Jste zde

Automatizace vizuální kontroly zvyšuje efektivitu procesu řízení kvality a vede k optimalizaci personálních nákladů v této oblasti

Výrobci produktů jsou neustále pod tlakem kvůli dodržování přísných norem kvality. Nedostatek pracovní síly a s tím spojený nárůst personálních nákladů nutí výrobce hledat řešení, která pomohou snížit poměr lidské práce ve výrobním procesu. Nahrazení manuálních metod automatizovanými procesy umožní výrobcům dosáhnout úspory nákladů a také zvýšit kvalitu výrobků. To následně vede k vyšší spokojenosti zákazníků a splnění přísných kvalitativních norem.

Systémy vizuální kontroly výrobků významnou mírou přispívají ke splnění výše uvedených cílů. A to díky strojové kontrole výrobku dle nadefinovaných kritérii, vyhodnocení provedené kontroly a následné akce (třídění). Z dlouhodobějšího hlediska pak sběru kritických dat a jejich vyhodnocení za účelem kontinuálního zlepšování celého výrobního procesu.

Principy fungováni automatizované vizuální kontroly kvality a vyřazování

Řešení vizuální kontroly kvality funguje na bázi vysokorychlostních kamer, které v reálném čase v průběhu průjezdu výrobku nasnímají každý detail produktu. Nasnímaný obraz je následně porovnán s nadefinovaným požadovaným stavem a dojde k vyhodnocení výrobku z pohledu požadované kvality. Kontrolovat lze mezi jinými: rozměry, tvar, povrch z pohledu barvy (tj. např. stupeň upečení), celistvosti povrchu (např. identifikace prasklin nad požadovanou normu), rovnoměrnosti a četnosti pokrytí povrchu např. solí, mákem, sezamem, ale také například kontrolu obalu, textu, čárového kódu atd. Takovým způsobem lze vyhodnotit až 100 produktů za sekundu.

Dalším krokem je mechanismus třídění výrobku na vyhovující a nevyhovující. Konkrétní typ mechanismu záleží na podstatě konkrétního výrobku. Jako příklady můžeme uvést sfoukávání, propadnutí, vybočení atd. Jak samotná kontrola, tak následné třídění je možno provádět i paralelně v případě většího počtu výrobků projíždějících na páse vedle sebe. Existují dvě možnosti instalace. Prvním je instalovat nad stávající dopravník. Druhým pak forma vložení celého snímacího a třídícího modulu v případě modernizace existující linky anebo výstavby nové linky.

Stávající technologie vysokorychlostních kamer a souvisejícího vyhodnocovacího softwaru na bázi pokročilých algoritmů umožňuje dosáhnout vyšší přesnosti vyhodnocení ve srovnání s možnostmi lidského faktoru, který je více méně založen na subjektivním pocitu.
Další neoddiskutovatelnou devízou takto automatizovaných řešení je kontinuální sběr dat o kvalitě finálních výrobků. Tyto data následně slouží k hlubším analýzám s cílem optimalizace celého výrobního procesu a snížení počtu nevyhovujících produktů. Manuální kontrola nemůže nahradit tento automatizovaný proces.

Sw02

Systém vizuální kontroly má široké možnosti uplatnění

Vizuální kontrolu lze použit nejen tam, kde jsou nyní uplatňované lidské zdroje. Standardně u výrobních linek, kde jsou zaměstnané osoby jejichž náplní práce je vizuální kontrola produktu. Nicméně tímto možnosti vizuální kontroly nekončí. To, co lidské oko není schopno zachytit, dokáže zachytit vysokorychlostní kamera a vyhodnotit během jedné vteřiny. Dokáže přečíst text, čárový kód, hodnotu gramáže i data expirace, zda vše sedí dle předem nastavených parametrů. Tímto dokážete ihned detekovat chybu a zastavit a následně upravit provoz.

 

Proč použít automatické vizuální systémy a kdy se mi případná investice vrátí?

Jako názorný příklad slouží malá pekárna, která má zaměstnance pracujícími na směnný provoz. Ti kontrolují kvalitu upečených rohlíků a třídí je do přepravek. Tyto lidské zdroje stojí firmu ročně více než 1,4 miliónu korun a kontrola kvality pak nebyla vyhodnocena na 100 %. Instalací systému vizuální kontroly kvality pekárna zrychlila a zpřesnila proces kontroly. Dalším pozitivním efektem bylo snížení personálních nákladů. Investice do řešení této automatizace se pekárně vrátila v průběhu 15 měsíců. Na základě pozitivní zkušenosti z první linky pekárna pokračuje v investicích do stejného řešení i na dalších linkách.

Video ukázka systému v praxi:

Řešení vizuální kontroly společnosti KPM Analytics

Jedním z nejvýznamnějších světových dodavatelů vizuální kontroly kvality v oblasti potravinářského průmyslu je společnost KPM Analytics, která je na území České republiky a Slovenska reprezentována společností S.S.K., a.s. Společnost nabízí své řešení Sightline, které je dodáváno v několika modelových řadách přizpůsobených konkrétním požadavkům zákazníka.

Více informací naleznete na stránkách věnovaných této problematice: www.vizualnikontrola.cz, případně se obraťte přímo na zastoupení firmy S.S.K., a.s.: info@ssktrinec.cz, tel.: +420 608 22 35 71

Hodnocení článku: