Česká technologie ERVOeco pomáhá zbavovat planetu odpadků a řeší tak jeden z největších problémů lidstva. Technologie umí odpad recyklovat tak, že je současně ekologická, ekonomicky výdělečná a bez škodlivých emisí. ERVOeco společnosti LOGeco bude k vidění i na MSV 2023.

Řešení, založené na strojovém vidění a umělé inteligenci, snižuje počet zranění či smrtelných úrazů na pracovišti a pomáhá tak plnit přísná bezpečnostní pravidla. Systém rozpozná nebezpečné situace a odpovídajícím způsobem na ně zareaguje (např. úplným zastavením stroje).

Společnost Pepperl+Fuchs z německého Mannheimu přichází s technologií ultrazvukových senzorů pro aplikace využívající CAN komunikační sběrnice, tedy jsou zejména cílené na mobilních stroje.

Propojené senzory, robotika, adaptivní pohony jsou klíčem k energeticky úsporné a efektivní výrobě. Systémovým integrátorům poskytují cenné informace pro optimalizaci infrastruktury a procesů z hlediska udržitelnosti.

TAJMAC-ZPS představuje vlastní produkty pro moderní průmyslové procesy

TAJMAC-ZPS řeší mimo vývoj a výrobu obráběcích strojů i úzce související podporu inovací, efektivní plánování a monitorování výroby. Letos na MSV představí blíže dva produkty, základní pilíře své digitální strategie – ReCON OPC UA a ReCON MES, které pomáhají podpořit digitalizaci průmyslových procesů.

SLD PXA PCBoard - Small Linux Device

For applications like this embededd systems, microservers, automatization, industry applications, IP telephony, firewall or router are suitable use the devices with Linux operating system and two Ethernet connectors. This article describe such the device. It's the Small Linux Device - SLD PXA 255 with the DIMM BASE BOARD. The main benefits are low price, lesser dimension, lower consumption and higher reliability.

Stránky