Jste zde

Audit návrhu systému je lepší, než řešení problémů po prodeji

Aplikační podpora u společnosti SCHMACHTL, významného distributora automatizační techniky, poskytuje zákazníkům a partnerům řadu výhod, nezávislé posouzení projektů a někdy i nečekané vyrianty řešení.

S technickou podporou se někteří lidé setkávají ve chvíli, kdy si koupí nějakou hračku a ta nefunguje podle jejich představ. Firmy v oboru automatizace si takové překvapení nemohou dovolit. Technická podpora proto u společnosti Schmachtl nabízí pro zákazníky řadu služeb projektové přípravy, posouzení řešení i předprodejního servisu. O tom, jak se tyto činnosti potkávají, jsme si povídali s panem Robertem Tesařem, vedoucím divize Automatizace a Janem Frýdou, prodejním technikem společnosti Schmachtl.

Již na začátku jsme si řekli, že technickou podporu poskytujete raději před prodejem než po něm. Co všechno tedy zahrnuje?
Pokud bychom to vzali od nějakého začátku, tak naše stálé zákazníky pravidelně zveme na školení a představování nových produktů. Snažíme se jim představit produkty včetně technických detailů i reálných příkladů nasazení. Dále se zákazníky pracujeme na návrzích řešení a aplikací a pomáháme jim vytvářet aplikační software. Technický tým také poskytuje konzultace přímo u zákazníků a to včetně případného zaškolení techniků. Tyto služby se mezi sebou mísí a propojují podle potřeby a jsou poměrně náročné. Na druhou stranu je ale nutné říci, že poskytují zákazníkovi jistotu a zároveň odladí většinu možných kolizí již v předprodejní fázi, takže snižují nároky na technickou podporu po prodeji.
Pro zákazníky zpracováváte návrhy řešení. Jak je tato oblast náročná?
Řada zákazníků a partnerů za námi přichází s požadavkem na ucelené řešení automatizace procesu, tak aby si byli jistí kompatibilitou celého systému. Proto se při návrhu pohybujeme ve spektru od rychlých konzultací, zda je senzor vhodný ano/ne, přes doporučení PLC a motorů pro pohon, bloková schémata až po zjednodušené projekty. Tam kde zákazník potřebuje detailní pomoc s návrhem, zajišťujeme ji i ve spolupráci s našimi partnery.
Od začátku jsme se několikrát vrátili k fázi návrhu systému. Tato fáze je podle vás klíčová, že?
Určitě ano. Pokud s partnerem řešíme jeho projekt od začátku, můžeme mu pomoci i s tím, jakou technickou cestou se vydat. Společně tak eliminujeme nerealizovatelná, drahá nebo nespolehlivá řešení. Příkladem mohou být moderní kamerové systémy v aplikacích pro měření nebo snímání polohy. Ačkoli vypadají jako všemocné, i ty mají své technické meze a když je nutné je překročit, je to za cenu vysokých nákladů a nižší provozní spolehlivosti než u senzorového řešení.
Se zákazníky diskutujeme i hotové projekty. Tam při posouzení funkčnosti a ceny někdy dochází k návrhu celého alternativního řešení, které má srovnatelné provozní parametry ale bývá jednodušší a levnější než původní projekt. V podstatě jde často o nezávislý audit, který je prospěšný u budoucích sériově dodávaných řešení i u unikátních projektů.


Takové posouzení musí být ale zdlouhavé, jak se vám daří vycházet s potřebnými termíny?
Zázraky na počkání sice neumíme, ale máme několik pevných bodů, o které se můžeme opřít. Jednak jsou to zkušenosti našeho technického týmu, dále detailní znalost produktů, které nabízíme a také velmi blízká spolupráce s výrobci. S některými z nich máme možnost komunikovat v režimu 24 hodin 7 dní v týdnu bez ohledu na to, zda je pracovní den, víkend nebo svátek.
Velkou devizou je naše vlastní laboratoř, kde můžeme nasimulovat řadu aplikací nebo ladit software. Máme k dispozici různá optoelektronická čidla, snímače čárových a 2D kódů, kamerové systémy, stejnosměrné motory, OPLC, bezpečnostní závory, závěsy, bezpečnostní PLC i mechanické ploty a nárazové lišty pro bezpečnost strojů. To vše od renomovaných výrobců, které po pečlivém výběru firma Schmachtl CZ zastupuje, tak aby dodávané produkty co nejlépe vyhovovali požadavkům našich zákazníků. Pomáhají nám také kolegové z Rakouska, kde mají podobné vybavení a řadu vlastních zkušeností. Celkově jsme schopni, na zákazníkem poskytnutých vzorcích, ověřit vzájemnou součinnost a napojení do vyšších systémů i komunikaci s periferiemi. Tam, kde zákazník potřebuje naprostou jistotu, zapůjčíme produkt k ověření v lokálních podmínkách přímo v aplikaci.

Uvádění nových produktů a úvodní školení zná řada lidí spíše jako marketingové prezentace. Daří se vám tomu vyhnout?
Věříme, že ano. Na školeních s námi spolupracují přímo výrobci, kteří prezentují poznatky z praxe v dalších zemích. V duchu naší aplikační podpory se technici dozvědí nejen to, jak výrobek, například senzor nebo PLC fungují a jaké mají parametry, ale také pro jaké prostředí je určen a naopak v jakých podmínkách není schopen spolehlivě pracovat.
K tomu se přidává i to, že účastníci školení jsou většinou odborníci z praxe. Na novém produktu jim tedy neunikne sebemenší detail, který se liší od normálních nebo zavedených věcí a ptají se na něj, posuzují a hodnotí.
Spolupracují s vámi výrobci ještě jinak?
Strategií a výhodou společnosti Schmachtl je to, že v oblasti automatizace spolupracuje s několika vybranými firmami (Unitronics, Leuze electronic, Dunkermotoren….). Méně je někdy více. Tento stav nám i výrobcům poskytuje možnost blízké spolupráce, která se promítá i do vývoje nových produktů. Již několikrát jsme s potěšením sledovali, jak na základě požadavku našeho zákazníka přicházejí na náš i celosvětový trh nové speciální senzory. Naši zákazníci jsou zapojeni i do programu společnosti Unitronics, kde se podílejí na návrhu funkčnosti pro budoucí PLC.


Vedle toho máme společně s výrobci připraveny funkční přenosné demonstrační kufry s kompletními celky nejen pro prezentaci, ale i ověření návazností na aplikaci u zákazníka. Ty umožňují rychlou a snadnou simulaci projektů. Jako příklad můžeme uvést sety komunikace DC motorů Dunkermotoren s OPLC Unitronics i jiných výrobců pomocí různých typů integrovaných elektronik a komunikačních rozhraní nebo demo-case se zabudovaným zdrojem a OPLC Unitronics s vyvedenými vstupy a výstupy na konektory a svorkovnice. Pro oblast bezpečnosti máme sestavy bezpečnostního PLC Wieland pro zabezpečení strojů proti úrazu nebo zajímavý demo-case s bezpečnostními optickými závěsy Leuze electronic pro demonstraci pokročilých bezpečnostních funkcí - muting, blanking, redukované rozlišení, jednotakt, dvoutakt atd... Tyto sety zjednodušují a zrychlují nejen předvedení, ale i praktické ověření funkčnosti v reálných podmínkách u zákazníků.
Děkujeme za vaše odpovědi.

 

Více informací najdete na www.schmachtl.cz
Související články:
Schmachtl – 20. výročí a téměř 80 let tradice na českém trhu
TEST – OPLC Unitronics Vision V570 a V560
TEST - Leuze ROTOSCAN RS4-4 - hlídání prostoru bez hranic
 

Hodnocení článku: