Jste zde

TEST: Odolný VoIP video komunikátor 2N Helios IP Force

V nabídce české společnosti 2N je i IP komunikátor přenášející se zvukem i obraz. Vzniká tak kompletní "video-telefon" v odolném průmyslovém balení, který se jmenuje Helios IP Force.

Zástupcem minulého testu odolného IP interkomu bylo výrazně oranžové zařízení pro SOS volání s označením 2N Helios IP Safety (viz TEST: Odolný hlasový IP komunikátor Helios IP Safety). Dnes se "podíváme na zoubek" jeho kolegovi se jménem Helios IP Force. Ten je v mnoha ohledech velmi podobný. Využívá stejné provedení odolného pouzdra z hliníkových slitin určený pro vestavbu na do stojanu, skříně, i do zdi, stejný ovládací a nastavovací software, i stejné provedení zvukové části (mikrofony-reproduktor). Všechny vlastnosti oranžového zařízení "Safety" tedy i zde zůstávají. Hlavní odlišnosti jsou pak tři následující:

 • Černé lakování pouzdra
 • Snímání a přenos videa
 • Tlačítková klávesnice pro vytáčení čísel

Video-hlasový komunikátor Helios IP Force

Interkom Helios IP Force představuje ideální řešení dorozumívacího terminálu pro různé vstupní dveře, vrata, brány, závory, vjezdy a výjezdy, prostě všude tam, kde je nutné časté navázání co nejlepšího kontaktu s příchozím člověkem, který potřebuje vstoupit či odejít. V tomto případě je sice také důležitá zvuková stránka dorozumívání, podobně jako u nouzového volání, ale obrazová informace je neméně důležitá pro správný odhad, kdo je dotyčný zač a zda mu tedy vyhovět. Navíc v aplikaci přístupu do prostor je navázání kontaktu velmi častá situace, a v mnoha případech obsluze vstupu domu, firmy, recepce apod. stačí jen pohled na obraz dotyčného. V případě známé osoby tak není ani nutné komunikovat hlasem a je možné dotyčného hned rychle obsloužit. To vše přímo svou integrovanou širokoúhlou kamerou s nočním viděním (infračerveným přisvícení a regulací jasu obrazu), stereo zvukem a integrovaný vzdáleně ovládaný spínací kontaktem zařízení 2N Helios IP Force umožňuje. Navíc prostřednictvím ethernetové LAN komunikace vše přenášet společně jedním kabelem.

K dorozumívání pak není nutné na druhé straně, tj. v bytě, kanceláři či recepci apod., ani žádné speciální zařízení, ale stačí jen běžné libovolné PC s operačním systémem Windows nebo Linux, které již stejně ve všech uvedených místech je přítomné pro jiné práce. Do počítače stačí nainstalovat libovolný (i některý bezplatný) program pro VoIP komunikaci a video-hlasová komunikace může začít.

Příklady použití video-interkomu 2N Helios IP Force.

Odolné černé pouzdro

Zatímco u SOS hlasového komunikátoru Helios IP Safety zcela jistě je potřeba výrazné signální zbarvení pro rychlé nalezení, u audio-video IP interkomu Helios IP Force, který je naopak primárně cílený jako strážce a ovladač vstupů/přístupů, se obvykle vyžaduje spíše elegantní a často i méně nápadná vizáž. V tomto směru aplikované matné hrubé sytě černé lakování je, dle mého názoru, velmi dobrou volbou. Daleko lepší než někdy zvolené lesklé nerezové, které by nebylo tak univerzální pro nasazení i do různého nepříliš čistého prostředí. Průmyslové nasazení se zcela jistě nabízí nejen z hlediska odolnosti proti mechanickému poškození, které je stejně praktické jako u SOS verze, ale i přes provedení s tlačítky stále nabízí maximální stupeň krytí IP65. Klávesnice je totiž z vnějšku pečlivě utěsněna pěnovým těsněním. Ve výsledku se tak není nutné bát nasazení v téměř jakémkoliv prostředí, včetně zcela venkovního.

Snímání a přenos videa

Z hlediska maximální spolehlivosti a také z důvodu nepřitahování pozornosti při použití ve volně přístupném prostředí je u Helios IP Safety implementován jen obousměrný přenos zvuku. Naopak pro potřeby běžné vzdálené komunikace a hlavně pro potřeby vyhodnocení přístupu do zavřených prostor, je aplikace přenosu videa více než žádoucí. Proto byla poměrně skrytě do středu krytu reproduktoru implementována kamera, který v reálném času snímá obraz v poměrně dost širokého prostoru (snímací úhel je 135° na výšku a 109° na šířku). Společně se zvukem je též v reálném čase přenášen přes ethernetovou / internetovou IP komunikaci do vzdáleného počítače s VoIP softwarem, do VoIP přijímače/komunikátoru s displejem nebo dnes již i do některých průmyslových HMI panelů či PLC, které podporují příjem dnes velmi oblíbeného "streamového videa". O tom však blíže v některém dalším testu. Samozřejmě zůstává obousměrný přenos zvuku pomocí implementované dvojce skrytých mikrofonů pro příjem hlasu a jednoho výkonného reproduktoru pro zpětnou komunikaci vzdáleného operátora.

Samotné zprovoznění funkce videa je prakticky velmi jednoduché. Již základní firemní nastavení přenos videa přes VoIP telefonii podporuje. Případné doladění funkcí a parametrů, stejně jako jiných funkcí, se provádí pomocí běžného webového prohlížeče v ovládacím menu v sekci "Hardware->Kamera". Zde v záložce "Společné nastavení" lze jen zvolit, zda se bude využívat interní vestavěná nebo vnější kamera, tedy v našem případě vždy ta interní, a zapnout online náhled videa. V záložce "Interní kamera" se pak nastavují hlavní parametry samotné snímací části kamery, konkrétně úroveň světlosti obrazu, přisvětlení, redukce odlesků atd.

 

Porovnání jasu obrazu v interiéru při běžném osvětlení a defaultním nastavením (obr. vlevo), při maximálním nastavení úrovně jasu a přisvícení (obr. uprostřed) a při maximálním nastavení jasu, ale při "absolutní" tmě (obr. vpravo).

Možnosti volby kvality a parametrů videa se nastavují v záložce "Služby->Telefon->Video". Pro SIP telefonní hovory využívá standard kódování videa H.264 nebo H.263. K dispozici je pak možnost zvolit z rozlišení od nejnižšího QCIF 176x144 pixelů až po nejvyšší VGA 640x480 pixelů. Podle požadavku na dynamickou kvalitu snímání pohybu lze zvolit vzorkovací rychlost od 10 až po 30 snímků za sekundu (fps). Hodnotou "Přenosová rychlost"  lze nastavit kompresi, tedy kvalitu přenášených detailů, od 64 kbps pro pomalé sítě až do 2048 kbps vhodné hlavně pro přenos v rychlých lokálních LAN (Ethernet, WiFi) sítích. Záběry při maximální snímkovací frekvenci 30 fps jsou prakticky zcela plynulé. Při nejnižší hodnotě 10 fps jsou při pohybu objektu před kamerou sice záběry již trhavé, to však pro získání vizuální informace o komunikující osobě není až tak důležité. Menší snímkovací rychlost pak tolik nezatěžuje přenos. 

 

Ukázky nastavovacího menu videa pro VoIP (SIP) přenos u komunikátoru 2N Helios IP Force .

Tlačítková klávesnice

Mimo video se však na předním panelu nachází ještě podsvícená číselná tlačítková klávesnice a jedno velké podsvícené tlačítko v podobě štítku. To zde má zcela stejnou funkci, jako tlačítko či tlačítka na zařízení Helios IP Safety. Lze mu přiřadit v nastavovacím softwaru libovolné vzdálené VoIP číslo, které se jeho stiskem přímo vytočí. Příchozí osoba ke komunikátoru, která nezná žádnou číselnou volbu, jej využije např. pro základní navázání komunikace například s recepcí, s vedoucím či mistrem daného provozu, či pracovníkem oddělení či skladu. Místní nebo znalá příchozí osoba pak již může znát konkrétním číslo telefonu / linky na konkrétní místo / kancelář či osobu, se kterou potřebuje konkrétně mluvit, a proto si ji může zde již přes tlačítkovou klávesnici sama přímo vytočit jako u klasického telefonu. Pro snadný provoz a obsluhu i v noci, jsou pak všechny tlačítka pěkně bíle podsvíceny, přičemž jejich jas lze z ovládacího menu (webu) zařízení regulovat.

Tlačítková klávesnice je v základním nastavení prakticky vypnutá a pro její zprovoznění je pouze nutné v menu "Hardware -> Klávesnice" aktivovat požadované funkce. Zde lze zapnout možnost přímého zadávání telefonních čísel, což bude asi nejčastěji provozovaná funkce, přičemž lze i zadefinovat, kolik maximálně čísel bude vytáčeno. Pokud je počet čísel dosažen, může se zadané číslo rovnou vytočit i bez aktivace vytáčení stiskem tlačítka "*" nebo naopak lze zadávané číslo eliminovat, pokud je vymačkáno více čísel. Také je možné aktivovat funkce přijetí nebo položení hovoru tlačítky "*" a "#". To samé lze však také nastavit pro velké tlačítko s visačkou.

Příklady nastavovacího menu klávesnice a velkého tlačítka "skrytého" pod vysačkou u komunikátoru 2N Helios IP Force.

Ostatní funkce a zajímavé postřehy z testování

Mimo videa a tlačítkové klávesnice jsou ostatní vlastnosti, funkce a i celý způsob instalace a zprovoznění prakticky zcela shodné z dříve testovaným provedením 2N Helios IP Safety. To je velmi vítaná věc nejen pro každého technika, ale i samotného uživatele, když zařízení jednoho výrobce vzájemně sdílí co nejvíce částí a i většinu ovládacího / nastavovacího prostředí je zcela stejné. To zde bezezbytku platí. Navíc vynikající je pomoc vyskakujících pomocných "bublin", které se objeví vždy po najetí kurzoru na nějakou nastavovací či vyplňovací položku a vyčkání několika sekund. Nabídnutý popis vždy velmi dobře poradí, co se v konkrétním místě očekává za informace či hodnoty nebo co to v praxi bude znamenat.  

Defaultně přednastavená kombinace kvality VGA 640x480 px, snímkovací rychlosti 15 fps a přenosová rychlost 512 kbps, je dle mého standardu ideální kompromis pro přenos videa pro telefonické účely v rámci LAN sítě firmy či domu.

Osobně jsem toto nastavení zkoušel při testování při přenosu do počítače do VoIP softwaru JITSI a kvalitou obrazu jsem byl zcela spokojen a subjektivně je zcela dostatečná. Pro přenos přes internet pak hodně záleží na úrovni / rychlosti připojení. Nejlepší je vycházet z defaultního nastavení a pak případně přidat nebo ubrat kvalitu místních přenosových podmínek.

 Mezi další zajímavé funkce, doposud nezmíněné, patří u zvukové (audio) části různé možnosti regulaci úrovně hlasitosti, hluku či regulace zpětné vazby (echa). To umožňuje klidně i provozovat dva interkomy sobě "na doslech", aniž by vzájemně zvukově vazbily. Zajímavá je také možnost aktivace funkci "Detekce pohybu", kdy se ve vymezené části obrazu může detekovat pohyb. Informace o detekci se pak zaznamenává spolu s datem a časem do položky "Stav ->  Události". Mimochodem podobně lze zapnout i detekci hluku v položce "Hardware -> Audio".

Zapnutí funkce detekce v obrazu a výpis hlášení v položce "Stav ->  Události" .

Stejně jako u verze Safety, i zde je přítomné vzdáleně ovladatelné relé, které lze využívat pro ovládání zámku či aktivaci jakéhokoliv jiného zařízení, jako např. venkovniho osvětlení apod. Také je možné aktivovat funkce zasílání e-mailů o zmeškaných hovorech, což může být v mnoha aplikacích velmi užitečná funkce. Zde se po každém nepřijatém (tedy nezvednutém) hovoru na daný Helios komunikátor vyšle na zadaný email hlášení, kdy a ze kterého číslo nebyl hovor zmeškán.

Základní parametry 2N Helios IP Force:

 • Popis: vysoce odolný komunikátor s VoIP přenosem hlasu a obrazu
 • Specifikace VoIP:
  • Signalizační protokol: SIP (UDP, TCP, TLS)
  • Audio kodeky / protokoly: G.711, G.729, G.722 / RTP / RTSP
  • Video kodeky / protokoly: H.264 (64 – 2048 kbit/s), H.263, H.263+, MJPEG
 • Zvuková část (Audio): 2 integrované mikrofony, 10 W reproduktor třídy D, Fullduplex (AEC)
 • Video část:
  • Kamera rozlišení 640 x 480 px, úhel záběru 135° x 109°
  • Noční vidění: infračervený přísvit, automatická i manuální regulace jasu obrazu
 • Připojovací rozhraní:
  • 1x Ethernet 10/100 BASE-T, standardní konektor RJ-45
  • 1x spínaný reléový výstup, zatížení max. 30V/1A
 • Napájení:
  • napájecí vstup 12V DC / 2A / připojení na šroubovací svorky
  • PoE: PoE 802.3af (Class 0 – 12,95 W)
 • Provedení pouzdra: robustní hliníkový odlitek, barva černá
 • Rozměry: 217x109x83 mm (v x š x h)
 • Hmotnost: 2 kg
 • Provozní teplota: –40 až +55 ºC
 • Krytí: IP65 nebo až IP69

Závěr

Zkušenosti, které jsem tak osobně získal při prvním testu interkomu Helios IP Safety, jsem tak snadno použil i zde u verze Force. Přidané věci v podobě videa a tlačítkové klávesnice pak již bylo možné nastavit i jen intuitivně.

Prostě ať to vezmu z jakékoliv strany, jako komunikátor jsem si Helios IP Force od české společnosti 2N opravdu oblíbil. Tak snadné zprovoznění, které u videa může předem u někoho budit obavy, více než měsíční bezchybný testovací provoz 24 hodin denně 7 dní v týdnu, se mi opravdu líbí. Navíc vše doplňuje špičková kvalita provedení, kde vše výborně lícuje a drží jak mám. To není marketingová propagace, ale prostě fakt.

Více informací, bližší technická data, manuály i podrobnější popis možnosti nastavení i mechanické instalace a vestavby najdete podrobně na stránkách výrobce 2N TELEKOMUNIKACE a.s.

Odkazy:

Hodnocení článku: 

Komentáře

Tedy přátelé, po letech jsem se vrátil ke čtení článku na HW.cz a nestačím se divit, jak hluboko se kvalita článků na HW.cz propadla. Množství překlepů, hrubek (zde v tomto článku například "velké tlačítko s vysačkou" nebo "vazbyly" a nespočet dalších) a stylistika článků je na úrovni, za kterou je snad povinné se stydět.

Výborný článek! 2N má skvělé produkty. Já mám jejich 2N Helios IP Verso. Krásný produkt i s bluetooth modulem. Doporučuji!