Jste zde

Senzorika

Plně integrovaný systém měření tlaku v pneumatikách - Freescale MPXY8300

Pro další zvýšení bezpečnosti provozu automobilů je dnes možné do každého kola vozidla umístit senzor tlaku (nahuštění) a tím včas řidiče informovat o defektu, nadhuštění či podhuštění pneumatiky. Zatímco dříve bylo nutné navrhnout malý modul s několika integrovanými obvody, dnes je toto možné realizovat jen jedním inteligentním multisenzorovým obvodem řady MPXY8300. Ten v sobě obsahuje integrovaný senzor tlaku, teploty i zrychlení, 8bitové MCU S08 i RF vysílač pro bezdrátový přenos informací do přijímače uvnitř automobilu.

Kontrolujte proudové smyčky bez přerušení

Proudová smyčka 4 - 20 mA se již dlouhou dobu využívá v průmyslové automatizační technice. Výhodou proudové smyčky je značná imunita proti elektromagnetickému rušení často se vyskytující v průmyslu, přenos na velké vzdálenosti a v jednoduchosti. V případě přenosového média lze využít pouze dvou vodičů, i když se vyskytují verze se třemi, případně čtyřmi vodiči pro zlepšení některých parametrů. Výhodou proudu jako signálové veličiny je i snadná detekce přerušení smyčky v případě, že detekovaný proud klesne k 0 mA. Odolnost proti rušení je dána nízkým vstupním odporem proudových vstupů připojených zařízení do smyčky ( řádově desítky ). Pokud je proudová smyčka napájena z dostatečně dimenzovaného zdroje napětí, nemá nenulový odpor vodičů a tedy i úbytky napětí na nich, přímý vliv na přenášenou hodnotu. Dále je možné provádět napájení připojených komponent přímo prostřednictvím smyčky.

Jak pracuje automatická separace produktů na dopravníku ?

V automatických výrobních linkách, kde se využívá dopravy výrobků a produktů po pohybujících se dopravních pásech, je nutné zajistit i automatickou separaci a třídění produktu dle jejich vlastností (hmotnost, velikost, přítomnost některých látek apod.). K tomuto účelu je nutné využít různých separačních zařízení, které musí být co nejpřesněji ovládány řídící elektronikou. Zvláště, když je separátor dost vzdálený od místa měření či detekce a dochází k velkému zpoždění separace od detekce, není již řízení úplně triviální. Teorií okolo tohoto problému se zabývá následující článek...

Mag. senzory s Hallovým efektem - 3. senzory s analog. výstupem

V předchozím 1. a 2. díle seriálu o Hallových senzorech bylo možné se seznámit se základním principem funkce Hallova jevu a jeho možným nasazením v praktických aplikacích. Konečně tak přišlo na řadu ukázat některá reálná provedení integrovaných senzorů nabízené různými výrobci (Analog Devices, Honeywell, Infineon, Sentron atd.). V tomto článku jsem se pak konkrétně zaměřil na ty s analogovým výstupem, ať již bipolární či unipolární, jednoduché 3vodičové či složitější programovatelné.

Zajímavý integrovaný náklonoměr OSRAM

Pod označením SFH 7710 se skrývá zajímavý jednoduchý nákloměr / sklonoměr společnosti OSRAM / Siemens, který v malém 4vývodovém SMT pouzdru skrývá principielně jednoduchý a efektivní kuličkový optoelektrický systém umožňující detekci náklonu desky plošných spojů, zařízení, či objektu v jedné ose. V článku se dozvíte více o principu i o provedení součástky.

Kapacitní senzory pro dotykové i bezdotykové ovládání a detekci

Stále více se u zařízení využívá dotykových ploch místo klasických stiskacích tlačítek. Nemusí to být však nutně dotyková obrazovka. Pomocí novinky firmy Freescale, plně digitálních kapacitních snímačů řady MPR08x s rozhraním I2C, lze realizovat tlačítka různých tvarů, která se vyznačují nulovou ovládací silou, tzn. která se vůbec nemusí stlačit, stačí se jen přiblížit. Snímací plošky mohou být pod pevným tuhým krytem a tak je zajištěna velmi dlouhá životnost a odolnost. Navíc se detekuje jak prst, tak jiný materiál (tužka, stilo, guma, kůže, kov atd.)

Levný LCD teploměr

V dnešní minikonstrukci se podíváme na to, jakým šikovným způsobem zužitkovat části ze starého mobilního telefonu. Jednou z takovýchto použitelných částí je i grafický LCD displej, který můžeme využít ve spoustě aplikací, kde je zapotřebí vizualizovat nějaká konkrétní data.Celý článek je možné přečíst zde...

Magnetické senzory s Hallovým efektem - 2. použití

Hallovy snímače lze použít v mnoha různých aplikací od měření úrovně magnetického pole, přes měření velikosti elektrického proudu, detekci přítomnosti magnetických i feromagnetických materiálů až například po počítání zubů na ozubeném kole. Následující díl pak ukazuje možnosti použití Hallova snímače a vysvětluje princip detekce v dané aplikaci.

Stránky