Jste zde

Česká republika mezi 15 největších robotických trhů na světě

Nejnovější zpráva World Robotics Report publikovaná asociací IFR předpovídá na příští rok v České republice vyšší poptávku po rozšiřujícím se portfoliu kolaborativních aplikací, zejména v oblasti pick&place, balení a paletizace, zpracování materiálu a montáže.

Podle publikované zprávy IFR patří Česká republika mezi 15 největších robotických trhů na světě. Asociace IFR uvedla, že v roce 2019 patřily v ČR mezi segmenty s nejrychleji rostoucím počtem instalovaných robotických zařízení tyto:

  • Kontrola kvality, testování - 10% roční růst instalací robotů v roce 2019
  • Manipulační operace pro paletizaci - 15% růst
  • Manipulační operace pro balení a přemisťování -  36% růst
  • Manipulační operace pro zpracování materiálu - 47% růst
  • Montáž - 14% růst

Nárůst počtu instalovaných robotů byl vloni nejvyšší v odvětví výroby automobilových dílů, motorových vozidel, a v kovodělném a strojírenském průmyslu. Přestože Česká republika dosáhla v oblasti automatizace velkého pokroku, v penetraci instalovaných robotů stále zaostává za zeměmi jako Jižní Korea nebo Německo.

„Krize COVID-19 ukázala, že strategie spoléhání se na jeden zdroj jsou příliš riskantní. Výrobní průmysl bude v roce 2021 diverzifikovat rizika výpadků dodavatelského řetězce rozdělením výrobních kapacit na různá místa, z čehož budou těžit i země střední Evropy. Aby tyto země zůstaly vysoce konkurenceschopné, nelze diverzifikaci provést bez automatizačních technologií,“ konstatuje Enrico Krog Iversen, CEO společnosti OnRobot.

Automatizace může rovněž sloužit jako efektivní a účinná prevence infekčních chorob. Automatizovaná výroba pomáhá vyhýbat se přímému fyzickému kontaktu a shlukování lidí, čímž podstatně snižuje riziko infekce a umožňuje nepřerušovanou výrobu i v době pandemie. To osloví společnosti z nových průmyslových odvětví, které potřebují nová kolaborativní řešení pro vývoj nových nebo vylepšených robotických aplikací – například ve zdravotnictví či v potravinářském a nápojovém průmyslu.  

https://ifr.org/ifr-press-releases/news/record-2.7-million-robots-work-i...
 http://www.onrobot.com

Hodnocení článku: