Jste zde

Minirecenze detektoru zaplavení HWg-WLD

HWg-WLD je zařízení pro tzv. plošnou detekci zaplavení místnosti, patřící mezi ty citlivější metody. Jako senzor je použit speciální nasákavý kabel ukončený terminátorem. Princip detekce spočívá ve sledování vodivosti kabelu, který nasaje i nepatrné množství vodivé kapaliny a tím se změní jeho vodivost a zařízení HWg-WLD vyhodnotí alarm.

O principu a výhodách plošné detekce vlhkosti jsme psali v článku  Detekce zaplavení místnosti.
 
Voda nebo jiná vodivá kapalina je detekována po celé délce detekčního kabelu. Kabel lze prodloužit na maximalní délku 185 m, kde 85 m je detekční kabel a 100 m je kabel propojovací. Detekční kabel lze po vysušení opět použít. Tyto vlastnosti ho předurčují pro řadu aplikací:
 
 • Detekce průsaku vody z potrubí (kabel podél potrubí)
 • Detekční kabel pode dveřmi místnosti
 • Pod zdvojenou podlahou
 • Detekce průsaku vody v záchytné vaně nebo pod výdechem klimatizace
 • Detekce přítomnosti vody v serverovně
 
Obr.1. Detekční kabel
 
Detektor HWg-WLD existuje ve třech modifikacích, které využívají dva principy signalizace. HWg-WLD-IP a HWg-WLD-IP-PoE využívá k signalizaci síť Ethernet a HWg-WLD-Relay využívá k signalizaci relé.
 
 • HWg-WLD-IP, Signalizace přes IP, napájen přes adaptér (5V)
 • HWg-WLD-IP PoE, Signalizace přes IP, napájen přes Ethernet (PoE)
 • HWg-WLD Relay, Signalizace přes relé, napájen přes adaptér (12V)
 

Hwg-WLD-IP, Hwg-WLD-IP-PoE

jsou zařízení, které se liší pouze v napájení. Jak je z názvu patrné, jedná se o napájení přes adaptér nebo přes ethernetovou síť ( PoE IEE 802.3af ). Zařízení obsahují vestavěný webserver, což je obrovská výhoda pro jednoduché nastavení kdekoliv na síti. Jelikož podporuje SNMP protokol, odesílá v případě detekce tekutiny SNMP Trap nebo Email. V této zprávě je možno signalizovat tři stavy: 0 – OK, 1 – Detekční kabel zaplaven (Alarm), 2 – Detekční kabel odpojen (Porucha). Alarm lze také signalizovat sepnutím relé ve vzdálené jednotce Poseidon nebo Damocles v režimu Box 2 Box. Součástí balení Hwg-WLD-IP je 2 m detekční kabel + 2 m připojovací kabel, napájecí adaptér a CD (software + dokumentace).

Obr.2. Balení Hwg-WLD IP

Obr.3. Použití HWg-WLD-IP

Základní vlastnosti:

 • 1 x vstup pro nasákavý kabel
 • Ethernet: 10/100Mbit
 • Vestavěný WEB server
 • IP protokoly: ARP, TCP/IP ( HTTP, NTP, SMTP), UDP/IP (SNMP)
 • DHCP přidělení adresy
 • SNMP Port 161 ( ver 1.0 / 2.0)
 • M2M protokoly: XML(http), SNMP
 • Napájení: 5V @ 250mA / 1W (PoE IEE 802.3af)
 • Provozní teplota: -10°C až 65°C
 • Rozměry: 65 x 88 x 30 mm

 

Postup oživení HWg-WLD

Po umístění detekčního kabelu na požadované místo následuje nastavení zařízení. Výchozí hodnoty lze do 60 sekund obnovit z programu UDP Config. Později to lze jen hardwarově s propojkou uvnitř zařízení.

Obr.4. Tovární nastavení

Připojení kabelů

 • Pomocí přímého kabelu do switche nebo kříženým kabelem přímo k PC se zrealizuje připojení do sítě Ethernet
 • Připojí se detekční kabel pomocí šroubovacího konektoru
 • Připojí se napájecí adaptér

Obr.5. Připojení detekčního kabelu

UDP Config

Slouží k vyhledání zařízení na síti a následně k  nastavení základních síťových parametrů:

 • IP adresa / http Port (Standardně 80)
 • Maska podsítě
 • IP adresa Gateway (brány) vaší sítě
 • Název zařízení (volitelný parametr)

Obr. 6. UDP Config

Obr. 7. UDP Config Detail

WWW rozhraní zařízení

Po nastavení IP adresy lze zobrazit webové rozhraní z programu UDP Config nebo zadáním IP adresy do webového prohlížeče. Vstup do nastavení je možno chránit jménem a heslem. Na úvodní stránce je informace o stavu detekčního kabelu. Pomocí webového rozhraní lze nastavit:

 • IP adresu zařízení / HTTP Port
 • Přihlašovací jméno / Heslo
 • Jméno zařízení, informační text
 • Nastavení SNMP (jméno, lokalizace, SNMP Port, SNMP Trap ...)
 • Nastavení emailu (SMPT server, port, odchozí email ...)
 • Systémový čas (SNTP server, časová zóna, synchr. interval …)
 • Ovládání vzdáleného relé (Democles nebo Poseidon, IP adresa …)
 • Nastavení Alarmu (Single alarm (při změně stavu) / Periodický alarm )

Obr.8. Úvodní stránka detektoru Hwg- WLD

HWg-WLD Relay

Je detektor, který tekutinu v místnosti detekuje také přes nasákavý kabel. Jako signalizace je zde použito relé, kterým můžeme sepnout světlo, spustit sirénu či jiné poplachové zařízení. K sepnutí relé dochází při detekci zaplavení nebo odpojení kabelu. K zařízení se standardně dodává 2 m detekční kabel a 2 m připojovací kabel. Disponuje rozhraním 1-Wire UNI (RJ11), které slouží k připojení k jednotce Poseidon. Tímto způsobem lze připojit až 3 jednotky HWg-WLD-Relay a tím vytvořit zóny a detekovat přesné místo zaplavení.

Obr.9. HWg-WLD-Relay

Technické parametry:

 • 1 x vstup pro nasákavý kabel
 • Napájení 12 V / 100 mA nebo ze sběrnice 1-Wire UNI
 • Relé výstup max. 1A / 30V
 • 1x 1-Wire UNI – RJ11

Obr.10. Jednoduchá aplikace s Hwg-WLD-Relay

Obr.11. Využití zón a propojení pomocí 1-Wire UNI

Závěr:

Představili jsme si základní vyhodnocovací zařízení, které k detekci vody využívá speciálního nasákavého kabelu. Je tedy jen na uživateli, jaký druh signalizace mu vyhovuje, tzn. zda stačí využít pouze relé k sepnutí výstražného zařízení (světlo, siréna) nebo sofistikovanější způsob signalizace alarmu přes ethernetovou síť. Oba způsoby signalizace v dané aplikaci funkci spolehlivě splňují.

 

Detektor zaplavení HWg-WLD v e-shopu HW.cz:

Hodnocení článku: