Jste zde

Senzorika

TEST - Indukční senzor Turck s technologií uprox+

Indukční senzory přiblížení, pro detekci kovových částí, předmětů nebo plošek, existují v mnoha provedeních a vyrábí je mnoho výrobců. Jedním ze zajímavých typů jsou "indukčáky" řady uprox+ společnosti Turck, které mají velmi dobrý spínací/snímací dosah a stejně reagují na různé typy kovů. Osobně jsem měl možnost si prakticky osahat a vyzkoušet typ Bi15U-M30-AP6X (válcový indukčák M30 s dosahem 15 mm).

Mikrokontroléry Stellaris s jádrem ARM Cortex-M3 pro řízení motorů

I když pro potřeby řízení motorů a motorků lze použít i běžná MCU, pro spolehlivé řešení regulace i 3fázových a BLDC motorů je dobré mít k dispozici něco víc. Zajímavé řešení poskytuje americká společnost Luminary Micro, kde její MCU Stellaris obsahují pro tyto účely speciální periferie a PWM generátory. Zajímavé je i použití moderního 32bitového procesorového jádra ARM Cortex-M3, které poskytuje velký výpočetní výkon i při taktování jen 20 MHz.

Teploměr s čidlem Dallas DS18B20

Teploměr slouží k měření teploty pomocí 1-wire čidla DS18B20. Uvedené čidlo má rozlišení 0,0625°C v rozsahu teplot -10..+85°C. Toto rozlišení v uvedeném zapojení nevyužívám. Využívám pouze pouze přesnost 1°C, což je pro uvedenou aplikaci dostačující. Teploměr je určen na motocykl. Více naleznete zde ...

Průmyslový X-Ray detektor - co to je, princip, struktura, použití

Zákazníci a tedy i obchodníci vyžadují po svých dodavatelích stále dokonalejší kontrolu produktů (hlavně potravin) před jejich kontaminací nechtěnými cizími předměty, jako jsou kousky kovu, plastu, střepy skla či kamínky. Pro tyto účely slouží automatické rentgenové detektory = X-Ray detektory. Jak pracují, co dokáží a k čemu je lze použít se dozvíte v tomto článku.

Průmyslové senzory tlaku s inteligentní hlavicí s displejem

Kompaktní průmyslové senzory tlaku patří vedle senzorů teploty mezi nejvyužívanější čidla a proto je nabízí mnoho různých výrobců. Někteří však šli dále než nabízet jen snímače s konektorem či svorkovnicí pro připojení kabelu k řídícímu systému. Například společnost Turck nabízí inteligentní řadu tlakových snímačů PSxxx, které mají multifunkční zobrazovací i nastavovací hlavu a tak přímo nahrazují i dříve využívané analogové manometry s ručičkou a stupnicí. Více v tomto článku...

Plně integrovaný systém měření tlaku v pneumatikách - Freescale MPXY8300

Pro další zvýšení bezpečnosti provozu automobilů je dnes možné do každého kola vozidla umístit senzor tlaku (nahuštění) a tím včas řidiče informovat o defektu, nadhuštění či podhuštění pneumatiky. Zatímco dříve bylo nutné navrhnout malý modul s několika integrovanými obvody, dnes je toto možné realizovat jen jedním inteligentním multisenzorovým obvodem řady MPXY8300. Ten v sobě obsahuje integrovaný senzor tlaku, teploty i zrychlení, 8bitové MCU S08 i RF vysílač pro bezdrátový přenos informací do přijímače uvnitř automobilu.

Kontrolujte proudové smyčky bez přerušení

Proudová smyčka 4 - 20 mA se již dlouhou dobu využívá v průmyslové automatizační technice. Výhodou proudové smyčky je značná imunita proti elektromagnetickému rušení často se vyskytující v průmyslu, přenos na velké vzdálenosti a v jednoduchosti. V případě přenosového média lze využít pouze dvou vodičů, i když se vyskytují verze se třemi, případně čtyřmi vodiči pro zlepšení některých parametrů. Výhodou proudu jako signálové veličiny je i snadná detekce přerušení smyčky v případě, že detekovaný proud klesne k 0 mA. Odolnost proti rušení je dána nízkým vstupním odporem proudových vstupů připojených zařízení do smyčky ( řádově desítky ). Pokud je proudová smyčka napájena z dostatečně dimenzovaného zdroje napětí, nemá nenulový odpor vodičů a tedy i úbytky napětí na nich, přímý vliv na přenášenou hodnotu. Dále je možné provádět napájení připojených komponent přímo prostřednictvím smyčky.

Jak pracuje automatická separace produktů na dopravníku ?

V automatických výrobních linkách, kde se využívá dopravy výrobků a produktů po pohybujících se dopravních pásech, je nutné zajistit i automatickou separaci a třídění produktu dle jejich vlastností (hmotnost, velikost, přítomnost některých látek apod.). K tomuto účelu je nutné využít různých separačních zařízení, které musí být co nejpřesněji ovládány řídící elektronikou. Zvláště, když je separátor dost vzdálený od místa měření či detekce a dochází k velkému zpoždění separace od detekce, není již řízení úplně triviální. Teorií okolo tohoto problému se zabývá následující článek...

Mag. senzory s Hallovým efektem - 3. senzory s analog. výstupem

V předchozím 1. a 2. díle seriálu o Hallových senzorech bylo možné se seznámit se základním principem funkce Hallova jevu a jeho možným nasazením v praktických aplikacích. Konečně tak přišlo na řadu ukázat některá reálná provedení integrovaných senzorů nabízené různými výrobci (Analog Devices, Honeywell, Infineon, Sentron atd.). V tomto článku jsem se pak konkrétně zaměřil na ty s analogovým výstupem, ať již bipolární či unipolární, jednoduché 3vodičové či složitější programovatelné.

Stránky