Jste zde

Analyze MyDrives Edge aplikace pro řízení pohonů

Analyze MyDrives Edge přínáší základní funkce, podobné již osvědčené Mindsphere aplikaci Analyze MyDrives, navíc je vylepšena o inteligentní funkce založené na vysokofrekvenční výměně dat.

Aplikace funguje na základě algoritmů strojového učení (z angl. Machine Learning) a umělé inteligence (z angl. Artificial Inteligence), které jí umožňují detekovat jakékoliv anomálie a jejich příčiny. Díky tomu dokáže uživatelům poskytnout včasnou indikaci jakékoli čekající údržby stroje, minimalizovat prostoje a snižovat spotřebu zdrojů.

Navíc díky řešení Drive System Framework společnosti Siemens nabízí širokou strukturu, která uživatelům umožňuje připojení pohonů Sinamics k Industrial Edge platformě a jejich správu. Výrobci strojů a uživatelé tak mohou měnit parametry nebo provádět nezbytné aktualizace firmwaru. Kromě připojení a kontroly bude v budoucnu možné také nakonfigurovat simulační modely, jako například digitální dvojče pohonného systému ve stroji.

http://www.siemens.cz,

Hodnocení článku: