Jste zde

Novinka - REER SV MR0 = bezpečnostní monitorování otáček s indukčními snímači

Novinkou pro bezpečnostní monitorování úrovně otáček je specializované bezpečnostní relé REER SV MR0, které si vystačí s připojením běžných indukčních snímačů s PNP výstupem jako generátorů pulsů otáčení. Není tak nutné investovat do drahých bezpečnostních enkodérů.

Novinkou v nabídce italské společnosti REER je jednoduše použitelné bezpečnostní relé SV MR0 specializované pro monitorování otáček pro splnění bezpečnostních standardů kategorii 4 a PLe ( dle normy EN ISO 13849-1) či SIL3-SILCL3 (dle norem IEC 61508 - IEC 62061).  Lze jím kontrolovat jak nulové či minimálních přípustné otáčky, například pro umožnění bezpečného přístupu obsluhy ke stroji či otevření krytů, tak i nadměrných otáček rotujících částí stroje či dopravníků, které mohou způsobit poranění obsluhy stroje například odletujícími šponami či neočekávaně rychlým pohybem předmětů apod. 

Výhoda monitorování otáček s SV MR0

Dost často však výrobci bezpečnostního monitorování podmiňují funkci použitím bezpečnostního rotačního snímače (enkodéru), který však obvykle představuje poměrně vysokou finanční investici. Otáčky monitorující bezpečnostní relé REER SV MR0, však i pro zajištění bezpečnostní ochrany třídy a kategorie 4 vystačí s použitím pouze současně dvou paralelně pracujících běžných nebezpečnostních indukčních snímačů generujících pulsy prostřednictvím otáčení železného kola se zuby či kola s otvory. Mimo samotnou jednotku SV MR0 (stojí cca 6500,- Kč), tak již stačí investovat jen 2x cca 600,- Kč za celkem běžné indukčáky, které však musí splňovat následující 3 podmínky:

 • Oba indukční snímače musí mít stejnou spínací frekvenci.
 • Oba indukční snímače musí mít výstup typu PNP / spínací.
 • Hodnota MTTFd (střední hodnota do nebezpečné poruchy) větší než 70 let.

První podmínka je vždy splněna použitím dvou stejných typů snímačů a PNP výstup je také zcela běžný. Střední hodnotu do nebezpečné poruchy MTTFd  větší než 70 let však také obvykle splňují i běžné indukční snímače, například válcové indukční snímače PULSTRONIC typ KJ2-M8MB50 či KJ4-M12MB60 mají výrobcem deklarováno MTTFd více jak 400 let.

Abych ale nezmínil jen výhody, tak tradiční nevýhodou měření rychlosti / otáček indukčními snímači je výrazně nižší přesnost měření v porovnání s rotačnímu enkodéry. Ale v případě pouze bezpečnostního monitorování to však nemusí být nutně na závadu.

Ovládání a nastavení

Použití otáčky monitorujícího relé REER SV MR0 je velmi jednoduché, podobně jako u jiného bezpečnostního relé. Nic se složitě neprogramuje, jen stačí jej zapojit dle doporučení v manuále výrobce a pomocí voličů nastavit cílovou hodnotu a jednotku kontrolovaných otáček prostřednictvím 3 otočných ovladačů. Voliče P1 a P2 umožňují nastavit číselné hodnoty od 01 a 99 jednotek a desetin žádané hodnoty, zatímco volič P3 slouží k nastavení multiplikátoru pro hodnotu nastavenou na P1 a P2. Na P3 lze zároveň nastavit, zda žádaná hodnota je ve frekvenci pulsů indukčních snímačů v Hz nebo přímo v hodnotě otáček za minutu (rpm). Nastavit lze maximální hodnotu 0,5 ... 990 Hz nebo 10 ... 49500 rpm, přičemž maximální vstupní frekvence je 2000 Hz.

Příklad typického zapojení relé monitorování otáček REER SV MR0 dle výrobce.

Překročení nastavené hodnoty pak vždy způsobí rozepnutí 2 výstupních paralelních bezpečnostních relé, přičemž pro potřeby indikace stavu je doplňují ještě PNP tranzistorový výstup indukující sepnutím překročení úrovně otáček a druhý PNP výstup indikující sepnutím chybu systému.

Výstupy pak doplňují vstupy zpětnovazebního monitorování výstupních kontaktů EDM, automatického/manuálního resetu a uvolňovací vstup, který například slouží pro víceosé polohování, kdy se použije více relé SV MR0 nastavené s různými úrovněmi a je potřeba aktivovat či deaktivovat jejich monitorování.

Indikace stavu je prostřednictvím 8 LED diod, informující o napájení (ON), stavu uvolňovacího vstupu (ENA), configurace (CONF), chybě (FAULT) a stavech vstupů IN1/IN2 a bezpečnostních relé výstupů K1/K2.  

Příklad reakce bezpečnostního výstupu na překročení nastavené hodnoty úrovně otáček.

Základní parametry REER SV MR0 (dle údajů výrobce):

 • Účel: bezpečnostní monitorování rychlosti otáček
 • Bezpečnostní parametry:
  • Bezpečnostní třída: 4 (dle IEC EN 61496)
  • Bezpečnostní kategorie: Cat. 4 (dle EN ISO 13849-1)
  • Výkonnostní úroveň PL: PL e (dle EN ISO 13849-1)
  • Parametr SIL: 3 (dle IEC EN 61508)
  • Parametr SILCL: 3 (dle IEC EN 62061)
 • Detekce:
  • překročení maximální povolené rychlosti,
  • nulovou rychlost.
 • Restart: manuální nebo automatický.
 • Vstupy:
  • EDM pro monitoring externích kontaktů,
  • povolovací vstup monitorování,
  • manuální/automatický restart,
  • 2 vstupy pro PNP bezdotykové snímače.
 • Výstup: 2 reléové výstupy pro spínání 250 V AC/6A.
 • Ovládání: 3 voliče z čelní strany pro nastavení maximální povolené rychlosti.
 • Napájení: 24 V DC.
 • Indikace: LED diody.
 • Provozní teplota: -40...+55 °C.
 • Krytí: IP20 (kryt), IP2X (terminálové bloky).
 • Rozměry: 99 x 22,5 x 114 mm.

 

Nutné vlastnosti napojených indukčních snímačů (pro dosažení výše uvedených bezpečnostních kategorií):

 • Oba indukční snímače musí mít stejnou spínací frekvenci.
 • Oba indukční snímače musí mít výstup typu PNP / spínací.
 • Hodnota MTTFd (střední hodnota do nebezpečné poruchy) větší než 70 let.

 

Odkazy:

 

Hodnocení článku: