Technologie Digital Twins (digitálních dvojčat) dnes již umožňuje organizacím vylepšovat jejich produkty, systémy a procesy. A to jak během návrhu a vývoje, tak během následného provozu, údržby a během určování finanční efektivnosti.

Autonomní vozidla mohou ve zdravotnických zařízeních zastávat řadu funkcí, od převozu léčiv, sanitárního materiálu, přes výdej jídla pacientům, až po přesun diagnostických přístrojů mezi pracovišti. Přitom musí respektovat specifika zdravotnických prostor.

Chytré měření pomáhá identifikovat úniky v rozvodech vody a je základním prvkem efektivního hospodaření s vodou. Ultrazvukové průtokoměry nabízejí několik výhod ve srovnání s tradičními mechanickými vodoměry. Neobsahují pohyblivé mechanické části, mají nízkou spotřebu, poskytují vysokou přesnost a podporují měření v obou směrech toku kapaliny.

Zabezpečení dat a komunikace (tzv. problematika cyber-security) je dnes stále důleitější s tím, jak se stále větší množství dat generuje přenáši a zpracovává. Ještě více to platí pro bezdrátové průmyslové komunikace, jako například WirelessHART.

Voltage regulators (stabilizers) 78xx and 79xx

As a preface, I would like to say that HW server does not indend at all to 'criticise at every cost'. We do our own development, too, and we do understand that it is not that easy to design and document something. However, we think it necessary to inform our readers about fundamental faults and errors of electronics components that can cost a lot of time.

SLD PXA PCBoard - Small Linux Device

For applications like this embededd systems, microservers, automatization, industry applications, IP telephony, firewall or router are suitable use the devices with Linux operating system and two Ethernet connectors. This article describe such the device. It's the Small Linux Device - SLD PXA 255 with the DIMM BASE BOARD. The main benefits are low price, lesser dimension, lower consumption and higher reliability.

Stránky