Jste zde

Bezpečnostní nášlapné rohože Haake HSM

Nášlapné rohože jsou bezpečnostní prvek, který hlídá prostor před nebezpečnou částí stroje před vstupem osob. V případě vstupu do hlídané oblasti uvede stroj do bezpečného provozního stavu. Odolné PU provedení s protiskluzovým povrchem je vhodné do průmyslového prostředí a jejich velikost lze různě konfigurovat. Taková zařízení jsou i v nabídce německé společnosti  Haake Technik GmbH, která je v ČR zastoupena společností Schmachtl CZ s.r.o.

Bezpečnostní nášlapné rohože Haake HSM jsou speciální plošná snímací zařízení, které dokáží rozpoznat vstup a přítomnost osoby v prostoru, kde jsou instalovány a přímo tak zajistit nouzové zastavení těch pohyblivých mechanických částí strojů, které by mohli způsobit její zranění. Tato detekce osoby trvá po celou dobu její přítomnosti v hlídané oblasti a dokud tento prostor neopustí, nelze ani  stroje znovu uvést do chodu. Nejčastěji se jedná o hlídání prostoru před nebezpečnou částí stroje, která nemůže být pevně ohraničena (oplocena) zábranami, například z důvodu vstupu pro servis a údržbu stroje.

Výhodné je použití nášlapných rohoží je obecně všude tam, kde z důvodů vysokého znečištění prachem či kapalinou nebo z důvodu nepříznivých rušivých vlivů nelze použít jiné bezpečnostní prvky. Nášlapné rohože jsou tedy spíše určeny pro zajištění bezpečnosti ve výrobních halách těžkém průmyslu, kde by například použití optických bezkontaktních snímačů či laserových skenerů nemuselo být z důvodu jejich rychlého znečištění dlouhodobě spolehlivé.  

Princip funkce a provedení rohoží Haake HSM

Bezpečnostní nášlapné rohože HSM fungují na čistě mechanickém principu. Při přítomnosti osoby na rohoži dojde k okamžitému mechanickému rozepnutí elektrického bezpečnostního obvodu, které následně přímo vyhodnocuje běžné bezpečnostní relé či bezpečnostní PLC (například podobně jako v případě stisku bezpečnostních nouzových E-STOP tlačítek). Není tak pro funkci rohože zapotřebí vyhodnocení žádnou speciální externí vyhodnocovací jednotkou.

Konkrétně je princip detekce založen na speciálním článkovém elektricky vodivém kontaktním systému, který je ukotven mezi horní a spodní vrstvou měkké polyuretanové pěny. Tvoří ho série zřetězených rozpínacích mechanických kontaktů realizované pravidelně vzájemně do sebe propojených vodivých kontaktních plošek a izolačních meziprvků. V základním stavu (bez stlačení dotykem/nárazem/tlakem) jsou elementy k sobě stlačeny tak, že je celý řetězec elektricky vodivý (klidový bezpečnostní obvod je uzavřen). Při zatížení některého místa rohože osobou, tedy při aktivaci rohože, dojde aspoň v jednom místě k prohnutí spojovacího meziprvku a tak oddálení vodivých plošek páru vodivých článků. Tím se elektrický obvod okamžitě mechanicky rozpojí.

Ukázka principu funkce nášlapné rohože Haake HSM bez přítomnosti osoby (el. kontakty jsou spojené = Contacts closed) a při stlačení po vstupu osoby (el. kontakty jsou rozpojené = Contacts open). 

Přednostní tohoto řešení je fakt, že k sepnutí dojde okamžitě (bez prodlevy), a že bezpečnostní kategorii 3 (dle DIN EN ISO 13849-1) splňuje již samotná rohož připojením na libovolné bezpečnostní spínací relé, které je většinou již součástí aplikace. Dle německého ústavu BG, který lištu certifikoval, není třeba dvojitého vedení, protože jednotlivá závada nezpůsobí ztrátu bezpečnostní funkce.

Příklady možných provedení nášlapných rohoží Haake HSM.

Závěr

Rohože Haake HSM splňující bezpečnostní kategorii 3 (dle DIN EN ISO 13849-1) jsou vyráběny s krytím IP54 a standardně dodávány z polyuretanu s šachovnicovým vzorem povrchu. Celkové rozměry rohože a typ hranové lišty jsou vyráběny na zakázku. Velké plochy pak lze realizovat položením a propojením více rohoží vedle sebe. Pro speciální aplikace je však možné materiál i vzor rohože změnit.

Všechny nášlapné rohože společnosti Haake Technik GmbH, stejně tak jako další jejich výrobky, lze v ČR objednávat a nakupovat u společnosti Schmachtl CZ s.r.o. Další informace najdete na webu http://www.schmachtl.cz/narazove-systemy.

Odkazy:

Hodnocení článku: