Jste zde

Monitoring chovů laboratorních zvířat s jednotkami Poseidon

Nasazení čidel a IP monitorovacích jednotek HW group umožňuje splnit požadavky legislativy a zároveň zajistit rychlou reakci na výkyvy podmínek. To snižuje rizika a předchází možným škodám.

V Ústavu normálnej a patologickej fyziológie Slovenské akademie věd (www.unpf.sav.sk ) hledali pro laboratorní chov zvířat systém, který by vyřešil monitoring teploty a vlhkosti v chovných místnostech. Realizaci projektu provedl ústav ve spolupráci s HW server s.r.o.

Systém musí splnit několik požadavků:

  • Operativní sledování parametrů
  • Záznam hodnot jako součást dlouhodobé dokumentace a pro splnění legislativních požadavků
  • Distribuce výstrahy v případě překročení limitních hodnot na více pracovníků
  • Možnost sledování měřených hodnot na dálku

Zařízení chovné stanice

Celé chovné zařízení ÚNPF je rozděleno do tří místností pro chov, pokusy a karanténu. Výměna vzduchu v místnostech je zajištěna plně automatickou klimatizační jednotkou s možností příhřevu vzduchu. Jako základní zdroj vytápění je využito radiátorů s termostatickými hlavicemi a o konstantní teplotu se tak stará centrální termostat klimatizace, který udržuje teplotu v rozsahu předepsaných hodnot. Úroveň vlhkosti vzduchu je regulována zvýšením výměny vzduchu v případě nárůstu nad potřebnou úroveň, při poklesu vlhkosti vzduchu pod stanovenou mez se spouští zvlhčovač vzduchu. Regulace vlhkosti vzduchu větráním tak má vliv i na teplotu.

Teploty v jednotlivých místnostech jsou nastaveny samostatně, v chovné místnosti je teplota optimalizována s ohledem na komfort pro chovné skupiny samic s mláďaty. Světelný režim v místnostech řídí automatické spínací hodiny. Hodnoty teploty, vlhkosti a osvětlení jsou na výzkumném pracovišti ÚNPF důležité nejen pro splnění legislativních požadavků, ale závisí na nich i výsledky prováděných experimentů.

Ilustrační foto: Chovné laboratorní zařízení (Zdroj: ČZÚ)

Zařízení pro monitoring

Monitorovací zařízení současně sleduje teplotu, vlhkost a hladinu osvětlení ve všech třech místnostech. Monitorovací jednotka Poseidon 4002 je vybavena třemi sadami senzorů teploty, relativní vlhkosti vzduch a osvětlení, dále záložním zdrojem napájení a SMS branou HWg SMS GW.

Jednotka zaznamenává hodinové hodnoty pro pravidelný export dat a v případě překročení nastavených limitů nebo v případě výpadku napájení okamžitě odesílá SMS zprávu odpovědným pracovníkům ústavu. Vzhledem k tomu, že o takové situace je třeba informovat vedoucí a technické složky, pracovníky zodpovědné za chov i za veterinární dozor, je monitorovací jednotka doplněna o vlastní SMS bránu, která umožňuje rozeslat SMS zprávy na takto široký distribuční seznam. Výstrahy jsou zároveň odesílány ve formě e-mailu. Tak je zajištěna odpovídající odezva na situaci i mimo běžnou pracovní dobu.

Monitoring přes internet

Jednotka Poseidon 2 je připojena na internet. Odpovědní pracovníci tak mají možnost kdykoli ze svého pracoviště nebo na dálku zkontrolovat aktuální stav monitorovaných veličin. To je výhodné nejen mimo pracovní dobu (svátky atp.), ale také v době, kdy na technickém zařízení klimatizací a vytápění probíhá jakákoli údržba a je vhodné sledovat i kolísání provozních hodnot. Stejnou funkci plní i mobilní aplikace, napojená na portál SensDesk, jehož služby poskytuje výrobce jednotek Poseidon. Přes internet jsou odesílány také týdenní záznamy měřených hodnot všem pracovníkům, kteří je potřebují.

Tato aplikace názorně ukazuje, že monitoring prostředí může zároveň pokrýt požadavky legislativy a provozu. Odpovědní pracovníci mají přístup k měřeným hodnotám také přes mobilní zařízení, což poskytuje větší komfort a rychlou reakci i mimo běžnou pracovní dobu.

Realizaci projektu provedl ústav ve spolupráci s HW server s.r.o. 

 

Hodnocení článku: