Jste zde

Nový ProgeCAD 2008 Smart! - špičková freewarová náhrada AutoCADu i pro Windows Vista

Na světě, resp. na internetu, lze nalézt hned několik freeware CAD programů, ale který lze opravdu použít pro náhradu drahého AutoCADu a je i pro Window Vista? Dle mé zkušenosti jedině ProgeCAD, který je od ledna 2008 dostupný i v nové freeware verzi ProgeCAD 2008 Smart!, lze opravdu nazvat náhradou. Nejen, že se velmi podobá AutoCADu ovládáním, provedením, i umístěním jednotlivých funkcí, ale hlavně standardně a bezproblémů pracuje se soubory .dwg a to až do verze 2007!! Nejde pouze o podporu, prostě v nich soubory automaticky načítá i ukládá, takže se po nahrání programu i přípona .dwg asociuje s ProgeCAD. Žádná potřeba exportu či importu.

Ať již jste předchozí plně funkční freeware verzi PC programu ProgeCAD LT 2006 využívali či nikoli, pokud nevlastníte licenci na některou verzi AutoCADu či licenci na placenou verzi ProgeCAD2008 Professional, mohl by Vás zaujmout nový freeware ProgeCAD 2008 Smart!. Již freewarový ProgeCAD LT 2006 byl velmi dobrý CAD software, který mohl posloužit jako náhrada Autocadu LT 2004, i když měl některé mouchy otravující pří "náročnějším" užívání a někdy nečekaně "zamrznul". Jenže jak se říká "Darovanému koni na zuby nekoukej!". Po mojí týdenní zkušenosti s novou freewarovou verzí placené verze ProgeCAD 2008 Professional, označenou přitažlivě jako ProgeCAD 2008 Smart!, však byly vychytány nejen všechny dřívější mouchy, ale dle mého názoru se i zpříjemnilo celé ovládání, hlavně pro příznivce myši. Již totiž není nutné po zvolení úkonů zadávat bližší požadavky pouze klávesnicí ve spodním příkazovém řádku, ale i klikat v příslušném menu, které na člověka automaticky vyskočí při zvolení té či oné funkce (například kreslení kružnice či zrcadlení). Navíc důležitá je i podpora AutoCAD souborů .dwg až do verze 2007!

Někdo teď jen mávne rukou a řekne: "To známe, jednoduše okleštěná placená verze ProgeCAD 2008 Professional se šedivými nedostupnými položkami". To však není pravda a ProgeCAD2008 Smart! má všechny v sobě obsažené položky normálně dostupné a plně funkční a po free registraci na stránkách výrobce i dokonce lze stáhnout plné knihovny symbolů a značek, které jediné jsou v režimu bez zadání sériového čísla a autentizačného kódu zaslaného e-mailem, omezeně dostupné. Pokud se tedy necítíte být profesionálním konstruktérem navrhujícím a kreslícím rozsáhlé stroje a nepotřebujete plně využívat a kreslit v 3D (i když základní práci v 3D ProgeCAD Smart také podporuje), je ProgeCAD ten pravý PC software. Na úvod ještě jedna důležitá poznámka, software je volně k použití pouze pro "Private use only", takže by neměl být používán ve firmách pro účely výroby a jiné výdělečné činnosti. Tam je nutné zakoupit levnou licenci pro plnou placenou verzi ProgeCAD 2008 Professional, poskytující daleko větší výbavu pro potřeby profesionálního nasazení (např. více podporuje 3D kreslení a mnoho dalšího - viz www.progecad.com/compra/index.asp) nebo použít jiný konkurenční CAD software.

Co je ProgeCAD a porovnání jeho verzí s AutoCAD

ProgeCAD je italský CAD software, který se snaží být levnou konkurencí všeobecně známému "etalonu" programu AutoCAD. Oba spojuje možnost kreslení výkresů a vytváření projektů z oblasti strojírenství, elektro, stavebnictví a architektury, nábytku, designu apod. Umožňuje 2D i 3D profesionální kreslení a tisk na papíry rozměrů A5 až A0. Je s ním možné navrhovat libovolné mechanické prvky a konstrukce (nosníky, dopravníky, závěsy, stroje apod.), elektromechanická zařízení (motory, detektory, váhy apod.), elektroinstalace, silnoproudá i slaboproudá elektrozapojení, stavby a architektonické prvky, design výrobků, návrh interiérů a zahrad apod.

Software ProgeCAD lze mít ve dvou variantách:

 • plná profi komerční verze ProgeCAD 2008 Professional
 • freewarová nekomerční verze ProgeCAD 2008 Smart!

 

Hlavní rozdíl v obou verzích je přítomnost některých funkcí, využívaných nejen v profesionálním designu. "Profesionální verze" proti freeware verzi poskytuje takové věci, jako například větší podporu 3D kreslení, větší možnosti vizualizace, ACIS modelování, více možností rederingu (chování objektů při osvětlování), větší možnosti programování (mimo AutoLISP a SDS (C++) i Visual Basic for Applications (VBA)), Layer Manager (uložení a obnova nastavení hladin) a hlavně převodník PDF do DWG a možnost vkládání a úpravu JPEG obrázků do výkresu, což je dle mého názoru hlavním lákadlem i pro méně náročné uživatele. Jinak freeware verze se vlastnostmi zase tak moc neliší a lidé, kteří nejsou vyškolení "kreslíři", si myslím na většinu chybějícch funkcí stěžovat nebudou. Rozhodně ve výbavě je rozdíl současné freeware verze 2008 proti té "profesionální" menší než v případě předchozích verzí ProgeCAD 2006 LT a ProgeCAD 2007 Professional.


 
 

Porovnání vlastností CAD softwarů ProgeCAD 2008 Professional a AutoCAD jsou podrobně vypsány na stánkách firmy progeSOFT - www.progecad.com/compra/index.asp 

Co umí ProgeCAD 2008 Smart!

Pro běžné uživatele, kteří se profesionálně neživí jako konstruktéři, nabízí ProgeCAD 2008 Smart! prakticky vše, co mohou potřebovat. Většina funkcí pak má stejné ovládání i nastavování jako obdobné funkce v AutoCADu. Pro méně zkušené uživatele CAD programu, pak lze vlastnosti programu stručně popsat následovně:

Kreslit lze libovolné čáry, křivky, kružnice a mezikruží, víceúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky a další objekty a různé tvary ve 2D i 3D. K dispozici je celý rozsah typů čar (plné, čárkované, čerchované) s možností vlastní definice parametrů. Při kreslení je možné nastavit několik módů přichytávání, které zjednodušují se například "trefit" přesně na roh čtverce, střed nebo tečnu kružnice, střed úsečky. Definovat lze rozdílnou tloušťku čar po zobrazení na monitoru a tisk a barvu ze široké palety. Plochy lze různě šrafovat nebo vyplnit. Samozřejmostí je podpora hladin, kdy lze různé části objektu nebo různé typy čar přiřadit různým hladinám a ty pak skrýt (určité části obrazu se skryjí), zamknout (určité prvky nepůjdou editovat), editovat (globální změna barvy nebo typu čar pro všechny prvky ve vrstvě). Program umožňuje i vzájemné přesuny jednotlivých křivek nebo i celých objektů mezi hladinami a zakládat nové. Jednotlivé skupiny křivek a objektů lze sdružovat do skupin a pak s nimi zacházet jako s jedním celkem.

S čarami, křivkami, obrazci nebo objekty lze provádět velké množství úprav, jako je přesun, zrcadlení, rotace pod libovolným úhlem, zkosení, protažení, přerušení, paralelismus ve 2D i 3D prostoru. 3D objekty ze různě promítat a natáčet. Psaní textu a editace textu v různých fontech je samozřejmostí, přičemž lze volit všechny obvyklé vlastnosti jako v jiných Windowsovských programech.

Nabídka kreslících prostředků je stejně jako u AutoCADu velmi široká

Editace vlastností již nakreslených objektů se provádí prostřednictvím přehledně uspořádané nabídky

Z pohledu rozměrů objektů lze definovat rastr, měřítko, posunovat střed souřadnic, měřit délky a rozměry křivek. Při kreslení kót (lineárních, poloměrů, průměrů, navazujících, vodorovných a kolmých nebo rovnoběžných s osou kótovaného objektu apod.) se automaticky provádí změření kótovaného rozměru a přímé zobrazení změřené hodnoty nebo přepočítané dle uvedeného měřítka. Hodnotu rozměru lze však samozřejmě ručně zadat jakoukoliv, nezávisle na kresleném rozměru. K dispozici je velké množství nastavení a voleb, jako například definování velikosti číslic a počet zobrazovaných celých a desetinných míst, velikosti a tvary šipek, automatickou nebo ruční orientaci hodnoty kóty apod.

K dispozici je "nekonečné" UNDO a REDO, takže se lze vrátit o libovolný počet kroků zpět a pak opět dopředu. Kopírovat a vkládat lze libovolně velké označené části obrazu, přičemž lze je takto přenášet i mezi různými výkresy (projekty). Obecně lze křivky a objekty označovat buď postupným klikáním na jednotlivé položky (například jednotlivé obdélníky a úsečky) a stiskem Enter se přejde na zvolenou operaci, která se s nimi má provést, nebo hromadné označení "roztažením" čtverce nad požadovaným prostorem. Označí se pak objekty, které jsou celé ve čtverci nebo které jsou vněm obsaženy alespoň z části (dle nastavení).

 

I pro kóty a kótování je k dispozici široký rozsah nastavení, od automatické volby parametrů dle umístění kóty, až po pevné manuální nastavení.

Výhodou proti některým jiným "levným" CAD programům je, stejně jako u AutoCADu, možnost a někdy i nutnost textového/příkazového ovládání kreslení a nastavování parametrů, které je však teď možné ovládat i myší prostřednictvím konkrétního menu, které se vždy zvolením dané funkce objeví. Tím lze definovat hodně věcí, které nelze zvolit přímo v lištách. Navíc je například často výhodné zadat délku kreslené úsečky nebo průměr kružnice přímo hodnotou z klávesnice a netrápit se přesným taháním myši. To dokáže hodně urychlit práci. Navíc příkazový řádek a teď i menu, které vyskočí, slouží i jako návod, jak postupovat.

Vytváření nových hladin (Layers) a nastavení parametrů (například typů čar) těch stávajících se provádí podobně jako u AutoCADu pomocí menu

Již v základu programu je celá paleta šablon výkresových "papírů" od rozměru A5 do A0, včetně orámování, razítka a seznamu položek. Šablonu (velikost papíru, resp. kreslící plochy) lze zvolit při volbě "New". Samozřejmě lze definovat i vlastní plochu nebo nedefinovat žádnou. Když jsem už u šablon, tak je k dispozici po volné registraci na stránkách výrobce široká ALE databáze symbolů, které lze libovolně vkládat na kreslící plochu. Nalézt lze objekty, symboly, značky a piktogramy z následujících oblastí:

 • Architektura (Architectural)
 • Elektrotechnické diagramy (Electrotechnics diagrams)
 • Elektrotechnické (Electrotechnics Plants)
 • Kuchyň 3D (Kitchen 3D)
 • Mechanické normované prvky (Mechanics ANSI-ISO)
 • Mechanické normované prvky (Mechanics DIN-ISO)
 • Pneumatické prvky (Pneumatics)

Nejzajímavější na tomto programu je pak přímá podpora načítání a ukládání *.dwg a *.dwf formátů od starých verzí až po verzi 2008. Praktickou novinkou u freeware verze 2008 je také možnost umístit exportovat (vytisknout) výkres do PDF či JPG souboru bez potřeby dlaších externích softwarů, což je důležité pro snadné zobrazení na stránkách internetu nebo zaslání uživateli, který vůbec o CAD programech nemá ponětí nebo nechceme zpřístupnit editaci.

Jedinou uživatelskou nevýhodou celého programu je pak možná přítomnost položek, které jsou nefunknční, protože je podporuje jen verze Professional. Přesněji řečeno ony se tyto položky tváří jako funkční, tzn. lze na ně kliknout, ale pak se objeví informace, že tato funkce je dostupná jen ve verzi Professional. Naštěstí těchto položek není moc, jen kompletní menu "Image" pro práci s JPG obrázky, některé položky v menu "Add-On" a položky ACIS a Convert PDF to DXF v menu "File". V tomto směru bych opět připomenul pořekadlo "Darovanému koni na zuby nekoukej!" a ostatní kvality programu tuto drobnost s přehledem přebijí.

Ukládat lze výkres v širokém rozpětí verzí formátu *.dwg a *.dwf

Vylepšení ProgeCAD 2008 Smart! proti verzi LT 2006

Jak již bylo zmíněno výše, verze 2008 Smart! proti LT2006 obsahuje mnoho věcí a funkcí z toho, co minulé roky bylo přítomné jen v placené verzi Professional 2006 a 2007. Pokud pomineme odstranění opravu všech problémových stavů, pro potřeby běžného uživatele, kreslícího jednodušší konstrukce hlavně v 2D režimu je patrně největším přínosem export DWG výkresu do JPEG obrázku a PDF dokumentu a úprava "tabulky" vlastností zvoleného objektu, která je teď přehlednější. Užitečnou funkcí je i tzv. Polar Tracking, který automaticky nové čáry kreslí pod zadaným úhlem, což je vhodné pro případ, že kreslený objekt je nějak natočený a hodně čar není vodorovných, ale skloněných. Mě osobně také více vyhovuje upravená práce s režimem přichytávání k objektům, kdy jedno stlačení příslušné ikonky je platné jen pro následující operaci a pro dlouho trvající režim je nutné stisknout ikonu "magnetu".

 • Vylepšené provedení lišt nástrojů - některé jsou přehlednější
 • Vylepšený režim napojování nových objektů na stávající (konec a středy čar, blízké čáry, středy a tečny kružnic apod.)
 • Nově provedené tabulky pro změnu vlastností vytvořeného
 • Možnost zadání dodatečných vlastností objektů nejen v příkazové řádce, ale teď i myší v malém menu, které se vždy objeví
 • progeCAD Express Tools - nová výkonná sada nástrojů pro zjednodušení kreslení (jedna funkce vykonná posloupnost více funkcí)
 • Polar Tracking - automatické udržování čar pod konkrétním úhlem
 • Refedit (Block In-Place Editing) - lokální editace částí uvnitř bloků
 • Eattedit - rozšířená editace atributů
 • Export výkresů do formátu JPG a PDF
 • Plot Interface - tisk jako z AutoCADu
 • Nové způsoby šrafování (Hatches) - více jak 400 nových šrafovacích vzorů + možnost jejich úpravy
 • a mnoho dalších - viz
  http://www.progecad.com/compra/index.asp?left=progecad2008smart&lang=eng
 

Příklad - výkres umístění pásové váhy na dopravníku

Závěr

S programem ProgeCAD 2008 Smart! jsem pracoval a pracuji pod Windows XP Professional SP2 na stolním PC (AMD Athlon 3800, 2GB RAM) a pod 32bitovovými Windows Vista Home Basic na notebooku Acer Aspire (Intel Celeron M 1.7 MHz, 1 GB RAM) a narozdíl od staré verze 2006, která se někdy (i když výjimečně) zasekla, nebo neprovedla co měla, u nové verze jsem zatím za celý týden na žádný problém nebo divné chování nenarazil. Dokonce bych řekl, že došlo ke zrychlení a hladšímu běhu. Navíc i na notebooku a pod Vistami vše běží svižně. Pouze při nahrávání do OS Vista se mi v průběhu instalace objevila chybová hláška Windowsů o chybné instalaci, ale tu když jsem vypnul, byla instalace dokočena bez problémů, stejně jako první spuštění. Při něm je vhodné provést On-line registraci, kdy kód poté přijde na zadaný e-mail.

Pokud tedy potřebujete velmi levnou (nebo dokonce zdarma), ale přesto kvalitní náhradu předraženého a licenčně nevýhodného programu AutoCAD, jde ProgeCAD dle mého názoru výborná volba. Pro komerčnímu využití by však měla být použita sice placená, ale dost levná verze progeCAD 2008 Professional. Více informací na stránkách www.progesoft.com.

Bezplatnou freeware verzi programu ProgeCAD 2008 Smart! pro osobní použití lze bez problému stáhnout na:
http://www.progecad.com/compra/index.asp?left=progecad2008smart&lang=eng

Antonín Vojáček
vojacek@ hwg.cz

Literatura

Hodnocení článku: