Jste zde

Na co musí brát ohled vývojáři interaktivních systémů člověk-stroj?

Nová odborná studie společnosti Eaton týkající se navrhování a vývoje uživatelsky orientovaných provozních systémů ve výrobním prostředí.

Společnost Eaton vydala novou odbornou studii „Interakce člověk-stroj ve výrobním prostředí: navrhování a vývoj uživatelsky orientovaných provozních systémů“. Autoři, Simon Sittig, profesor Christian Brecher a Markus Obdenbusch z laboratoře obráběcích strojů WZL na Technické univerzitě Aaachen RWTH, popisují silné a slabé stránky aktuálních provozních systémů, vysvětlují postupy a požadavky na navrhování nových, moderních systémů orientovaných na uživatele, a navíc zkoumají praktická hlediska vývoje výrobků.

Tato odborná studie je volně ke stažení zde: www.eaton.com/cz/hmi.

Řízení výroby je stále složitější. Neintuitivní návrhy strojů zvyšují nároky na délku školení, zpomalují pracovní procesy a v konečném důsledku zvyšují náklady. Jak čerstvě přijatí nováčkové, tak stárnoucí obecná veřejnost čelí výzvám aktuálních návrhů řízení, což vyvolává rostoucí poptávku po intuitivnějších provozních systémech.

Funkčně orientované uspořádání nabídek rozkládá položky v mnoha různých dialogových oknech, což zpomaluje obsluhu. Jedním z přístupů k řešení popsaných v této odborné studii je třídění informací podle konkrétní úlohy. Systém přiřazuje každé úloze profil, v němž jsou zobrazeny pouze informace příslušné k danému profilu.

Nejdůležitějšími prvky při navrhování efektivních rozhraní jsou uživatelská přívětivost a snadné použití. Autoři zdůrazňují dostupnost informací, protože míra přijatelnosti pro uživatele se zvyšuje, pokud lze funkce snadno nalézt a uzpůsobit. Konstrukční hlediska a pohodlí pro uživatele – včetně dotykových displejů ovládaných v rukavicích – jsou dalšími klíčovými prvky při zajištění vysoké míry přijatelnosti pro uživatele. Program Galileo společnosti Eaton se zaměřuje na tyto otázky a umožňuje snadné nasazení nových intuitivních uživatelských rozhraní. Tento systém nabízí řadu předem připravených schémat a funkcí, jakož i šablon pro správu uživatelů.

Tato odborná studie ukazuje, jak koncept uživatelsky orientovaného provozního systému závisí na tom, že jsou příslušné informace snadno dostupné. K tomu je možno používat mobilní zařízení. V průmyslu se používají tablety a chytré hodinky – chytré hodinky lze např. využít k signalizaci alarmů zaměstnancům.

V souladu s tématem Průmysl 4.0 autoři popisují, jak lze spravovat cloudová řešení, aby byly příslušné informace plně k dispozici. Vyšší úroveň je nutná pro dynamické rozdělování úloh přes řadu rolí pro různé procesy. Cloudová infrastruktura umožňuje též integraci externích poskytovatelů služeb do určitých pracovních procesů.  Zde je nezbytně důležité zaměřit se na vyšší úrovně integrace dat a také na standardizovaná rozhraní a protokoly přenosu dat.                                                                                                                                            

Tato odborná studie je volně ke stažení zde: www.eaton.com/cz/hmi

Hodnocení článku: