Jste zde

OEM řešení pro skenování čárových kódů - Opticon

Moduly skenerů Opticon představují ideální řešení pro zařízení, jako jsou kiosky, parkovací systémy, prodejní automaty a mnoho dalších. Jsou spolehlivé, mají miniaturní rozměry a dají se snadno integrovat do vašeho zařízení.

Společnost Opticon přináší řešení kombinované s nejnovějšími technologiemi a zaměřuje se na produkci vysoce kvalitních produktů. V sortimentu společnosti SOS electronic je nezastupitelným dodavatelem skenerů a skenerových modulů.

Moduly založené na 2D CMOS senzoru

Tyto moduly sestávají z CMOS snímače s malou čočkou, vysoce výkonného mikroprocesoru s velkou pamětí, který zpracovává obrázky dodané kamerou, dekóduje je a dekódovaná data poskytuje přes sériové rozhraní UART nebo USB.

CMOS snímač je podobný senzorům běžně používaným v chytrých telefonech, ovšem s několika důležitými rozdíly, díky kterým je skenerový modul Opticon mnohem vhodnější pro čtení 2D čárových kódů než smartphone.
Důsledky skenování rychle se pohybujících čárových kódů pomocí snímače s pohyblivou clonou jsou pěkně ilustrovány v tomto videu.

Modul 2D CMOS skeneru MDI-4100 a fixní 2D CMOS skener NLV-5201:

Moduly založené na 1D CCD senzoru

Modul CCD má zabudovanou LED, která osvětluje čárový kód. Odražené světlo je zachyceno jednořádkovým CCD snímačem, který převádí světlo na elektrický signál. Tento signál je pak zesílen a přiváděn do mikrokontroléru, který jej dekóduje a dekódované údaje poskytuje prostřednictvím sériových rozhraní UART nebo USB.

Schematický pohled na tento proces je uveden níže:

Modul 1D CCD, skeneru MDC-100A a fixní 1D CCD skener NLV-4001

Výhody CCD modulů:

● Mimořádně robustní, protože nemají žádné pohyblivé části
● Levné díky relativně jednoduché konstrukci
● Kompaktní rozměry
● Nízká spotřeba energie

Nevýhody CCD modulů:

● Omezená hloubka ostrosti (DoF)
● Méně vhodné pro štítky s vysokým rozlišením
● Nedokáží číst 2D kódy

Laserové 1D moduly

Modul obsahuje laser namířený na vibrační nebo rotující zrcadlo, které mění bod na laserovou linii. Tato laserová linie je namířena na čárový kód, který odráží světlo zpět do modulu. Stejné zrcadlo, jaké se používá k vytvoření laserové linie, se pak použije pro nasměrování odraženého laserového světla na foto detektor. Výstup z detektoru je následně zesílen, filtrován a přiváděn do mikrokontroléru, který dekóduje signál a poskytuje dekódované údaje prostřednictvím sériových rozhraní UART nebo USB.

Schematický pohled na tento proces je uveden níže:

Výhody laserových modulů:

● Levné, protože mohou používat levný, středně výkonný mikrokontrolér
● Dokáže číst čárový kód s vysokým rozlišením
● Velká hloubka ostrosti
● Nízká spotřeba energie
● Vysoká rychlost skenování (u vybraných modelů)

Nevýhody laserových modulů:

● Nedokáží číst z LCD displeje
● Nedokáží číst 2D kódy

Modul 1D laser skeneru MDL-1500 a fixní 1D laserový skener NLV-1001:

Skenery pro fixní uchycení

Skenery Opticon pro fixní uchycení jsou vlastně moduly skeneru s přídavnou elektronikou, která poskytuje napájecí napětí pro modul s rozhraním RS232 nebo USB, namontované v odolném krytu.

Vývojový kit MEK-3100

MEK-3100 je univerzální vývojová souprava pro skenovací moduly Opticon. Obsahuje veškerý hardware, který potřebujete, abyste mohli začít.

Vložte plastové sloupky do otvorů na DPS MEK-3100, namontujte modul dle vašeho výběru do DPS, propojte modul s DPS pomocí FFC kabelu, připojte napájení, propojte kit s počítačem pomocí dodaného kabelu RS-232 nebo USB a jste připraveni začít.

SOS electronic má v sortimentu nejoblíbenější skenery pro fixní uchycení, skenerové moduly i vývojový kit MEK-3100.

Více informací o produktech značky Opticon vám rádi poskytnou na adrese info@soselectronic.cz

Download a odkazy:

Hodnocení článku: