Jste zde

Chytré odpadové hospodářství pomocí platformy Sensoneo Digital Waste Management

Odpadové hospodářství je důležitou součástí našich životů. Množství vyprodukovaného odpadu je jedním problémem a efektivní svoz je problémem druhým. S tím druhým problémem pomůže inteligentní platforma se senzory, které dávají svozovému softwarovému managementu informaci o plnosti každé svozové nádoby.

Odpadkové koše v hustě obydlených lokalitách se mohou snadno přeplnit, zatímco ty v méně obydlených oblastech často zůstávají prázdné. V průběhu času se situace v jednotlivých lokalitách může rychle měnit a mít detailní přehled o plnosti jednotlivých odpadkových koších je důležitou informací pro plánování svozu. Pokud jsou popelnice přeplněné delší dobu, lidé ztrácí chuť odpad třídit a celé odpadové hospodářství je méně efektivní a méně ekologické. Proto je nutné nejen správně zvolit rozmístění sběrných nádob na vesnici či ve městech, ale také správně naplánovat jejich svoz, aby nádoby nebyly přeplněné nebo nedocházelo ke zbytečným výjezdům k prázdným popelnicím.

Řešení takových problémů se úspěšně zabývá společnost Sensoneo. Sensoneo je globální poskytovatel komplexních řešení pro smart management odpadů, která umožňují městům spravovat odpad efektivně, optimalizovat náklady, zvyšovat ohleduplnost k životnímu prostředí a zlepšovat kvalitu života. Sensoneo prostřednictvím své inteligentní technologie mění způsob managementu odpadu. Kombinuje unikátní ultrazvukové smart senzory, které monitorují množství odpadu, se sofistikovaným softwarem, který městům umožňuje komplexně digitalizovat správu odpadu, činit strategická rozhodnutí na základě reálných dat a optimalizovat svozovou logistiku. Jejich jedinečné IoT řešení IoT je postaveno na spolehlivém a výkonném IoT modemu Qualcomm 9206 LTE. Další informace o modemu Qualcomm 9206 IoT Modemu a podobných platformách najdete na stránce Startup Kits přímo na stránkách Qualcomm.

Sensoneo od svého uvedení na trh v roce 2014 dokázalo zaujmout města a společnosti po celém světě. Aktuálně je jejich řešení nasazené ve více než 40 zemích na pěti kontinentech. Na Slovensku a v Čechách se využívá v bezmála třicítce měst a obcí jako například Praha, Nitra, Trnava, Hlohovec, Stropkov, Prievidza a další.

Sensoneo také rezonovala na prestižním portálu Bloomberg v souvislosti s tím, že byla vůbec prvním komerčním řešením v USA, které při nasazení využilo síť internetu věcí NBIoT a byla zařazena mezi 3 nejlepší scale-upy regionu střední a východní Evropy za rok 2019 . 

Sensoneo Waste Monitoring kombinuje senzory Sensoneo Smart Sensors , Smart Waste Management System a Citizen App a poskytuje tak komplexní platformu pro nakládání s odpady, jak je znázorněno na obrázku níže.

Obrázek 1: Řešení Sensoneo Waste Monitoring

Jedinečné inteligentní senzory Sensoneo jsou umístěny v odpadkových koších, aby snímaly a shromažďovaly údaje o množství odpadu, teplotě a poskytují alarm při nedovoleném náklonu či požáru. Data z těchto senzorů jsou shromažďována a přenášena přes mobilní připojení do cloudu a okamžitě zpracovávána systémem Sensoneo Smart Waste Management. Management systém se skládá z výkonné cloudové platformy a řídicího panelu.

Obrázek 2: Sensoneo Smart Sensor uvnitř odpadkového koše

Smart Waste Management System pomáhá operátorům aktivně plánovat efektivní svoz odpadu na základě informací o množství odpadu hlášených senzory v jednotlivých kontejnerech a to téměř v reálném čase. Občané mohou také těžit z tohoto systému a to pomocí aplikace Sensoneo Citizen App. Tato bezplatná mobilní aplikace informuje občany (uživatele) o nejbližší dostupné prázdné popelnici a poskytuje v reálném čase zpětnou vazbu o naplněnosti jednotlivých popelnic nebo jiných problémech.

Senzory instalované v nádobách jsou navrženy speciálně pro takové drsné prostředí. Pouzdra jsou vyrobena z recyklovatelných polyimidových optických vláken, která poskytují robustní, ekologický a recyklovatelný design. Jsou odolné proti vodě a nárazům, plně funkční v širokém teplotním rozsahu a dokážou měřit úrovně odpadu od 3 cm do 400 cm. Senzory dokážou monitorovat jakýkoli druh odpadu (včetně kapalin) v nádobách různých typů a velikostí.

Sensoneo se původně zaměřovalo na velkokapacitní a polopodzemní koše, ale brzy se poptávka rozrostla o mnoho dalších příležitostí v nakládání s odpady. Sensoneo tak provedlo digitalizaci celého tohoto nepříliš oblíbeného, ale důležitého odvětví.

Obrázek 3 Ovládací panely systému Sensoneo Smart Waste Management System a analýza účinnosti sběru

Vývoj celého systému doprovázelo testování senzorů v různých prostředích. Senzory musely spolehlivě pracovat v horkém létu i mrazivé zimě. Proto si Sensoneo vybralo modul Quectel LTE BG96, který těmto podmínkám plně vyhovuje. Quectel LTE BG96 je založen na modemu Qualcomm 9206. Úzkopásmový vícerežimový LTE modem Qualcomm 9206 se vyznačuje vysokou spolehlivostí, nízkou latencí a podporou LTE Cat-M1 (eMTC) a Cat NB-1 (NB-IoT). Quectel se stal přímým partnerem společnosti Sensoneo a jednoduše se může říct, že Sensoneo + Quectel = chytrý odpad.

Nakládání s odpady založené na datech je budoucností. Přesná data a efektivní procesy jsou nutností. Inteligentní senzory řeší jednu část problému, protože usnadňují včasný sběr odpadu z nádob s nepravidelnými cykly plnění. Mezi další výzvy však patří efektivní nastavení tras, frekvence a zatížení jednotlivých svozových vozidel. Automatizované plánování tras zajistí optimální svozové trasy a navigační aplikace slouží pro řidiče slouží jako podpora při přechodu na dynamický sběr odpadu.

Sensoneo nelimituje konkrétní komunikační síť

Naši zákazníci si mohou senzory propojit prostřednictvím více sítí v závislosti na signálu a dostupnosti v dané lokaci. Smart senzory Sensoneo se dokáží připojit na sítě internetu věcí Sigfox, LoRaWan, NBIoT a bezdrátovou síť Cat-M. Pokud síť internetu věcí Vašemu projektu nevyhovuje, můžeme sáhnout po verzi GPRS.

 

Více informací o inteligentním odpadovém hospodářství naleznete na https://sensoneo.com

Hodnocení článku: