Jste zde

Novinka - Kompaktní bezpečnostní PLC Banner SC26-2

Jednou z posledních novinek v nabídce americké společnosti Banner Engineering  je pěkné kompaktní bezpečnostní PLC SC26-2. Při malých rozměrech poskytuje 26 bezpečnostních vstupů, z nichž 8 lze případně přepnout a využít jako signální výstupy, 2 bezpečnostní výstupy, integrovaný LCD displej a ethernetové rozhraní s protokoly EtherNet/IP a Modbus-TCP.

Základní popis Safety PLC Banner SC26-2

Banner SC26-2 jsou kompaktní programovatelné bezpečnostní automaty navržené pro použití až v bezpečnostní kategorii Cat.4 / PL e (dle normy ISO 13849-1) a v bezpečnostních aplikacích bezpečnostní úroveň Safety Integrity Level 3 (dle norem IEC 61508 a IEC 62061). Proto bezpečnostní PLC z důvodů zajištění maximální spolehlivosti obsahuje ve své vnitřní konstrukci některé obvody zdvojené:
• Redundantní řídicí mikroprocesory
• Redundantní obvodů signálových vstupů
• Redundantní řídicí obvody bezpečnostních výstupů

Z vnějšího pohledu uživatele a programátora se pak vyznačují zajímavým poměrně inovativním provedením kompaktního pouzdra na DIN lištu, programování přes MicroUSB, velký počet vstupů a výstupů, ethernetový přenos informačních stavů do nadřazeného sytému a v některých provedeních i se zobrazovacím displejem a ovládacími tlačítky pro zobrazení stavů, chybových hlášení, povolování a změnu některých nastavení. Výrobce pak zdůrazňuje i velmi jednoduché a intuitivní grafické programování pomocí PC softwaru, který je zdarma ke stažení.

Bezpečnostní PLC řady SC26-2 nelze rozšiřovat o další vstupy a výstupy. To je možné až s vyšší verzí XS-26, která sice vypadá z vnějšího pohledu podobně a využívá stejný programovací software, ale má na boku těla vyvedený konektor pro připojení rozšiřujících modulů.

Příklady použití Safety-PLC Banner SC26-2

Bezpečnostní PLC Banner SC26-2 poskytuje ideální zajištění kontroly bezpečnostních funkcí libovolného stroje, zařízení nebo malé linky, včasného spolehlivého vypnutí nebezpečných pohyblivých částí a také vizualizaci a indikaci stavů systému. Dokáže tak nahradit řešení složené z mnoha jednotlivých bezpečnostních relé, přičemž zmenší zastavěnou plochu v rozvaděči či ovládací skříni a zjednodušuje výrobu minimalizací drátování. Hodí se tak pro napojení a vyhodnocení stavu nouzových E-stop tlačítek, bezpečnostních zámků a vypínačů, různých bezpečnostních optozávor a  záclon, bezpečnostních rohoží apod. Počtem až 26 bezpečnostních vstupů v základní jednotce dokáže jedno PLC obsloužit i větší systémy a aplikace. Bohužel však neumožňuje bezpečnostní komunikaci mezi více jednotkami a tak je nutné zde vždy bezpečnost řešit jedním centrálním modulem.

 Typické aplikace například jsou:

 • Svářecí, řezací, lisovací, ohýbací stanice.
 • Automatické montážní robotická zařízení.
 • Automatické nebo poloautomatické paletizační a balící systémy.
 • Automatické elektromechanické separační systémy, výhybky, přesuny apod.
 • Poloautomatické systémy vyžadující aktivní lidskou obsluhu.

 

Výrobce ve svých propagačních materiálech například uvádí zajištění bezpečnosti práce robotické paletizační stanice, kde na řídící bezpečnostní jednotku SC26-2 jsou připojeny bezpečnostní optické záclony s funkcí muting pro vyblokování funkce přísunu a odvozu materiálu, bezpečnostní spínače dveří v oplocení a nouzová E-stop tlačítka pro možnost rychlého ručního zastavení linky. Na výstupu pak musí umět bezpečnostními výstupy okamžitě zastavit pohyb robota i dopravníků přivážející prázdné a odvážející naložené palety a také přísun ukládaných produktů. Nebezpečnostní stavové výstupy pak ovládají indikační majáky signalizující stav systému. Ethernetové komunikační rozhraní pak může přenášet informace o stavu systému, tj. stavu bezpečnostních snímačů i funkci a pohybu dopravníků a robota do běžného nadřazeného počítačového nebo PLC systému.

Příklad zajištění bezpečnosti práce robotické paletizační stanice s bezpečnostní jednotku s PLC Banner SC26-2.

Bezpečnostní i nebezpečnostní stavové vstupy a výstupy

SafetyPLC Banner SC26-2 obsahuje celkem 26 vstupů pro napětí 24VDC, které lze v konfiguračním PC softawaru libovolně nastavit jako bezpečnostní vstupy pro bezpečnostní snímače i jako nebezpečnostní obyčejné vstupy například pro potvrzovací / kvitovací tlačítka i běžné snímače. Navíc celkem 8 libovolných vstupů lze nastavit do režimu nebezpečnostních signalizačních spínaných výstupů pro signalizační majáky nebo i ovládání nebezpečnostních běžných pracovních funkcí systému. Lze tak v jednodušších aplikacích současně SC26-2 využít i jako běžné řídící PLC.

Mimo signálních výstupů pak jsou k dispozici hlavně 2 bezpečnostní spínané výstupy v podobě polovodičových výkonových spínačů Solid-State relé označené jako SO1a & SO1b a SO2a & SO2b splňující všechny požadavky bezpečného vypnutí dle norem ISO 13849-1, IEC 61508 a IEC 62061, tedy vypnutí i v případě poškození propojovací kabeláže či "znefunkčnění" některého spínacího prvku. Proto jsou spínací prvky i jejich ovládání pro každý výstup redundantní (zdvojené = označení výstupu "a" a "b"). Jsou přímo určeny pro řízení FSD zařízení (Final Switching Devices) a MPCE prvků (Machine Primary Control Elements) bezpečnostního vypnutí zahrnující v sobě relé a kontakty, stykače motorů a solenoidové ventily obsahující buď mechanické spojené zpětnovazební monitorovací kontakty nebo výstupní elektronické signály informující o stavu hlavních kontaktů. Navíc samořídící algoritmus PLC nezávisle na vytvořeném programu kontroluje vypnutí v požadovaně krátkém čase i včasnou reakci na změnu stavu vstupů dle požadavků výše uvedených bezpečnostních norem. 

V ethernetovém rozhraní, podporující protokol Industrial Ethernet (EtherNet/IP) i Modbus-TCP, je možné nastavit až přenos až 64 stavů různých proměnných / signálů ve vytvořeném uživatelském programu.

Programování Banner SC26-2

K programování i real-time sledování a diagnostice bezpečnostních PLC Banner SC26-2 i rozšiřitelné verze XS26-2 slouží počítačový software "XS26-2 Expandable Safety Controller PC Interface", který je zdarma ke stažení ze stránek výrobce Banner. Jeho předností je poměrně přehledné ovládání, kdy většina možností a funkcí je rozdělena do 5 přepínacích záložek:

 • "Equipment" - konfigurace hardwaru PLC
 • "Functional View" - vytváření a zobrazení blokového funkčního schéma programu PLC
 • "Wiring diagram" - zobrazení nutného vnějšího drátového zapojení vstupů a výstupů dle konfigurace v okně "Equipment" a "Functional View"
 • "Ladder logic" - zobrazení vytvořeného programu v podobě liniového diagramu po optimalizaci zapojení z okna "Functional View".
 • "Industrial Ethernet" - nastavení komunikace a přenášených dat přes ethernetové rozhraní.
 • "Configuration summary" - celkový přehled nastavených parametrů a funkcí systému, včetně výsledných reakčních časů a zpoždění.
 • "Live mode" - pro on-line sledování aktuálních stavů vstupů, výstupů a chybových hlášení.

 

Příklady jednotlivých nastavovacích/programovacích oken - zleva: "Equipment", "Functional View", "Ladder logic" a "Live mode".

Příklady jednotlivých nastavovacích/programovacích oken - zleva: "Industrial Ethernet", "Wiring diagram" a "Configuration summary".

Výhodou softwaru je velká databáze již vytvořených hotových "žlutých" bezpečnostních funkčních bloků přímo realizujících různé "certifikované funkce" dle bezpečnostních norem ISO 13849-1, IEC 61508 a IEC 62061. Například bloky vyhodnocení stavou dvoukanálových E-stop tlačítek, výstupů optozávor a THC (Two-Hand Control) ovladačů, bloky časování pro kvitování a reset stavů, bloky realizace různých typů povolených druhů muting nebo dočasný bypass (překlenovacích) režimů bezpečnostní funkce apod. Samozřejmě jsou k dispozici i všechny základní logické funkce pro potřebu vytvoření vlastních signálů hlavně pro nebezpečnostní informační výstupy.

Základní parametry (dle výrobce):

 • Napájení: 24 V dc ± 20%, 100 mA exclusive of load
 • Vstupy: 26 konfigurovatelných vstupů, z nichž 8 lze použít jako signální výstupy 24V/max. 80 mA
 • Bezpečnostní výstupy: 2 nezávislé dvoukanálové Solid-State PNP 24V/max. 0,5 A
 • Komunikační rozhraní: Ethernet s protokolem EtherNet/IP (with PCCC) nebo Modbus/TCP
 • Programovací port: MicroUSB 2.0
 • Programování: pomocí blokového schéma zapojení předpřipravených funkčních bloků
 • Bezpečnostní standardy:
  • Category 4, PL e dle ISO 13849-1,
  • SIL CL 3 dle IEC 62061,
  • SIL 3 dle IEC 61508.

Závěr

Bezpečnostní programovatelné automaty Banner SC26-2, resp. jejich rozšiřitelné verze XS26-2, jsou zajímavé hlavně malým provedením pouzdra vyžadujícím jen velmi malý zástavbový prostor ve skříni, velkým počtem vstupů, možností si zvolit provedení s informačním displejem i ethernetovým / Modbus-TCP komunikačním rozhraním pro snadné informování nadřazené řídící jednotky. Způsob programování je pak podobný například s již na serveru automatizace.hw.cz testovanými bezpečnostními PLC Reer Mosaic nebo Wieland SamosPRO.

Odkazy:

Hodnocení článku: