Jste zde

TEST - HMI panel Millenium Touch MTP6/50 pro PLC Millenium3 - 1.díl

K malým PLC Crouzet Millenium3 lze pro realizaci kvalitní grafické vizualizace a dotykového ovládání připojit HMI panely řady Millenium Touch stejného výrobce. Nejlevnější model MTP6/50 s 4,3 palcovým displejem jsem měl možnost prakticky vyzkoušet, včetně napojení na PLC.

I když některé jednotky PLC Millenium3 mají integrovaný malý programovatelný LCD displej, moc informací na něm zobrazit nelze a pro realizaci nějakého uživatelského ovládání je vhodný ještě méně. Proto začal Crouzet nabízet dnes "klasický" HMI dotykové panely Crouzet Millenium Touch o velikosti 4,3" (typ MTP6/50 a MTP8/50) a 7" (typ MTP8/70) přímo připravené k napojení na PLC Millenium3, i když samozřejmě podporují i další PLC a běžné komunikační standardy. První úvodní informaci jste si mohli přečíst již dříve v základním prezentačním článku "Novinka - HMI dotykové panely Crouzet Millenium Touch". Teď se na HMI panel Crouzet podíváme blíže a praktičtěji. Tedy konkrétně na menší a levnější typ MTP6/50, který jsem měl k dispozici pro "hraní". Ten navíc vzhledem k nižší ceně si myslím bude asi tou užívanější verzí k PLC Millenium3, které není samo o sobě příliš vhodné pro náročné aplikace, kde se častěji využívají 7" panely. Kombinace HMI panelu Crouzet Touch MTP6/50 a PLC Millenium3 je cenově i výkonnostně přiměřená kombinace pro realizaci řízení jednodušších strojů či řízení nepříliš rychlostně a výpočetně náročných aplikací.

Úvodní popis panelu Millenium Touch MTP6/50

Hned na začátek bych měl říct, že pokud zde prezentovaný panel někomu připomíná panel jiného výrobce, má správné tušení. Totiž Crouzet nevyvinul kompletně svoje řešení, ale asi vzhledem k vývojovým a výrobním nákladům jen "upravil" panely Weintek, včetně převzetí programovacího softwaru EasyBuilder. Také to prozrazuje na zadní etiketě uvedené "Made in Taiwan", přičemž samotná PLC Milenium jsou vždy stále ještě "Made in France". Takže pokud někdo panely Weintek již využíval, je prostě "doma". Ale pojďme po pořádku.

Nejen z vnějšího pohledu, ale i z dotyku těla panelu je ale patrná docela vysoká kvalita provedení. Například v tomto směru se to s kvalitou taiwanských panelů Fatek (viz např. článek) nedá kvalitativně srovnat. Prostě zapouzdření působí na pohled a hlavně naomak velmi solidně a člověk má hned pocit, že se to nemusí bát nainstalovat i do průmyslových prostředí se zvýšeným znečištěním a hrubším zacházením. Kompaktní rozměry 128 x 102 x 38 mm jsou pro danou úhlopříčku displeje 4,3" normální a krytí IP65 ze strany dotykového ovládacího čela je dnes ale standardem. Mimo barevný LCD displej  s rozlišením 480 x 272 pixelů podsvětlený bílými LED opatřený dotykovou (stále ještě rezistivní plochou) jsou pak vlevo nahoře nad displejem ještě 3 indikační LED diody: žlutá ukazuje přítomnost napájení 24 VDC, zelená běžící CPU, červená pak spojení se dalším systémem (obvykle s PLC). I když to vypadá jako blbost, je užitečné na první pohled vědět, zda není napájení nebo zda neběží CPU, a proto displej nic neukazuje... 

Zde zadní strany panelu se tradičně nachází všechny připojovací konektory a rozhraní, i u tohoto nejlevnějšího modelu jde o velmi omezený výběr. V případě typu Millenium Touch MTP6/50 se zde nachází jen k PC připojovací / programovací miniUSB konektor a pak už je napájení svorky a 1x COM RS-232/RS-485 konektor. Ten navíc použijete k napojení na PLC Millenium3, takže k připojení na další systémy už nic nezbývá a to je dnes už trošku málo i vzhledem k ceně 8 tis. Kč bez DPH. Pokud potřebujete slot pro SD kartu či onen USB Host můžete mít až v nejdražších větší verzi MTP8/70, který se však cenově pohybuje již přes 14 tis. Kč bez DPH, což moc nekoresponduje se zařazením samotných PLC Millenium3. Poslední typ, který je k dispozici, tedy má pouze místo miniUSB rozhraní Ethernet.

Základní přehled vlastností MTP6/50:

 • Displej: 4,3” TFT LCD,  480 x 272 pixelů, 65 536 barev, bílé LED podsvícení
 • Řídící jádro: 400 MHz SoC, 64 MB RAM, 128 MB flash memory, pasivní chlazení
 • Připojovací rozhraní: RS232/RS485, USB 2.0
 • USB rozhraní podporuje připojení panelu k PC.
 • Provozní teplota: 0 až 45 °C
 • Krytí ze strany displeje: IP65
 • Celkové rozměry: 128 x 102 x 38 mm
 • Rozměry displeje: 95 x 54 mm
 • Napájení: 24 VDC (19,2 až 28,8Vdc)
 • Spotřeba: max. 7,2 W

První zapnutí panelu Millenium Touch

Je od společnosti Crouzet sympatické, že již dodává HMI panel předprogramovaný ukázkovou demo aplikací, na které si mohou začátečníci hned podívat i prakticky vyzkoušet, co lze vše s panelem realizovat / naprogramovat.

Mimo grafických tlačítek, vypisování textů a zobrazování grafiky nechybí například ukázky funkce a vykreslení bargrafů/trendů/klasických 2D charakteristik, možnost ukládání dat do vnitřní paměti, tvorba databází (tzv. receptů) atd. Odpadá tedy takové to vakuum, kdy po prvním spuštění člověk nekouká jen na černou obrazovku či v lepším případě základní nastavovací obrazovku a přemýšlíte, co si hned v rychlosti vytvoříte jen na vyzkoušení.

Tento demo software je i součástí vývojového a programovacího balíčku EasyBuilder8000, který však bohužel není zdarma, ale je nutné si jej alespoň ze začátku objednat jako kit. Taky mohl výrobce jej dát ke stažení zdarma, když zrovna cena HMI panelů není zcela nízká. Součástí základní dodávku od společnosti Crouzet, resp. v ČR OEM Automatic s.r.o. s názvem "MTP6/50 User Kit" je pouze panel, uchycovací šrouby pro vestavbu do rozvaděče a pak alespoň speciální propojovací kabel HMI Millenium Touch<-> PLC Millenium3, kde Millenium3 má "speciální" ISP programovací konektor vnitřního Atmel Atmega MCU využívaného jako hlavního řídícího procesoru.

 

Příklady ukázek obrazovek demostračního programu již přednahraného do HMI MTP6/50 od výrobce.

Programovací software EasyBuilder8000

Vývojový PC software EasyBuilder8000, kterým panelu definujete, co má dělat (zjednodušeně řečeno), využívá i již zmíněný Weintek. Neměl jsem možnost porovnat rozdíly, ale vzhledem k tomu, že tento od Crouzeta má dodělané právě jen některé položky přímo pro "Millenium3", tak asi jde o společný základ, který si Crouzet je nechal doupravit (dle mého názoru).

Instalace softwaru pod OS Windows XP či Win7 je zcela standardní a ničím by Vás neměla překvapit. V nabídce "Start" pak naleznete poměrně rozsáhlou nabídku "EB8000" tvořenou hned několika spouštěcími položkami, kterými lze odděleně spouštět různé částí balíčku. Pro základní programování pak slouží položka  "EasyBuilder8000", která spustí základní programovací okno. Podle návodu by jste sice nejdříve měli spustit správce projektu (spouštěcí položka "Projet Manager"), ale nový projekt lze založit i z hlavního programovacího okna (položka "File->New").

Programovací možnosti pro panel jsou zde široké, a v mnoha ohledech i lehce nadprůměrné. Například lze jmenovat následující funkce:

 • Bloky zadávání a zobrazování čísel a sekvencí ASCII znaků.
 • Kreslení vlastní grafiky (pomocí volné a navazující čáry, obdélník, lichoběžník, křivky, elipsy a kružnice, výseče, pevného textu).
 • Vložení hotových obrázků s poměrně rozsáhlé knihovny symbolů (motory, pumpy, tlačítka, ventily atd.).
 • Vložení vlastní hotové grafiky ze souborů *.bmp,*.jpg,*.gif, *.dpd, *.png.
 • Vytváření jednoduchých animací.
 • Definování tzv. pohyblivých objektů (změna stavu proměnné provede posun objetu i definované souřadnice).
 • Grafy (Bar Graph, Meter Display, Trend Display, Data Block Display, XY Plot).
 • Funkční blok "Časovač" reagující na vstupy připojeného PLC či stisku/nastavení proměnných HMI.
 • Funkční blok "Kalendář" pro nastavení změny stavu proměnných dle data / času.
 • Funkční blok uložení dat do paměti připojené na USB port změnou stavu proměnné (stiskem tlačítka).
 • Funkční blok hromadného transferu dat mezi pamětí HMI a PLC nebo uvnitř paměti HMI na stisk tlačítka nebo po uplynutí času.
 • Blok automatického vzorkování a záznamu dat do paměti vnitřní nebo na USB iniciované časem nebo změnou stavu proměnné.
 • Blok řízení připojeného PLC (zápis dat do paměti PLC, řízení podsvícení a zobrazení na displeji PLC apod.).
 • Bloky nastavení automatických vyskakovacích oken hlášení při stavech HMI.
 • a další.

Mě osobně nevíce potěšila možnost vytvářet vlastní macro následné spuštěné nějakou událostí, kde lze klasicky pomocí příkazů snadno realizovat i složitější výpočetní algoritmy, které by navíc v PLC Millenium3 šli velmi obtížně. Navíc panel má výkonný 400 MHz SoC (System-On Chip) doplněný o 64 MB provozní paměti RAM a 128 MB programové flash paměti, takže násobení a dělení mu vůbec problémy nedělá. Přitom vytvářet macro není zcela běžná funkce přítomná u všech konkurenčních "méně známých" výrobců.

Dále u z pohledu vývojových nástrojů nechybí režim simulace v off-line i on-line režimu (tedy s i bez připojeného HMI panelu či PLC), editor pro zobrazení a správu navzorkovaných a uložených dat, editor a sledovač hodnot v paměti, stavu zobrazení na displeji či běhu programu Macro (EasyWatch) a další.

Více o praktickém programování pak bude v 2. díle testu...

Napojení panelu Millenium Touch k PLC Millenium3

V případě napojení panelu Millenium Touch k PLC je však nutné Crouzet naopak pochválit. Má výborně udělané pdf manuály a hlavně ukázkový příklad realizující snadno pochopitelný "časovač" pro super rychlé zprovoznění a pochopení navázání HMI panelu k PLC Millenium3. To nemá jako jiná PLC žádnou "univerzální" blokovou k napojení na panel, ale musí se využít standardních bloků vestavěné sériové komunikace SIN a SOUT, u kterých nemusí být hned na první pohled jasné, jak fungují. Totiž ve výsledku využívají skrytě Modbus RTU komunikaci (což Crouzet nikde moc nezmiňuje) a z toho vyplývá i na první pohled trošku složitější komunikační paket vysílaný či přijímaný těmito blokovými funkcemi ven, resp. dovnitř sériového portu (více o funkci sériové komunikace PLC Millenium3 v článku "PLC Crouzet Millenium3 - jak na sériovou komunikaci"). Naštěstí Crouzet poskytuje ukázkový zdroják nejen pro HMI Millenium Touch, ale i pro PLC Millenium3, včetně podrobného pdf návodu stylem krok za krokem, takže ani začátečník nemusí nic "bádat" a jen prostě nahraje ukázkové zdrojáky do příslušných zařízení a již může zkoušet... Navíc ty ukázkové zdrojáky jsou tak jednoduché, že lze snadno začít hned na nich "stavět" vlastní aplikaci, tím že k nim prostě jen začnete přidávat vlastní bloky, jak na straně PLC Millenium3, tak na straně HMI panelu.

Zdrojový soubor pro PLC Millenium3 a HMI Millenium Touch MTP6/50 poskytovaný jako příklad navázání komunikace PLC a HMI výrobcem, který lze snadno dále doplňovat a zvláště na straně PLC i snadno využít pro vložení do vlastní aplikace.

Závěr 1. dílu

HMI panel Crouzet řady Millenium Touch MTP6/50 se na první pohled zdá být velkým přínosem pro uživatele PLC Millenium3, protože má kvalitní konstrukci a velmi dobrý programovací / vývojový PC software s mnoha funkcemi. Na druhou stranu je vše možná vykoupené až moc vysokou pořizovací cenou, a to přesto, že již nejde o francouzský výrobek, a navíc jde je konstrukci již dříve vyvinutou pro firmu Weintek. Přesto se v 2. díle podrobněji podíváme na funkce panely a praktickou komunikaci s PLC Millenium3, zda vynaložená peníze za to opravdu stojí či nikoliv.

Užitečné odkazy k PLC a HMI Crouzet Millenium:

Odkazy na předchozí články o PLC Millenium 3:

Přílohy: 
Hodnocení článku: