Edima Solutions zefektivnila dezinfekční komoru s Unipi Gate. Jednotka optimalizuje provoz, sbírá data a umožňuje jejich vizualizaci. Netoxická likvidace hmyzu je tak maximálně účinná.  

Asi jedna z nejlepších robotických rukou současnosti nepochází z USA, ale z Velké Británie. Rich Walker a jeho tým Shadow Robot představili na ICRA v květnu 2024 veřejnosti novou Shadow Hand, tedy robotickou ruku s prsty, která plně podporuje montáž i na kolaborativní průmyslové roboty.

Nově inovativní řešení kanadské společnosti ROBOTIQ nově nabízí kompatibilitu s koboty UR20 a UR30. Řešení s označením AX20 / AX30 je postaveno na sedmé ose, která zajišťuje zdvih kobota ve vertikální ose a tím dosažení paletizační výška až 3m.

Jaké jsou novinky u RFID identifikace a sledování v oblasti výroby a intralogistiky? Například u Turck je to podpora protokolu EtherCAT, možnost kontinuálního čtení či zapojení s redundancí S2, měření RSSI nebo mini hlavy M12 s mini tagy 4x3 mm.

Voltage regulators (stabilizers) 78xx and 79xx

As a preface, I would like to say that HW server does not indend at all to 'criticise at every cost'. We do our own development, too, and we do understand that it is not that easy to design and document something. However, we think it necessary to inform our readers about fundamental faults and errors of electronics components that can cost a lot of time.

SLD PXA PCBoard - Small Linux Device

For applications like this embededd systems, microservers, automatization, industry applications, IP telephony, firewall or router are suitable use the devices with Linux operating system and two Ethernet connectors. This article describe such the device. It's the Small Linux Device - SLD PXA 255 with the DIMM BASE BOARD. The main benefits are low price, lesser dimension, lower consumption and higher reliability.

Stránky