod. Způsob nastavování typu přenosu, IP adres a postupy navazování automatického spojení jsou typickými příklady rysů, které unifikovat mezi jednotlivými přenosovými médii na sta procent téměř nelze.

 

Specifické informace

Další informace o všech typech i-modulů je možné získat u firmy Insys Microelectronics CZ, s. r. o. Tyto moduly představují velké téma, kterému zde bohužel nelze věnovat více místa. Jednotlivé moduly mají různé užitečné specifické vlastnosti, včetně výstražné funkce (řešené přes digitální vstupy formou odesílání zpráv SMS, e-mailů či faxů), přímé ovládání připojených zařízení přes digitální výstupy i např. možnost konfigurování modulů na dálku.

Veškeré detaily týkající se funkcí a rozměrů jednotlivých typů jsou zachyceny v technických příručkách pro konstruktéry.

Slovo závěrem

K výrobkům řady Insys jsou k dispozici kompletní uživatelské příručky v českém jazyce. Obsahují technický popis zařízení včetně popisu sady podporovaných AT-příkazů. Výrobky jsou homologovány a nesou značku CE. Systém řízení jakosti ve firmě je certifikován podle ISO 9002. Pro čR je v Plzni zřízena pobočka Insys Microelectronics CZ, s. r. o., která zajišťuje předprodejní i následnou podporu zákazníků a současně se věnuje vývoji nových zařízení v oblasti přenosu dat v měřicí a řídicí technice i inovacím současného sortimentu výrobků.

 

Lubomír Kuchynka
lkuchynka@ Insys-tec.de
INSYS MICROELECTRONICS CZ, s. r. o

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: