Jste zde

LOGO! 0BA5 s analogovými výstupy

Mnoho českých projektantů, výrobců strojů a inženýrských firem používá pro malé a jednoduché spínací a řídicí aplikace logické moduly LOGO!. V tomto článku se věnuji jeho nové, již šesté generaci, s označením 0BA5. Rád bych zde také upozornil na některé výjimečné vlastnosti, které u konkurenčních výrobků nenajdete.

Základní myšlenka modulu LOGO!

Základní myšlenkou tohoto modulu je spojit logické, spínací, časové a ostatní speciální funkce do jednoho modulu a tím ušetřit technikům práci při projekci i realizaci celé aplikace. Představte si, že budete s jedním kompaktním modulem moci realizovat všechny Vaše malé automatizační úlohy. LOGO! zvládne ovládat čerpadla, kompresory, otvírat závory a vrata, zavlažovat rostliny ve skleníku, řídit osvětlení nebo výtahy v budovách a podobné jednoduché úkoly. Je však schopné zvládnout i relativně komplikovaná zařízení včetně sledování teplot, tlaků a ostatních analogových veličin. Jako perličku mohu zmínit, že LOGO! bylo v české republice nasazeno i na řízení destilační kolony při průmyslové výrobě slivovice nebo i v tak náročných podmínkách, jako je ovládání hasicích zařízení v hasičském voze. Zde se uplatnila varianta LOGO! SIPLUS, která je určená pro náročné klimatické podmínky.

Při řešení jednodušších průmyslových aplikací se často využívají časovače, čítače, komparátory, proudová pulzní relé apod. Pokud Vaše aplikace vyžaduje použití tří nebo více takových komponent, je již vhodné použít logický modul LOGO!. S tímto modulem budete nejen daleko flexibilnější, celá aplikace bude také výrazně levnější. Pomocí logického modulu můžete celý projekt naprogramovat do jednoho zařízení, které poté sleduje stav vstupů a podle potřeby spíná výstupy. LOGO! se programuje buï přímo na displeji nebo je možné použít přehledný a jednoduchý vývojový software.

Výhody použití modulu LOGO! jsou zřejmé. Aplikaci je možné kdykoliv přizpůsobit požadavkům zákazníka, neboť není problém v modulu kdykoliv jednoduše změnit program. Vzhledem k tomu, že místo mnoha zařízení použijete jen jeden modul, ušetříte spoustu cenného místa v rozvaděči. Projektantům takový modul ušetří spoustu práce s přípravou projektu, neboť místo složitého vyhledávání jednotlivých přístrojů v katalozích je nasnadě použít jen jedno zařízení, které navíc zvládne i spoustu dalších funkcí. Když k tomu všemu připočteme vestavěný displej pro zobrazování zpráv a opravdu příznivou cenu, není důvod, proč LOGO! nepoužít.

Jak LOGO! funguje

LOGO! obsahuje jak základní logické a časové funkce, tak speciální funkce pro pokročilejší uživatele. Může tak zabezpečit funkci několika časových nebo impulzních relé, má čítače, logické funkce, komparátory a mnoho dalších speciálních funkcí např. pro zpracování analogových signálů, pro zobrazení textových zpráv atd.

Základní modul LOGO! má integrovaných 8 vstupů a 4 výstupy, přitom dva vstupy mohou být použity jako digitální nebo analogové (0-10 V). Uživatel si přitom může zvolit, zda požaduje tranzistorové výstupy (do 0,3 A) nebo reléové výstupy (do 10 A). V případě, že aplikace vyžaduje více vstupů nebo výstupů, je možné LOGO! rozšířit o další moduly se vstupy a výstupy. Maximální konfigurace je 24 digitálních vstupů, 16 digitálních výstupů, 8 analogových vstupů a nově i 2 analogové výstupy. Speciální rozšiřovací modul umožňuje dokonce přímé připojení odporových teploměrů Pt100 bez žádných dalších převodníků. Existuje i možnost komunikace s více moduly popř. s vyššími řídicími systémy pomocí sběrnice AS-interface, EIB nebo LON.

LOGO! 0BA5

Na veletrhu Ampér 2005 Siemens představil novou generaci modulu LOGO! s typovým označením 0BA5. Nové moduly mají inovovaný displej s lepším kontrastem, k dispozici budou také nové funkce pro zpracování analogových hodnot, jako např. rampa nebo analgový multiplexer. Převratnou novinkou jsou analogové výstupy, které umožňují ovládat např. frekvenční měniče, nebo ventily. Nově je v modulu LOGO! integrován PI regulátor, který potěší mnoho uživatelů hlavně svojí jednoduchostí a přitom obrovskou přidanou hodnotou.


 

Nové položky v menu

LOGO! 0BA5 má úplně nový displej. Byl změněn jeho dodavatel a nyní má displej o mnohem lepší kontrast než jeho předchozí generace. Navíc máte možnost v menu přístroje vyvolat obrazovku, kde lze kontrast displeje nastavit v několika stupních.

Další nové obrazovky jsou pro zobrazení aktuálních hodnot analogových signálů. Přibyly tři nové obrazovky pro analogové vstupy a jedna obrazovka pro analogové výstupy.

U mnoha aplikací nejsou využity integrované hodiny reálného času, kterými LOGO! disponuje. A právě pro tyto případy je k dispozici nová funkce vypnutí těchto hodin. Toto je příjemná vlastnost hlavně v situacích, kdy by časté vypínání napájecího napětí modulu LOGO! způsobovalo nehezké blikání nenastavených hodin.

Modul s analogovými výstupy AM2 AQ

K dispozici je nový rozšiřovací modul s analogovými výstupy. Tento modul má integrovány dva analogové napěťové výstupy 0-10V s rozlišením 10 bitů. Design tohoto modulu je shodný s ostatními rozšiřovacími moduly (např. modul DM8), šířka modulu jsou dvě jističové jednotky. Tento výstup může využít některé z tří nových funkcí pro zpracování analogových výstupů.

LOGO!Soft Comfort V5.0

S novou generací modulu LOGO! přichází i nová verze vývojového softwaru. Nová verze 5.0 má kromě podpory nových modulů několik dalších vylepšení. Například jsou rozlišeny v programu analogové signály od digitálních. Jednoduše můžete rozpoznat analogový signál podle větší šířky vodiče. Je to velmi příjemné pro orientaci v programu.

Další nová funkce pro zlepšení orientace v naprogramovaném schématu je nástroj View Marker. Umožňuje po kliknutí na konkrétní funkční blok „prosvítit“ cesty, které vedou na vstupy a výstupy tohoto bloku.

Při off-line simulaci programu nebo při odlaïování velmi pomůže nový nástroj pro vnucení hodnot digitálním výstupům. Takto můžete nezávisle na stavu programu sledovat, jak se bude systém chovat, pokud na výstup přijde konkrétní logická hodnota.

3 nové funkce pro analogové výstupy

LOGO! má v generaci 0BA5 možnost použít funkci PI regulátoru. Tento regulátor má stejný výpočetní algoritmus, jako velmi úspěšný PID regulátor použitý v automatu SIMATIC S7-200. Rozdíl je v tom, že vzorkovací perioda je pevně nastavena na 500 ms a derivační složka je nastavena na nulu. Kromě manuálního nastavení konstant P a I máte také možnost vybrat si jednu ze šesti přednastavených množin konstant. Jsou to konstanty navržené profesionály pro typické nastavení regulátoru, např. „Teplota pomalu“ atd. Takto může regulátor jednoduše a rychle nastavit i začátečník, který se ještě s problematikou nastavování konstant PID regulátoru neměl možnost důkladně seznámit. Žádanou hodnotu můžete nastavit jak konstantou, tak i referencí, což zaručí možnost nastavení této hodnoty pomocí analogového vstupu nebo jiného analogového signálu.

Další speciální funkce určená např. pro ovládání frekvenčního měniče je Rampa. Tato funkce umožňuje spustit náběžnou nebo sestupnou rampu se zadanou strmostí, počáteční a koncovou rychlostí.

Analogový multiplexer umožňuje zadat až čtyři analogové hodnoty, které se následně objeví na analogovém výstupu. Kombinace dvou logických vstupů, tzv. selektorů, určuje, která ze čtyř zadaných hodnot bude na výstupu. Takto můžete velmi jednoduše realizovat např. skokovou změnu rychlosti otáčení motoru. Analogové hodnoty se mohou zadávat buï jako konstanty nebo i jako reference, čímž získáte možnost zadat tyto hodnoty nepřímo, pomocí jiného analogového signálu, např. analogového vstupu.

Závěr

LOGO! nabízí uživatelům nejen přehlednost a jednoduchost, ale také obrovské možnosti použití, výkonné funkce, možnost zobrazení procesu na vestavěném displeji a spoustu dalších možností. Vývojový software přitom zůstává stále jednoduchý a uživatelsky vstřícný. Nová generace LOGO! 0BA5 má oproti předchozí verzi mnohá vylepšení. Nový displej zajišťuje dokonalejší zobrazení, vylepšily se i některé vlastnosti vývojového software. Analogové výstupy umožňují využít LOGO! v dalších aplikacích, kde tomu doposud nebylo možné. Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že všechna tato vylepšení dostane zákazník s novou generací 0BA5 za stále stejnou cenu.

Je patrné, že si Siemens tímto krokem opět upevnil své přední postavení na trhu s malými řídicími systémy. Více informací najdete na internetových stránkách malých řídicích systémů Siemens http://www.siemens.cz/micro.

Ing. Tomáš Halva
tomas.halva@ siemens.com

DOWNLOAD & Odkazy

Hodnocení článku: