Jste zde

Automatizace, Robotizace a Procesy 2018

Datum: 
Úterý, 13. Listopad 2018 - Středa, 14. Listopad 2018

Konference je určena především automatizačním technikům, ať už v úloze konstruktéra, vývojového pracovníka, technika inženýrské firmy či integrátora nebo ve vedoucích pozicích, jakými jsou zejména techničtí ředitelé, vedoucí projektů automatizace, vedoucí pracovníci údržby a servisu. Neodmyslitelné je i zastoupení akademických pracovníků a v programové nabídce se počítá s body zájmu učitelů středních odborných škol. Studenti mají na konferenci volný přístup.

Koncepce konference navazuje na tradice těch nejúspěšnějších ročníků minulých let. K těm patří dvoudenní formát umožňující zorganizovat společenský večer s koncertem. Také je možné nabídnout účastníkům vedle vyzvaných přednášek k novým trendům, postupům a úspěšným projektům, aby přihlásili své vlastní referáty, na konferenci vystoupili, či jinak představili své pracoviště.

Ačkoliv jako hlavní zaměření konference bylo navrženo téma „Pokročilá automatizace – cesta ke zvyšování produktivity výroby“, s následující specifikací tematických okruhů

  • Moderní snímače a akční členy.
  • Řídicí systémy s pokročilými funkcemi: DCS, PLC, SCADA.
  • Komunikační sběrnice a sítě ve výrobním podniku.
  • Sběr, přenos, zpracování a využití „velkých dat“ získaných z technologických zařízení.

 

Je samozřejmé, že se náplň konference nemůže nedotknout nosného tématu dnešních dní, tj. tématu Průmyslu 4.0. V zásadě cílem konference je poskytnout účastníkům přehled o aktuálních tématech spojených s pokročilou automatizací a inspiraci pro nalezení cest k vyšší efektivnosti a konkurenceschop­nosti schůdných i v podmínkách malých a středních podniků. Přednost mají „chytrá“ řešení připravená pro koncepci Průmysl 4.0.

Zajímavou změnu v programu přednášek představuje exkurze do Českého institutu informatiky a kybernetiky, kde oba pořadatelské ústavy mají své výzkumné laboratoře.

Zaujala-li vás úvodní informace, pak podmínky a způsob přihlašování uvádějí další stránky konferenčního webu www.arap.cz. Jinak ještě nejdůležitější sdělení – konference se koná

v úterý 13. a ve středu 14. listopadu 2018 – v prostorách ČVUT Praha v Dejvicích.